- rm %bcond_without static_libs (not used for now)
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
d6b6f694 4Version: 1.24
86e727c2 5Release: 1
dfcfa722 6License: GPL v2
7Group: Applications
8Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
d6b6f694 9# Source0-md5: 6b00c634a18caca91e8c94ca36675304
dfcfa722 10URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 11BuildRequires: libstdc++-devel
12BuildRequires: portaudio-devel >= 19
13BuildRequires: unzip
a84aa1f3 14Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 15Obsoletes: speak
dfcfa722 16BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18%description
19eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21different synthesis method from other open source TTS engines, and
22sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23find the articulation clearer and easier to listen to for long
24periods.
25- It can run as a command line program to speak text from a file or
26 from stdin. A library version is also available (isn't available in
27 this package).
28- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29- Can produce speech output as a WAV file.
30- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31 and also HTML.
32- Compact size. The program and its data, including several languages,
33 totals about 420 kbytes.
34- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 36- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
8664447b 37 language) in varying stages of progress. Help from native speakers
38 for these or other languages is welcomed.
dfcfa722 39- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40- Written in C++.
41
42It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44which has been selected into the clipboard, or directly from the
45Konquerer browser or the Kate editor.
46
819d3063 47%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 48eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
819d3063
JR
49języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej metody
50syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi trochę
51inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor uważa tę
52wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na dłuższą metę.
69cdaf2f 53
819d3063
JR
54- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
55 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 56 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
57- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
58- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
59- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
69cdaf2f 60 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
61- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
62 mieszczą się w około 420kB.
63- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być zaadaptowany
64 jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
65- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
66 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium zaawansowania.
67 Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to języki ojczyste.
68- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
69 danych dla fonemów.
69cdaf2f 70- Napisany w C++.
dfcfa722 71
819d3063
JR
72Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
73KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
74może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
75bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 76
a84aa1f3 77%package libs
85396d28 78Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 79Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 80Group: Libraries
7d8b0ac3 81Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 82
83%description libs
84eSpeak shared libraries.
85
819d3063 86%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 87eSpeak - biblioteki dzielone.
88
89%package devel
90Summary: eSpeak - development files
fc147310 91Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 92Group: Development/Libraries
a84aa1f3 93Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
94
95%description devel
96eSpeak - development files.
97
819d3063
JR
98%description devel -l pl.UTF-8
99eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 100
101%package static
102Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 103Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 104Group: Development/Libraries
a84aa1f3 105Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
106
107%description static
108eSpeak - static libraries.
109
819d3063 110%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 111eSpeak - biblioteki statyczne.
112
dfcfa722 113%prep
114%setup -q -n %{name}-%{version}-source
dfcfa722 115# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of /usr/include/portaudio.h system header
116rm -f src/portaudio{18,19,}.h
117
118%build
d6b6f694 119cd src
120%{__make} \
121 CXX="%{__cxx}" \
122 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
dfcfa722 123
124%install
125rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
126
d6b6f694 127cd src
dfcfa722 128%{__make} install \
d6b6f694 129 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
130 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 131
132%clean
133rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
134
a84aa1f3 135%post libs -p /sbin/ldconfig
136%postun libs -p /sbin/ldconfig
137
dfcfa722 138%files
139%defattr(644,root,root,755)
140%doc ChangeLog ReadMe docs
141%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 142%dir %{_datadir}/%{name}-data
143%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
7d8b0ac3 144%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
9035dd28 145%{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
7d8b0ac3 146%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
147%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
148%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
149%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
9035dd28 150%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7d8b0ac3 151%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 152%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
153%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
9035dd28 154%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
431a1c51 155%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 156%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-croak
7d8b0ac3 157%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
7d8b0ac3 158%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
159%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
160%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 161%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
d6b6f694 162#%%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr-ca
431a1c51 163%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
d6b6f694 164%{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
165%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
7d8b0ac3 166%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
b838347d 167%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
9035dd28 171%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
431a1c51 172%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
9035dd28 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
431a1c51 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
431a1c51 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
9035dd28 178%{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
179%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
180%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
181%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
d6b6f694 182%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
9035dd28 183%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
184%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
d6b6f694 185%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
9035dd28 186%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
d6b6f694 187%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
9035dd28 188%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
189%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
190%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
191%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
192%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
d6b6f694 193%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
194%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
9035dd28 195%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
196%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
197%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
198%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
199%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
200%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
201%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
202%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
203%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
204%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
205%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
206%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
207%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
7d8b0ac3 208%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
209%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
210%{_datadir}/%{name}-data/config
9035dd28 211%{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
7d8b0ac3 212%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
213%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
214%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
215%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
216%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
217%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
218%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 219%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
220%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
d6b6f694 221%{_datadir}/%{name}-data/hr_dict
7852085c 222%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
7d8b0ac3 223%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
b838347d 224%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 225%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 226%{_datadir}/%{name}-data/phondata
227%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
228%{_datadir}/%{name}-data/phontab
229%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 230%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 231%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 232%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
9035dd28 233%{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
431a1c51 234%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 235%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
431a1c51 236%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
9035dd28 237%{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
238%dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
239%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
240%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
d6b6f694 241%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
9035dd28 242%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
243%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
d6b6f694 244%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de5_phtrans
9035dd28 245%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
246%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
d6b6f694 247%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
9035dd28 248%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
249%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
250%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
251%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
252%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
253%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
7d4f9645 254%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
431a1c51 255%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant1
256%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant11
257%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant12
258%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant13
259%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant14
260%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant2
261%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant3
262%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant4
263%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant5
9035dd28 264%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant6
a84aa1f3 265
266%files libs
267%defattr(644,root,root,755)
268%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
269
270%files devel
271%defattr(644,root,root,755)
272%{_includedir}/*
273%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
a84aa1f3 274
a84aa1f3 275%files static
276%defattr(644,root,root,755)
277%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.080082 seconds and 4 git commands to generate.