- up to 1.29
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
25a992f0 4Version: 1.29
5Release: 1
dfcfa722 6License: GPL v2
7Group: Applications
8Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
25a992f0 9# Source0-md5: fb928c65f27f4096bfcaf0cefe0a091c
dfcfa722 10URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 11BuildRequires: libstdc++-devel
12BuildRequires: portaudio-devel >= 19
13BuildRequires: unzip
a84aa1f3 14Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 15Obsoletes: speak
dfcfa722 16BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18%description
19eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21different synthesis method from other open source TTS engines, and
22sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23find the articulation clearer and easier to listen to for long
24periods.
25- It can run as a command line program to speak text from a file or
26 from stdin. A library version is also available (isn't available in
27 this package).
28- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29- Can produce speech output as a WAV file.
30- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31 and also HTML.
32- Compact size. The program and its data, including several languages,
33 totals about 420 kbytes.
34- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 36- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
8664447b 37 language) in varying stages of progress. Help from native speakers
38 for these or other languages is welcomed.
dfcfa722 39- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40- Written in C++.
41
42It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44which has been selected into the clipboard, or directly from the
45Konquerer browser or the Kate editor.
46
819d3063 47%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 48eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
819d3063
JR
49języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej metody
50syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi trochę
51inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor uważa tę
52wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na dłuższą metę.
69cdaf2f 53
819d3063
JR
54- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
55 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 56 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
57- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
58- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
59- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
69cdaf2f 60 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
61- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
62 mieszczą się w około 420kB.
63- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być zaadaptowany
64 jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
65- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
66 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium zaawansowania.
67 Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to języki ojczyste.
68- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
69 danych dla fonemów.
69cdaf2f 70- Napisany w C++.
dfcfa722 71
819d3063
JR
72Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
73KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
74może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
75bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 76
a84aa1f3 77%package libs
85396d28 78Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 79Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 80Group: Libraries
7d8b0ac3 81Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 82
83%description libs
84eSpeak shared libraries.
85
819d3063 86%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 87eSpeak - biblioteki dzielone.
88
89%package devel
90Summary: eSpeak - development files
fc147310 91Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 92Group: Development/Libraries
a84aa1f3 93Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
94
95%description devel
96eSpeak - development files.
97
819d3063
JR
98%description devel -l pl.UTF-8
99eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 100
101%package static
102Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 103Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 104Group: Development/Libraries
a84aa1f3 105Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
106
107%description static
108eSpeak - static libraries.
109
819d3063 110%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 111eSpeak - biblioteki statyczne.
112
dfcfa722 113%prep
114%setup -q -n %{name}-%{version}-source
dfcfa722 115# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of /usr/include/portaudio.h system header
116rm -f src/portaudio{18,19,}.h
117
118%build
1a9c4de1 119%{__make} -C src \
d6b6f694 120 CXX="%{__cxx}" \
121 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
dfcfa722 122
123%install
124rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
125
1a9c4de1 126%{__make} -C src install \
d6b6f694 127 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
128 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 129
130%clean
131rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
132
1a9c4de1
JB
133%post libs -p /sbin/ldconfig
134%postun libs -p /sbin/ldconfig
a84aa1f3 135
dfcfa722 136%files
137%defattr(644,root,root,755)
138%doc ChangeLog ReadMe docs
139%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 140%dir %{_datadir}/%{name}-data
141%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
7d8b0ac3 142%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
25a992f0 143%{_datadir}/%{name}-data/voices/bs
9035dd28 144%{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
7d8b0ac3 145%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
146%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
147%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
148%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
9035dd28 149%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7d8b0ac3 150%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 151%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
152%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
9035dd28 153%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
431a1c51 154%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 155%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
7d8b0ac3 156%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
157%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
158%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 159%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
431a1c51 160%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
d6b6f694 161%{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
162%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
ec09a5a2 163%{_datadir}/%{name}-data/voices/is
7d8b0ac3 164%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
25a992f0 165%{_datadir}/%{name}-data/voices/la
b838347d 166%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 167%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
9035dd28 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
431a1c51 171%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 172%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
9035dd28 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
431a1c51 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
431a1c51 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
9035dd28 177%{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
178%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
179%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
180%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
d6b6f694 181%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
9035dd28 182%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
183%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
d6b6f694 184%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
9035dd28 185%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
d6b6f694 186%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
8f9f684f 187%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
9035dd28 188%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
189%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
190%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
191%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
192%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
ec09a5a2 193%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2
194%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-gr2-en
d6b6f694 195%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
196%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
9035dd28 197%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
198%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
199%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
200%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
201%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
202%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
203%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
204%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
205%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
206%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
207%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
208%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
209%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
7d8b0ac3 210%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
211%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
212%{_datadir}/%{name}-data/config
9035dd28 213%{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
7d8b0ac3 214%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
25a992f0 215%{_datadir}/%{name}-data/la_dict
7d8b0ac3 216%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
217%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
218%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
219%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
220%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
221%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 222%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
223%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
d6b6f694 224%{_datadir}/%{name}-data/hr_dict
7852085c 225%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
ec09a5a2 226%{_datadir}/%{name}-data/is_dict
7d8b0ac3 227%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
b838347d 228%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 229%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 230%{_datadir}/%{name}-data/phondata
231%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
232%{_datadir}/%{name}-data/phontab
233%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 234%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 235%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 236%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
9035dd28 237%{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
431a1c51 238%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 239%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
431a1c51 240%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
9035dd28 241%{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
242%dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
243%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
244%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
d6b6f694 245%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
9035dd28 246%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
247%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
d6b6f694 248%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de5_phtrans
9035dd28 249%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
250%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
ec09a5a2 251%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/gr2_phtrans
d6b6f694 252%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
25a992f0 253%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/it3_phtrans
254%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/la1_phtrans
9035dd28 255%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
256%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
257%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
258%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
25a992f0 259%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv2_phtrans
9035dd28 260%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
25a992f0 261%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
262%{_datadir}/%{name}-data/mk_dict
7d4f9645 263%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
25a992f0 264%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/croak
265%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f1
266%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f2
267%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f3
268%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/f4
269%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m1
270%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m2
271%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m3
272%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m4
273%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m5
274%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/m6
275%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/wisper
276%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it3
277%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-it4
278%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-la1
279%{_datadir}/%{name}-data/voices/mk
a84aa1f3 280
281%files libs
282%defattr(644,root,root,755)
283%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
568d2c19 284%ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
a84aa1f3 285
286%files devel
287%defattr(644,root,root,755)
a84aa1f3 288%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
1a9c4de1 289%{_includedir}/*
a84aa1f3 290
a84aa1f3 291%files static
292%defattr(644,root,root,755)
293%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.092036 seconds and 4 git commands to generate.