- typos / formatting / etc.
authorsnurf <snurf@pld-linux.org>
Tue, 31 Aug 2004 06:40:52 +0000 (06:40 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    festival-vox-kedlpc.spec -> 1.8

festival-vox-kedlpc.spec

index 3726c20..94f9194 100644 (file)
@@ -22,7 +22,7 @@ duration model is also trained from data using a CART tree.
 
 %description -l pl
 Ten pakiet udostêpnia g³os mêski dla amerykañskiej odmiany jêzyka
-angielskiego. U¿ywa wzbudzanej szcz±tkowo dwyg³oskowej metody syntezy
+angielskiego. U¿ywa wzbudzanej szcz±tkowo dwug³oskowej metody syntezy
 LPC. U¿ywa leksykonu wymowy CMU. Frazy prozodyczne s± zapewnione
 przez statystycznie nauczony model przy u¿yciu czê¶ci mowy i lokalnego
 roz³o¿enia przerw. Intonacjê zapewnia drzewo CART przewiduj±ce akcenty
This page took 0.053985 seconds and 4 git commands to generate.