- package ronn-generated man pages
[packages/elektra.git] / elektra.spec
CommitLineData
088942e6 1# TODO: use system nickel (in src/plugins/ni), inih (src/plugins/ini)
de7f9f03
JB
2#
3# Conditonal build:
f33e068e 4%bcond_with full # "full" variant (libelektra-full with all plugins linked in)
088942e6
JB
5%bcond_with java # Java support: JNA binding and JNI plugin (needs Java 8)
6%bcond_without glib # GLib/GObject binding
7%bcond_without lua # Lua (5.2) support: binding and plugin
8%bcond_without python2 # Python 2 support: binding and plugin
9%bcond_without python3 # Python 3 support: binding and plugin
10%bcond_without qt # Qt GUI
de7f9f03 11#
b511c548 12Summary: A key/value pair database to store software configurations
3afb30a1 13Summary(pl.UTF-8): Baza kluczy/wartości do przechowywania konfiguracji oprogramowania
08a1423c 14Name: elektra
088942e6 15Version: 0.8.14
f33e068e 16Release: 1
08a1423c 17License: BSD
b511c548 18Group: Applications/System
de7f9f03 19Source0: http://www.libelektra.org/ftp/elektra/releases/%{name}-%{version}.tar.gz
088942e6 20# Source0-md5: a87cd3845e590bf413959dfd555e3704
de7f9f03 21Patch0: %{name}-elektraenv.patch
088942e6
JB
22Patch1: %{name}-no-markdown.patch
23Patch2: %{name}-no-deb.patch
de7f9f03 24URL: http://www.libelektra.org/
088942e6
JB
25%if %{with qt}
26BuildRequires: Qt5Core-devel >= 5
27BuildRequires: Qt5Gui-devel >= 5
28BuildRequires: Qt5Qml-devel >= 5
29BuildRequires: Qt5Quick-devel >= 5
30BuildRequires: Qt5Widgets-devel >= 5
31BuildRequires: Qt5Test-devel >= 5
32%endif
33BuildRequires: augeas-devel >= 1.0
34BuildRequires: boost-devel
35BuildRequires: cmake >= 2.8.8
f33e068e 36BuildRequires: dbus-devel
de7f9f03 37BuildRequires: doxygen
0c175270 38BuildRequires: gettext-tools
088942e6
JB
39%{?with_glib:BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.36}
40%{?with_glib:BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 1.38}
41%{?with_java:BuildRequires: java-jna}
42%{?with_java:BuildRequires: jdk >= 1.8}
43BuildRequires: libgcrypt-devel
44%{?with_qt:BuildRequires: libmarkdown-devel}
de7f9f03 45BuildRequires: libstdc++-devel
088942e6 46BuildRequires: libxml2-devel >= 2.0
b0fec8fa 47BuildRequires: libxslt-progs
088942e6 48%{?with_lua:BuildRequires: lua52-devel >= 5.2}
de7f9f03 49BuildRequires: pkgconfig
088942e6
JB
50%{?with_python2:BuildRequires: python-devel >= 1:2.7}
51%{?with_python3:BuildRequires: python3-devel >= 1:3.2}
3b20dccf 52BuildRequires: ronn
088942e6
JB
53BuildRequires: rpm-pythonprov
54BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.612
55BuildRequires: swig >= 2
56%if %{with python2} || %{with python3}
57BuildRequires: swig-python >= 2
58%endif
59BuildRequires: systemd-devel
60BuildRequires: tcl-devel
f33e068e 61BuildRequires: yajl-devel
de7f9f03 62Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
731cdbee 63Requires: mktemp
08a1423c 64Obsoletes: registry
a1ae6c6c 65BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
66
67%description
b511c548 68The Elektra Project provides a framework to store generic
69configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
70of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 71
72This way any software can read/save his configuration using a
73consistent API. Also, applications can be aware of other applications
74configurations, leveraging easy application integration.
