- dropped
[packages/espeak.git] / espeak.spec
CommitLineData
dfcfa722 1Summary: eSpeak - speech synthesizer for English and other languages
fc147310 2Summary(pl.UTF-8): eSpeak - syntezator mowy dla języka angielskiego i innych
7d8b0ac3 3Name: espeak
8f9f684f 4Version: 1.25
568d2c19 5Release: 3
dfcfa722 6License: GPL v2
7Group: Applications
8Source0: http://dl.sourceforge.net/espeak/%{name}-%{version}-source.zip
8f9f684f 9# Source0-md5: f626d1d7b07213a90a64ab11539a2f6e
dfcfa722 10URL: http://espeak.sourceforge.net/
dfcfa722 11BuildRequires: libstdc++-devel
12BuildRequires: portaudio-devel >= 19
13BuildRequires: unzip
a84aa1f3 14Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
7d8b0ac3 15Obsoletes: speak
dfcfa722 16BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
17
18%description
19eSpeak is a software speech synthesizer for English and other
20languages. eSpeak produces good quality English speech. It uses a
21different synthesis method from other open source TTS engines, and
22sounds quite different. It's perhaps not as natural or "smooth", but I
23find the articulation clearer and easier to listen to for long
24periods.
25- It can run as a command line program to speak text from a file or
26 from stdin. A library version is also available (isn't available in
27 this package).
28- Includes different Voices, whose characteristics can be altered.
29- Can produce speech output as a WAV file.
30- SSML (Speech Synthesis Markup Language) is supported (not complete),
31 and also HTML.
32- Compact size. The program and its data, including several languages,
33 totals about 420 kbytes.
34- Can translate text to phoneme codes, so it could be adapted as a
35 front end for another speech synthesis engine.
a424b648 36- Potential for other languages. Several are included (e.g. Polish
8664447b 37 language) in varying stages of progress. Help from native speakers
38 for these or other languages is welcomed.
dfcfa722 39- Development tools available for producing and tuning phoneme data.
40- Written in C++.
41
42It works well as a "Talker" with the KDE text to speech system (KTTS),
43as an alternative to Festival for example. As such, it can speak text
44which has been selected into the clipboard, or directly from the
45Konquerer browser or the Kate editor.
46
819d3063 47%description -l pl.UTF-8
69cdaf2f 48eSpeak to programowy syntezator mowy dla angielskiego i innych
819d3063
JR
49języków. Odtwarza angielską mowę dobrej jakości. Używa innej metody
50syntezy niż inne silniki TTS o otwartych źródłach i brzmi trochę
51inaczej. Nie jest może tak naturalny czy "gładki", ale autor uważa tę
52wymowę za czystszą i łatwiejszą w słuchaniu na dłuższą metę.
69cdaf2f 53
819d3063
JR
54- Może działać jako program z linii poleceń do wymawiania tekstu z
55 pliku lub standardowego wejścia; dostępna jest także wersja w
69cdaf2f 56 postaci biblioteki (nie w tym pakiecie).
819d3063
JR
57- Zawiera różne głosy, a ich charakterystykę można zmieniać.
58- Potrafi tworzyć pliki WAV z mową.
59- Obsługiwany (ale nie w pełni) jest SSML (Speech Synthesis Markup
69cdaf2f 60 Language) oraz HTML.
819d3063
JR
61- Mały rozmiar - program i jego dane, wraz z kilkoma językami,
62 mieszczą się w około 420kB.
63- Potrafi tłumaczyć tekst na kody fonemów, więc może być zaadaptowany
64 jako frontend dla innych silników syntezy mowy.
65- Potencjalnie może nadawać się dla innych języków; kilka jest
66 dołączonych (na przykład j.polski) w różnym stadium zaawansowania.
67 Mile widziana jest pomoc od osób, dla których są to języki ojczyste.
68- Dostępne są narzędzia programistyczne do tworzenia i dostrajania
69 danych dla fonemów.
69cdaf2f 70- Napisany w C++.
dfcfa722 71
819d3063
JR
72Dobrze pracuje jako "mówca" z systemem przetwarzania tekstu na mowę
73KDE (KTTS), na przykład, jako alternatywa dla Festivala. Jako taki,
74może czytać na głos tekst zaznaczony uprzednio do schowka lub
75bezpośrednio z przeglądarki Konqueror i edytora Kate.
