]> git.pld-linux.org Git - packages/elektra.git/commitdiff
- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:47 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    elektra.spec -> 1.16

elektra.spec

index 79b721f75721ae9d661c986167dfee42ce65fc22..bd4a3510660dba963e33d4cdee44cb34e82f48b7 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       A key/value pair database to store software configurations
-Summary(pl):   Baza kluczy/warto¶ci do przechowywania konfiguracji oprogramowania
+Summary(pl.UTF-8):   Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
 Name:          elektra
 Version:       0.4.6
 Release:       0.1
@@ -32,18 +32,18 @@ This way any software can read/save his configuration using a
 consistent API. Also, applications can be aware of other applications
 configurations, leveraging easy application integration.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
-danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
+konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
+danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
 
-W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
-pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
-konfiguracji innych aplikacji, u³atwiaj±c ich integracjê.
+W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
+pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
+konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
 
 %package devel
 Summary:       Include files and API documentation for Elektra Project
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      elektra = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
@@ -59,21 +59,21 @@ configurations, leveraging easy application integration.
 This package contains the include files and API manual pages to use
 the Elektra API in C.
 
-%description devel -l pl
+%description devel -l pl.UTF-8
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
-danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
+konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
+danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
 
-W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
-pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
-konfiguracji innych aplikacji, u³atwiaj±c ich integracjê.
+W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
+pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
+konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
 
-Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe oraz strony podrêcznika
-systemowego opisuj±cego sposób u¿ycia API Elektry w C.
+Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
+systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
 
 %package static
 Summary:       Static library for Elektra Project
-Summary(pl):   Statyczna wersja biblioteki projektu Elektra
+Summary(pl.UTF-8):   Statyczna wersja biblioteki projektu Elektra
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      elektra-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 
@@ -88,16 +88,16 @@ configurations, leveraging easy application integration.
 
 This package contains static library for Elektra Project.
 
-%description static -l pl
+%description static -l pl.UTF-8
 Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
-konfiguracyjnych w postaci klucz-warto¶æ w hierarchicznej bazie
-danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla cz³owieka.
+konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
+danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
 
-W ten sposób oprogramowanie mo¿e odczytywaæ/zapisywaæ konfiguracjê za
-pomoc± spójnego API. Dodatkowo aplikacje mog± byæ zorientowane w
-konfiguracji innych aplikacji, u³atwiaj±c ich integracjê.
+W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
+pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
+konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
 
-Ten pakiet zawiera wersjê statyczn± biblioteki projektu Elektra.
+Ten pakiet zawiera wersję statyczną biblioteki projektu Elektra.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}
This page took 0.092615 seconds and 4 git commands to generate.