- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:41 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fedora-adminutil.spec -> 1.15

fedora-adminutil.spec

index f20ba45..17a7ef8 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Fedora Admin Util - API to install and configure Fedora Server software
-Summary(pl):   Fedora Admin Util - API do instalacji i konfiguracji oprogramowania Fedora Server
+Summary(pl.UTF-8):   Fedora Admin Util - API do instalacji i konfiguracji oprogramowania Fedora Server
 Name:          fedora-adminutil
 Version:       1.0.4
 Release:       0.1
@@ -27,18 +27,18 @@ using the authentication with the Directory Server. AdminUtil is
 needed to build the Admin Server as well as the Directory Server's
 admin components.
 
-%description -l pl
-AdminUtil to zestaw funkcji narzêdziowych napisanych w C, podzielonych
-na dwie grupy: libadminutil i libadmsslutil. S± u¿ywane g³ównie przez
-Admin Server / us³ugi CGI do komunikowania siê z konfiguracyjnym
-Directory Serverem. Pokrywaj± m.in. logowanie do Admin Servera przy
-u¿yciu uwierzytelnienia wzglêdem Directory Servera. AdminUtil jest
-potrzebny do zbudowania Admin Servera oraz komponentów
+%description -l pl.UTF-8
+AdminUtil to zestaw funkcji narzędziowych napisanych w C, podzielonych
+na dwie grupy: libadminutil i libadmsslutil. Są używane głównie przez
+Admin Server / usługi CGI do komunikowania się z konfiguracyjnym
+Directory Serverem. Pokrywają m.in. logowanie do Admin Servera przy
+użyciu uwierzytelnienia względem Directory Servera. AdminUtil jest
+potrzebny do zbudowania Admin Servera oraz komponentów
 administracyjnych Directory Servera.
 
 %package devel
 Summary:       Header files for Fedora Admin Util libraries
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe bibliotek Fedora Admin Util
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe bibliotek Fedora Admin Util
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 Requires:      mozldap-devel >= 6.0
@@ -47,8 +47,8 @@ Requires:     nspr-devel
 %description devel
 Header files for Fedora Admin Util libraries.
 
-%description devel -l pl
-Pliki nag³ówkowe bibliotek Fedora Admin Util.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe bibliotek Fedora Admin Util.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.13504 seconds and 4 git commands to generate.