- package gmp-api headers
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 21 Jul 2017 14:27:06 +0000 (16:27 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 21 Jul 2017 14:27:06 +0000 (16:27 +0200)
- updated nspr,nss versions

firefox.spec

index aab2e10..8315423 100644 (file)
@@ -19,8 +19,8 @@
 # The actual sqlite version (see RHBZ#480989):
 %define                sqlite_build_version %(pkg-config --silence-errors --modversion sqlite3 2>/dev/null || echo ERROR)
 
-%define                nspr_ver        4.13.1
-%define                nss_ver         3.29.5
+%define                nspr_ver        4.14
+%define                nss_ver         3.30.2
 
 Summary:       Firefox web browser
 Summary(hu.UTF-8):     Firefox web böngésző
@@ -170,6 +170,20 @@ Firefox jest przeglądarką WWW rozpowszechnianą zgodnie z ideami
 ruchu otwartego oprogramowania oraz tworzoną z myślą o zgodności ze
 standardami, wydajnością i przenośnością.
 
+%package -n gmp-api
+Summary:       GeckoMediaPlugins API header files
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe API GeckoMediaPlugins
+Group:         Development/Libraries
+URL:           https://wiki.mozilla.org/GeckoMediaPlugins
+# actually C++ compiler; STL is not even used
+Requires:      libstdc++-devel
+
+%description -n gmp-api
+GeckoMediaPlugins API header files.
+
+%description -n gmp-api -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe API GeckoMediaPlugins.
+
 %prep
 %setup -q
 
@@ -295,20 +309,20 @@ install -d \
 
 %browser_plugins_add_browser %{name} -p %{_libdir}/%{name}/browser/plugins
 
-cd obj-%{_target_cpu}
-%{__make} -C browser/installer stage-package \
+OBJDIR=obj-%{_target_cpu}
+%{__make} -C ${OBJDIR}/browser/installer stage-package \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
        installdir=%{_libdir}/%{name} \
        PKG_SKIP_STRIP=1
 
-cp -aL dist/firefox/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/
+cp -aL ${OBJDIR}/dist/firefox/* $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/
 
 # move arch independant ones to datadir
-mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/browser/chrome $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/chrome
-mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/browser/extensions $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/extensions
-mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/browser/icons $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/icons
-mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/defaults $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/defaults
-mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/defaults/{pref,preferences}
+%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/browser/chrome $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/chrome
+%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/browser/extensions $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/extensions
+%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/browser/icons $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/icons
+%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/defaults $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/defaults
+%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/browser/defaults/{pref,preferences}
 
 ln -s ../../../share/%{name}/browser/chrome $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/browser/chrome
 ln -s ../../../share/%{name}/browser/defaults $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/browser/defaults
@@ -324,7 +338,7 @@ chmod 755 $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/firefox
 # install icons and desktop file
 for i in 16 32 48 %{?with_official:22 24 256}; do
        install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/${i}x${i}/apps
-       cp -a ../browser/branding/%{!?with_official:un}official/default${i}.png \
+       cp -a browser/branding/%{!?with_official:un}official/default${i}.png \
                $RPM_BUILD_ROOT%{_iconsdir}/hicolor/${i}x${i}/apps/firefox.png
 done
 
@@ -354,6 +368,10 @@ rm -rf $HOME
 EOF
 chmod 755 $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/%{name}-chrome+xpcom-generate
 
+# GeckoMediaPlugin API headers
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
+cp -pr dom/media/gmp/gmp-api $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
+
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
@@ -443,3 +461,7 @@ fi
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/gtk2/libmozgtk.so
 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libmozgtk.so
 %endif
+
+%files -n gmp-api
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_includedir}/gmp-api
This page took 0.959694 seconds and 4 git commands to generate.