- formatting, cosmetics
authorankry <ankry@pld-linux.org>
Mon, 15 Sep 2003 00:08:34 +0000 (00:08 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    fb.spec -> 1.2

fb.spec

diff --git a/fb.spec b/fb.spec
index 5225db4bb66c8a333c6726954f7f8dfcb3400114..f7c53c2bf36c17e1e3540f97b26b22c8a2295868 100644 (file)
--- a/fb.spec
+++ b/fb.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
-Summary:       utility for viewing and editing binary files
-Summary(pl):   narzêdzie do przegl±dania i edytowania plików binarnych
+Summary:       Utility for viewing and editing binary files
+Summary(pl):   Narzêdzie do przegl±dania i edytowania plików binarnych
 Name:          fb
 Version:       1.5
 Release:       1
@@ -11,19 +11,20 @@ URL:                http://home.mho.net/jswaby/fb.html
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-fb is a utility for the viewing and editing of binary files. Files can be
-viewed in binary, decimal, hexadecimal, and octal, and/or characters.
-In addition to simple overwriting, a binary file may be dumped as binary,
-hexadecimal, decimal, or octal numbers; edited with one's favorite text
-editor; and then translated back into a binary file.                         
+fb is a utility for the viewing and editing of binary files. Files can
+be viewed in binary, decimal, hexadecimal, and octal, and/or
+characters. In addition to simple overwriting, a binary file may be
+dumped as binary, hexadecimal, decimal, or octal numbers; edited with
+one's favorite text editor; and then translated back into a binary
+file.
 
 %description -l pl
 fb jest narzêdziem do ogl±dania i edytowania plików binarnych. Pliki
 mog± byæ ogl±dane w postaci liczb systemu dwójkowego, dziesiêtnego,
 szesnastkowego, ósemkowego, a tak¿e w postaci znaków ASCII. Oprócz
-prostego nadpisywania, pliki binarne mog± byæ zapisane do pliku w dowolnej
-postaci tekstowej, przeedytowane edytorem tekstu, a nastêpnie z powrotem
-przet³umaczone na plik binarny.
+prostego nadpisywania, pliki binarne mog± byæ zapisane do pliku w
+dowolnej postaci tekstowej, przeedytowane edytorem tekstu, a nastêpnie
+z powrotem przet³umaczone na plik binarny.
 
 %prep
 %setup -c -n %{name}
This page took 0.131407 seconds and 4 git commands to generate.