- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:49 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    flek.spec -> 1.27

flek.spec

index f62719d..53ad21d 100644 (file)
--- a/flek.spec
+++ b/flek.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       High level cross-platform "environment" libraries based on Fltk
-Summary(pl):   Wysykopoziomowe miêdzyplatformowe biblioteki "¶rodowiskowe" bazuj±ce na Fltk
+Summary(pl.UTF-8):   Wysykopoziomowe międzyplatformowe biblioteki "środowiskowe" bazujące na Fltk
 Name:          flek
 Version:       0.2
 Release:       4
@@ -25,35 +25,35 @@ intend to become a self contained desktop environment and we don't
 plan on duplicating the work of either GNOME or KDE in this regard.
 Aren't there enough IRC clients? ;-)
 
-%description -l pl
-Flek ma zapewniæ ten sam poziom funkcjonalno¶ci dla Fltk, co GNOME i
-KDE dla GTK+ i Qt. Aplikacje korzystaj±ce z Fleka powinny
-wspó³pracowaæ z aplikacjami pisanymi dla GNOME lub KDE. Flek nie ma
-koniecznie zostaæ samodzielnym ¶rodowiskiem desktopu i nie jest
-planowane, by powiela³ pracê GNOME lub KDE w tym zakresie.
+%description -l pl.UTF-8
+Flek ma zapewnić ten sam poziom funkcjonalności dla Fltk, co GNOME i
+KDE dla GTK+ i Qt. Aplikacje korzystające z Fleka powinny
+współpracować z aplikacjami pisanymi dla GNOME lub KDE. Flek nie ma
+koniecznie zostać samodzielnym środowiskiem desktopu i nie jest
+planowane, by powielał pracę GNOME lub KDE w tym zakresie.
 
 %package devel
 Summary:       Flek header files and development documentation
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i dokumentacja programisty Fleka
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe i dokumentacja programisty Fleka
 Group:         X11/Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 Flek header files and development documentation.
 
-%description devel -l pl
-Pliki nag³ówkowe i dokumentacja programisty Fleka.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe i dokumentacja programisty Fleka.
 
 %package static
 Summary:       Flek static libraries
-Summary(pl):   Biblioteki statyczne Fleka
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteki statyczne Fleka
 Group:         X11/Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
 Flek static libraries.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Biblioteki statyczne Fleka.
 
 %prep
This page took 0.092684 seconds and 4 git commands to generate.