8664447b 76
a84aa1f3 77%package libs
85396d28 78Summary: eSpeak shared libraries
fc147310 79Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki
85396d28 80Group: Libraries
7d8b0ac3 81Obsoletes: speak-libs
a84aa1f3 82
83%description libs
84eSpeak shared libraries.
85
819d3063 86%description libs -l pl.UTF-8
a84aa1f3 87eSpeak - biblioteki dzielone.
88
89%package devel
90Summary: eSpeak - development files
fc147310 91Summary(pl.UTF-8): eSpeak - pliki dla programistów
85396d28 92Group: Development/Libraries
a84aa1f3 93Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
94
95%description devel
96eSpeak - development files.
97
819d3063
JR
98%description devel -l pl.UTF-8
99eSpeak - pliki dla programistów.
a84aa1f3 100
101%package static
102Summary: eSpeak - static libraries
fc147310 103Summary(pl.UTF-8): eSpeak - biblioteki statyczne
85396d28 104Group: Development/Libraries
a84aa1f3 105Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
106
107%description static
108eSpeak - static libraries.
109
819d3063 110%description static -l pl.UTF-8
a84aa1f3 111eSpeak - biblioteki statyczne.
112
dfcfa722 113%prep
114%setup -q -n %{name}-%{version}-source
dfcfa722 115# remove pernicious headers to avoid using them during build instead of /usr/include/portaudio.h system header
116rm -f src/portaudio{18,19,}.h
117
118%build
1a9c4de1 119%{__make} -C src \
d6b6f694 120 CXX="%{__cxx}" \
121 CXXFLAGS="%{rpmcxxflags}" \
dfcfa722 122
123%install
124rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
125
1a9c4de1 126%{__make} -C src install \
d6b6f694 127 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
128 LIBDIR="%{_libdir}"
dfcfa722 129
130%clean
131rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
132
1a9c4de1
JB
133%post libs -p /sbin/ldconfig
134%postun libs -p /sbin/ldconfig
a84aa1f3 135
dfcfa722 136%files
137%defattr(644,root,root,755)
138%doc ChangeLog ReadMe docs
139%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
7d8b0ac3 140%dir %{_datadir}/%{name}-data
141%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices
7d8b0ac3 142%{_datadir}/%{name}-data/voices/af
9035dd28 143%{_datadir}/%{name}-data/voices/cs
7d8b0ac3 144%{_datadir}/%{name}-data/voices/cy
145%{_datadir}/%{name}-data/voices/de
146%{_datadir}/%{name}-data/voices/default
147%{_datadir}/%{name}-data/voices/el
9035dd28 148%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/en
7d8b0ac3 149%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en
431a1c51 150%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-n
151%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-r
9035dd28 152%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-sc
431a1c51 153%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-wm
7d8b0ac3 154%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-croak
7d8b0ac3 155%{_datadir}/%{name}-data/voices/en/en-rp
7d8b0ac3 156%{_datadir}/%{name}-data/voices/eo
157%{_datadir}/%{name}-data/voices/es
158%{_datadir}/%{name}-data/voices/fi
431a1c51 159%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr
d6b6f694 160#%%{_datadir}/%{name}-data/voices/fr-ca
431a1c51 161%{_datadir}/%{name}-data/voices/hi
d6b6f694 162%{_datadir}/%{name}-data/voices/hr
163%{_datadir}/%{name}-data/voices/hu
7d8b0ac3 164%{_datadir}/%{name}-data/voices/it
b838347d 165%{_datadir}/%{name}-data/voices/nl
431a1c51 166%{_datadir}/%{name}-data/voices/no
7d8b0ac3 167%{_datadir}/%{name}-data/voices/pl
b838347d 168%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt
9035dd28 169%{_datadir}/%{name}-data/voices/pt-pt
431a1c51 170%{_datadir}/%{name}-data/voices/ro
7d8b0ac3 171%{_datadir}/%{name}-data/voices/ru
9035dd28 172%{_datadir}/%{name}-data/voices/sk
431a1c51 173%{_datadir}/%{name}-data/voices/sv
7852085c 174%{_datadir}/%{name}-data/voices/sw
431a1c51 175%{_datadir}/%{name}-data/voices/vi
9035dd28 176%{_datadir}/%{name}-data/voices/zhy
177%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/mb
178%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1
179%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-af1-en
d6b6f694 180%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cr1
9035dd28 181%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-cz2
182%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4
d6b6f694 183%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5
9035dd28 184%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de4-en
d6b6f694 185%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de5-en
8f9f684f 186%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-de7
9035dd28 187%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-en1
188%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1
