- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:49 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    festival-vox-kedlpc.spec -> 1.10

festival-vox-kedlpc.spec

index 1cf6cb8..e160862 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       American English male voice 'ked'
-Summary(pl):   Amerykañska odmiana jêzyka angielskiego - g³os mêski 'ked'
+Summary(pl.UTF-8):   Amerykańska odmiana języka angielskiego - głos męski 'ked'
 Name:          festival-vox-kedlpc
 Version:       0.1
 Release:       3
@@ -20,14 +20,14 @@ Intonation is provided by a CART tree predicting ToBI accents and an
 F0 contour generated from a model trained from natural speech. The
 duration model is also trained from data using a CART tree.
 
-%description -l pl
-Ten pakiet udostêpnia g³os mêski dla amerykañskiej odmiany jêzyka
-angielskiego. U¿ywa wzbudzanej szcz±tkowo dwug³oskowej metody syntezy
-LPC. U¿ywa leksykonu wymowy CMU. Frazy prozodyczne s± zapewnione
-przez statystycznie nauczony model przy u¿yciu czê¶ci mowy i lokalnego
-roz³o¿enia przerw. Intonacjê zapewnia drzewo CART przewiduj±ce akcenty
+%description -l pl.UTF-8
+Ten pakiet udostępnia głos męski dla amerykańskiej odmiany języka
+angielskiego. Używa wzbudzanej szczątkowo dwugłoskowej metody syntezy
+LPC. Używa leksykonu wymowy CMU. Frazy prozodyczne są zapewnione
+przez statystycznie nauczony model przy użyciu części mowy i lokalnego
+rozłożenia przerw. Intonację zapewnia drzewo CART przewidujące akcenty
 ToBI i obrys F0 generowany z modelu nauczonego na podstawie naturalnej
-mowy. Model czasów trwania jest nauczony na podstawie danych z drzewa
+mowy. Model czasów trwania jest nauczony na podstawie danych z drzewa
 CART.
 
 %prep
This page took 0.092217 seconds and 4 git commands to generate.