- strict internal deps
authorElan Ruusamäe <glen@pld-linux.org>
Sun, 3 Sep 2006 11:16:23 +0000 (11:16 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    flek.spec -> 1.26

flek.spec

index ea2fa85..f62719d 100644 (file)
--- a/flek.spec
+++ b/flek.spec
@@ -5,7 +5,7 @@ Version:        0.2
 Release:       4
 License:       GPL
 Group:         X11/Libraries
-Source0:       ftp://flek.sourceforge.net/pub/%{name}/%{name}-%{version}.agenda.tar.gz
+Source0:       ftp://flek.sourceforge.net/pub/flek/%{name}-%{version}.agenda.tar.gz
 # Source0-md5: 16ead4da819c0154f084a000b5ee19bf
 Patch0:                %{name}-DESTDIR.patch
 URL:           http://flek.sourceforge.net/
@@ -27,16 +27,16 @@ Aren't there enough IRC clients? ;-)
 
 %description -l pl
 Flek ma zapewniæ ten sam poziom funkcjonalno¶ci dla Fltk, co GNOME i
-KDE dla GTK+ i Qt. Aplikacje korzystaj±ce z Fleka powinny wspó³pracowaæ
-z aplikacjami pisanymi dla GNOME lub KDE. Flek nie ma koniecznie
-zostaæ samodzielnym ¶rodowiskiem desktopu i nie jest planowane, by
-powiela³ pracê GNOME lub KDE w tym zakresie.
+KDE dla GTK+ i Qt. Aplikacje korzystaj±ce z Fleka powinny
+wspó³pracowaæ z aplikacjami pisanymi dla GNOME lub KDE. Flek nie ma
+koniecznie zostaæ samodzielnym ¶rodowiskiem desktopu i nie jest
+planowane, by powiela³ pracê GNOME lub KDE w tym zakresie.
 
 %package devel
 Summary:       Flek header files and development documentation
 Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i dokumentacja programisty Fleka
 Group:         X11/Development/Libraries
-Requires:      %{name} = %{version}
+Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 Flek header files and development documentation.
@@ -48,7 +48,7 @@ Pliki nag
 Summary:       Flek static libraries
 Summary(pl):   Biblioteki statyczne Fleka
 Group:         X11/Development/Libraries
-Requires:      %{name}-devel = %{version}
+Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
 Flek static libraries.
This page took 0.084866 seconds and 4 git commands to generate.