75
9b93ecfb 76%description -l pl.UTF-8
ff4dd69b 77Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
78konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
79danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 80
9b93ecfb
JR
81W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
82pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
83konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
a1ae6c6c 84
088942e6
JB
85%package gui
86Summary: Qt based GUI for Elektra
87Summary(pl.UTF-8): Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry
88Group: X11/Applications
89Requires: %{name} = %{version}-%{release}
90
91%description gui
92Qt based GUI for Elektra.
93
94%description gui -l pl.UTF-8
95Oparty na Qt graficzny interfejs do Elektry.
96
97%package -n bash-completion-elektra
98Summary: Bash completion for Elektra commands
99Summary(pl.UTF-8): Bashowe uzupełnianie parametrów dla poleceń z pakietu Elektra
100Group: Applications/Shells
101Requires: %{name} = %{version}-%{release}
102Requires: bash-completion
103
104%description -n bash-completion-elektra
105Bash completion for Elektra kdb command.
106
107%description -n bash-completion-elektra -l pl.UTF-8
108Bashowe uzupełnianie parametrów dla polecenai kdb z pakietu Elektra.
109
de7f9f03
JB
110%package libs
111Summary: Elektra Project libraries
112Summary(pl.UTF-8): Biblioteki projektu Elektra
113Group: Libraries
f33e068e 114Obsoletes: elektra-cpp < 0.8
de7f9f03 115Conflicts: elektra < 0.7
a1ae6c6c 116
de7f9f03 117%description libs
b511c548 118The Elektra Project provides a framework to store generic
119configuration data in an hierarchical key-value pair database, instead
120of a human-readable only text file.
a1ae6c6c 121
122This way any software can read/save his configuration using a
123consistent API. Also, applications can be aware of other applications
124configurations, leveraging easy application integration.
125
de7f9f03 126This package contains Elektra shared libraries.
a1ae6c6c 127
de7f9f03 128%description libs -l pl.UTF-8
ff4dd69b 129Projekt Elektra dostarcza szkielet do przechowywania typowych danych
9b93ecfb
JR
130konfiguracyjnych w postaci klucz-wartość w hierarchicznej bazie
131danych, zamiast w pliku tekstowym czytelnym tylko dla człowieka.
85fe0e6b 132
9b93ecfb
JR
133W ten sposób oprogramowanie może odczytywać/zapisywać konfigurację za
134pomocą spójnego API. Dodatkowo aplikacje mogą być zorientowane w
135konfiguracji innych aplikacji, ułatwiając ich integrację.
85fe0e6b 136
de7f9f03
JB
137Ten pakiet zawiera biblioteki współdzielone Elektry.
138
139%package devel
140Summary: Include files and API documentation for Elektra Project
141Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe i dokumentacja API projektu Elektra
142Group: Development/Libraries
143Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
144
145%description devel
146This package contains the include files and API manual pages to use
147the Elektra API in C.
148
149%description devel -l pl.UTF-8
9b93ecfb
JR
150Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe oraz strony podręcznika
151systemowego opisującego sposób użycia API Elektry w C.
a1ae6c6c 152
b511c548 153%package static
de7f9f03
JB
154Summary: Static libraries for Elektra Project
155Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki projektu Elektra
85fe0e6b 156Group: Development/Libraries
de7f9f03 157Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
a1ae6c6c 158
b511c548 159%description static
de7f9f03 160This package contains static libraries for Elektra Project.
a1ae6c6c 161
de7f9f03
JB
162%description static -l pl.UTF-8
163Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki projektu Elektra.
a1ae6c6c 164
de7f9f03
JB
165%package cpp-devel
166Summary: Header files of C++ interface for Elektra library
167Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra
168Group: Development/Libraries
f33e068e 169Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
de7f9f03 170Requires: libstdc++-devel
f33e068e 171Obsoletes: elektra-cpp-static < 0.8
de7f9f03
JB
172
173%description cpp-devel
174Header files of C++ interface for Elektra library.
175
176%description cpp-devel -l pl.UTF-8
177Pliki nagłówkowe interfejsu C++ do biblioteki Elektra.
