- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:44 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    flasm.spec -> 1.3

flasm.spec

index 93d2122..e30eeb7 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Flasm - assembler/disassembler of Flash ActionScript bytecode
-Summary(pl):   Flasm - asembler/disasembler bajtkodu Flash ActionScript
+Summary(pl.UTF-8):   Flasm - asembler/disasembler bajtkodu Flash ActionScript
 Name:          flasm
 Version:       1.61
 Release:       0.1
@@ -20,13 +20,13 @@ optimizations on the disassembled code by hand or adjust the code as
 you wish. Flasm then applies your changes to the original SWF,
 replacing original actions.
 
-%description -l pl
-Flasm disasembluje ca³y SWF wraz ze znacznikami czasu i zdarzeniami.
-Patrz±c na wynik mo¿na nauczyæ siê jak dzia³a kompilator Flasha,
-poprawiaj±c swoj± znajomo¶æ ActionScriptu. Mo¿na tak¿e dokonywaæ
-rêcznie pewnych optymalizacji w zdisasemblowanym kodzie lub
-modyfikowaæ kod. Flasm nastêpnie aplikuje zmiany w oryginalnym SWF-ie,
-zastêpuj±c oryginalne dzia³ania.
+%description -l pl.UTF-8
+Flasm disasembluje cały SWF wraz ze znacznikami czasu i zdarzeniami.
+Patrząc na wynik można nauczyć się jak działa kompilator Flasha,
+poprawiając swoją znajomość ActionScriptu. Można także dokonywać
+ręcznie pewnych optymalizacji w zdisasemblowanym kodzie lub
+modyfikować kod. Flasm następnie aplikuje zmiany w oryginalnym SWF-ie,
+zastępując oryginalne działania.
 
 %prep
 %setup -q -c
This page took 0.063122 seconds and 4 git commands to generate.