189%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr1-en
190%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4
191%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-fr4-en
d6b6f694 192%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1
193%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-hu1-en
9035dd28 194%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2
195%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-nl2-en
196%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1
197%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-pl1-en
198%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1
199%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-ro1-en
200%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1
201%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw1-en
202%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2
203%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-sw2-en
204%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us1
205%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us2
206%{_datadir}/%{name}-data/voices/mb/mb-us3
7d8b0ac3 207%dir %{_datadir}/%{name}-data/soundicons
208%{_datadir}/%{name}-data/af_dict
209%{_datadir}/%{name}-data/config
9035dd28 210%{_datadir}/%{name}-data/cs_dict
7d8b0ac3 211%{_datadir}/%{name}-data/cy_dict
212%{_datadir}/%{name}-data/de_dict
213%{_datadir}/%{name}-data/en_dict
214%{_datadir}/%{name}-data/eo_dict
215%{_datadir}/%{name}-data/el_dict
216%{_datadir}/%{name}-data/es_dict
217%{_datadir}/%{name}-data/fi_dict
7852085c 218%{_datadir}/%{name}-data/fr_dict
219%{_datadir}/%{name}-data/hi_dict
d6b6f694 220%{_datadir}/%{name}-data/hr_dict
7852085c 221%{_datadir}/%{name}-data/hu_dict
7d8b0ac3 222%{_datadir}/%{name}-data/it_dict
b838347d 223%{_datadir}/%{name}-data/nl_dict
431a1c51 224%{_datadir}/%{name}-data/no_dict
7d8b0ac3 225%{_datadir}/%{name}-data/phondata
226%{_datadir}/%{name}-data/phonindex
227%{_datadir}/%{name}-data/phontab
228%{_datadir}/%{name}-data/pl_dict
b838347d 229%{_datadir}/%{name}-data/pt_dict
431a1c51 230%{_datadir}/%{name}-data/ro_dict
7d8b0ac3 231%{_datadir}/%{name}-data/ru_dict
9035dd28 232%{_datadir}/%{name}-data/sk_dict
431a1c51 233%{_datadir}/%{name}-data/sv_dict
7852085c 234%{_datadir}/%{name}-data/sw_dict
431a1c51 235%{_datadir}/%{name}-data/vi_dict
9035dd28 236%{_datadir}/%{name}-data/zhy_dict
237%dir %{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph
238%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/af1_phtrans
239%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ca1_phtrans
d6b6f694 240%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cr1_phtrans
9035dd28 241%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/cs_phtrans
242%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de4_phtrans
d6b6f694 243%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/de5_phtrans
9035dd28 244%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/en1_phtrans
245%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/fr1_phtrans
d6b6f694 246%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/hu1_phtrans
9035dd28 247%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/nl_phtrans
248%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/pl1_phtrans
249%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/ro1_phtrans
250%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/sv_phtrans
251%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us3_phtrans
252%{_datadir}/%{name}-data/mbrola_ph/us_phtrans
7d4f9645 253%dir %{_datadir}/%{name}-data/voices/!v
431a1c51 254%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant1
255%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant11
256%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant12
257%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant13
258%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant14
259%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant2
260%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant3
261%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant4
262%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant5
9035dd28 263%{_datadir}/%{name}-data/voices/!v/!variant6
a84aa1f3 264
265%files libs
266%defattr(644,root,root,755)
267%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*.*
568d2c19 268%ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.[0-9]
a84aa1f3 269
270%files devel
271%defattr(644,root,root,755)
a84aa1f3 272%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
1a9c4de1 273%{_includedir}/*
a84aa1f3 274
a84aa1f3 275%files static
276%defattr(644,root,root,755)
277%{_libdir}/lib*.a
This page took 0.224344 seconds and 4 git commands to generate.