- updated gettext BR
[packages/erecoder.git] / erecoder.spec
CommitLineData
ba73f156 1Summary: 31337 recoder is a text/data recoder swiss army knife for h4x0rz
f2774bae 2Summary(pl.UTF-8): 31337 recoder to wszechstronny program do przekodowywania tekstu/danych dla h4x0rów
ba73f156 3Name: erecoder
4222a500 4Version: 0.4.1
df9449d3 5Release: 2
ba73f156 6License: GPL v2
7Group: Applications/Text
4222a500 8Source0: http://eleet.czad.org/%{name}-%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: 74c6b9f5cf01d487d632429dfa02c17b
df9449d3 10Patch0: %{name}-po.patch
4222a500 11URL: http://eleet.czad.org/
12BuildRequires: automake
ec3e28bb 13BuildRequires: gettext-tools
7bf2a2b7 14BuildRequires: libstdc++-devel
ba73f156 15BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
16
17%description
e0c04a27
JB
1831337 recoder (erecoder) is a text/data recoder swiss army knife for
19h4x0rz;).
ba73f156 20
21Its features include:
e0c04a27
JB
22 - Input from stdin, file or command line
23 - Encoding byte values to numeric systems from binary to 36-ary;)
24 - Encoding to escaped hexadecimal or octal
25 - Encoding with ROT-x and Base64 encodings
26 - Decoding of all above ;)
27 - Mixing many different encodings
28
6ce41e29
JR
29%description -l pl.UTF-8
3031337 recoder (erecoder) to wszechstronne narzędzie do przekodowywania
31tekstu i danych dla hax0rów ;)
e0c04a27 32
6ce41e29
JR
33Jego możliwości to m.in.:
34 - czytanie ze standardowego wejścia, pliku lub linii poleceń
35 - kodowanie wartości bajtów w systemach liczenia od binarnego do
e0c04a27 36 36-go
6ce41e29 37 - kodowanie w notacji szesnastkowej lub ósemkowej z backslashem
e0c04a27 38 - kodowanie ROT-x oraz Base64
6ce41e29
JR
39 - dekodowanie wszystkiego powyższego ;)
40 - mieszanie wielu różnych kodowań.
ba73f156 41
42%prep
43%setup -q
df9449d3 44%patch0 -p1
ba73f156 45
46%build
4222a500 47cp /usr/share/automake/config.sub .
ba73f156 48%configure
49%{__make}
50
51%install
52rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
e0c04a27 53
cfc14a64
PG
54%{__make} install \
55 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
ba73f156 56
57%find_lang %{name}
58
59%clean
60rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
61
62%files -f %{name}.lang
63%defattr(644,root,root,755)
c9c4a14e 64%doc README AUTHORS
ba73f156 65%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
66%{_mandir}/man1/*
This page took 0.066206 seconds and 4 git commands to generate.