- spelling, unifications, removed includes dup from base, R: sgml-common
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 17 Nov 2004 21:31:59 +0000 (21:31 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    elektra.spec -> 1.13

elektra.spec

index 8d4f91dec6ce5bad19d96948ca89c7e78b90ef1d..75a25520839fe0478ff0a445e2c9be6d8f58c326 100644 (file)
@@ -6,16 +6,19 @@ Release:      0.1
 Epoch:         0
 License:       BSD
 Group:         Applications/System
-Source0:       http://dl.sourceforge.net/%{name}/%{name}-%{version}.tar.gz
+Source0:       http://dl.sourceforge.net/elektra/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: f032ec83ffe91f2e7c2a0d70f67749eb
 Patch0:                %{name}-Makefile_CFLAGS.patch
 Patch1:                %{name}-libdir.patch
 Patch2:                %{name}-not_implemented_func_hack.patch
 Patch3:                %{name}-elektraenv.patch
-URL:           http://elektra.sf.net
+URL:           http://elektra.sf.net/
 BuildRequires: libxml2-devel
 BuildRequires: libxslt-progs
+Requires(post):        /sbin/ldconfig
 Requires:      mktemp
+# for /usr/share/sgml dir
+Requires:      sgml-common
 Obsoletes:     registry
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
@@ -29,9 +32,9 @@ consistent API. Also, applications can be aware of other applications
 configurations, leveraging easy application integration.
 
 %description -l pl
-Projekt Eleketra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarhicznej bazie danych,
-zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
+Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
+konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
+danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
 
 W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
 pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
@@ -56,9 +59,9 @@ This package contains the include files and API manual pages to use
 the Elektra API in C.
 
 %description devel -l pl
-Projekt Eleketra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarhicznej bazie danych,
-zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
+Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
+konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
+danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
 
 W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
 pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
@@ -85,9 +88,9 @@ configurations, leveraging easy application integration.
 This package contains static library for Elektra Project.
 
 %description static -l pl
-Projekt Eleketra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarhicznej bazie danych,
-zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
+Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
+konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
+danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
 
 W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
 pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
@@ -109,8 +112,8 @@ Ten pakiet zawiera wersj
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
-
 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig
+
 %{__make} install \
         LIB=/%{_lib} \
         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
@@ -118,6 +121,7 @@ install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig
 cp -a $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/doc/%{name}-devel elektra-api
 
 echo 'RUN="no"' > $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/elektra
+
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
@@ -134,7 +138,6 @@ kdb set -t dir system/sw || :
 %attr(755,root,root) /bin/*
 %attr(755,root,root) /%{_lib}/lib*.so
 %attr(755,root,root) /etc/profile.d/*
-%{_includedir}/*
 %{_datadir}/sgml/*
 %{_mandir}/man[157]/*
 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
This page took 0.080745 seconds and 4 git commands to generate.