- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:47 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    elektra.spec -> 1.16

elektra.spec

index 79b721f75721ae9d661c986167dfee42ce65fc22..bd4a3510660dba963e33d4cdee44cb34e82f48b7 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       A key/value pair database to store software configurations
 Summary:       A key/value pair database to store software configurations
-Summary(pl):   Baza kluczy/warto¶ci do przechowywania konfiguracji oprogramowania
+Summary(pl.UTF-8):   Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
 Name:          elektra
 Version:       0.4.6
 Release:       0.1
 Name:          elektra
 Version:       0.4.6
 Release:       0.1
@@ -32,18 +32,18 @@ This way any software can read/save his configuration using a
 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
 configurations, leveraging easy application integration.
 
 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
 configurations, leveraging easy application integration.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
-danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
+konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
+danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
 
 
-W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
-pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
-konfiguracji innych aplikacji, u³atwiaj±c ich integracjê.
+W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
+pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
+konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
 
 %package devel
 Summary:       Include files and API documentation for Elektra Project
 
 %package devel
 Summary:       Include files and API documentation for Elektra Project
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      elektra = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      elektra = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
@@ -59,21 +59,21 @@ configurations, leveraging easy application integration.
 This package contains the include files and API manual pages to use
 the Elektra API in C.
 
 This package contains the include files and API manual pages to use
 the Elektra API in C.
 
-%description devel -l pl
+%description devel -l pl.UTF-8
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
-danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
+konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
+danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
 
 
-W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
-pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
-konfiguracji innych aplikacji, u³atwiaj±c ich integracjê.
+W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
+pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
+konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
 
 
-Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe oraz strony podrêcznika
-systemowego opisuj±cego sposób u¿ycia API Elektry w C.
+Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
+systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
 
 %package static
 Summary:       Static library for Elektra Project
 
 %package static
 Summary:       Static library for Elektra Project
-Summary(pl):   Statyczna wersja biblioteki projektu Elektra
+Summary(pl.UTF-8):   Statyczna wersja biblioteki projektu Elektra
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      elektra-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      elektra-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
@@ -88,16 +88,16 @@ configurations, leveraging easy application integration.
 
 This package contains static library for Elektra Project.
 
 
 This package contains static library for Elektra Project.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
-danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
+konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
+danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
 
 
-W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
-pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
-konfiguracji innych aplikacji, u³atwiaj±c ich integracjê.
+W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
+pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
+konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
 
 
-Ten pakiet zawiera wersjê statyczn± biblioteki projektu Elektra.
+Ten pakiet zawiera wersję statyczną biblioteki projektu Elektra.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
This page took 0.113954 seconds and 4 git commands to generate.