178
088942e6
JB
179%package glib
180Summary: GLib/GObject binding for Elektra
181Summary(pl.UTF-8): Wiązanie GLib/GObject do Elektry
182Group: Libraries
183Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
184Requires: glib2 >= 1:2.36
185
186%description glib
187GLib/GObject binding for Elektra.
188
189%description glib -l pl.UTF-8
190Wiązanie GLib/GObject do Elektry.
191
192%package glib-devel
193Summary: GLib/GObject binding for Elektra - development files
194Summary(pl.UTF-8): Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne
195Group: Libraries
196Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
197Requires: glib2-devel >= 1:2.36
198
199%description glib-devel
200GLib/GObject binding for Elektra - development files.
201
202%description glib-devel -l pl.UTF-8
203Wiązanie GLib/GObject do Elektry - pliki programistyczne.
204
205%package -n lua-elektra
206Summary: Lua binding for Elektra
207Summary(pl.UTF-8): Wiązanie języka Lua dla Elektry
208Group: Libraries
209Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
210Requires: lua52-libs >= 5.2
211
212%description -n lua-elektra
213Lua binding for Elektra.
214
215%description -n lua-elektra -l pl.UTF-8
216Wiązanie języka Lua dla Elektry.
217
218%package -n lua-elektra-glib
219Summary: Lua/GI binding for Elektra
220Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Lua/GI dla Elektry
221Group: Libraries
222Requires: %{name}-glib = %{version}-%{release}
223Requires: lua52-libs >= 5.2
224#R: lua52-lgi ?
225
226%description -n lua-elektra-glib
227Lua/GI binding for Elektra.
228
229%description -n lua-elektra-glib -l pl.UTF-8
230Wiązanie Lua/GI dla Elektry.
231
232%package -n python-elektra
233Summary: Python 2 binding for Elektra
234Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Pythona 2 dla Elektry
235Group: Libraries
236Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
237Requires: python-libs >= 1:2.7
238
239%description -n python-elektra
240Python 2 binding for Elektra.
241
242%description -n python-elektra -l pl.UTF-8
243Wiązanie Pythona 2 dla Elektry.
244
245%package -n python3-elektra
246Summary: Python 3 binding for Elektra
247Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Pythona 3 dla Elektry
248Group: Libraries
249Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
250Requires: python3-libs >= 1:3.2
251
252%description -n python3-elektra
253Python 3 binding for Elektra.
254
255%description -n python3-elektra -l pl.UTF-8
256Wiązanie Pythona 3 dla Elektry.
257
258%package -n python3-elektra-glib
259Summary: Python 3 GI binding for Elektra
260Summary(pl.UTF-8): Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry
261Group: Libraries
262Requires: %{name}-glib = %{version}-%{release}
263Requires: python3-pygobject3 >= 3
264
265%description -n python3-elektra-glib
266Python 3 GI binding for Elektra.
267
268%description -n python3-elektra-glib -l pl.UTF-8
269Wiązanie Pythona 3 GI dla Elektry.
270
a1ae6c6c 271%prep
de7f9f03 272%setup -q
b511c548 273%patch0 -p1
088942e6
JB
274%patch1 -p1
275%patch2 -p1
a1ae6c6c 276
277%build
f33e068e
JB
278install -d build
279cd build
280%cmake .. \
088942e6 281 -DBINDINGS="cpp%{?with_glib:;glib%{?with_lua:;gi_lua}%{?with_python3:;gi_python}}%{?with_java:;jna}%{?with_lua:;swig_lua}%{?with_python2:;swig_python2}%{?with_python3:;swig_python}" \
f33e068e 282 %{!?with_full:-DBUILD_FULL=OFF} \
088942e6 283 -DINSTALL_TESTING=FALSE \
f33e068e 284 -DPLUGINS=ALL \
088942e6
JB
285 -DTARGET_CMAKE_FOLDER=%{_datadir}/cmake/Modules \
286 -DTOOLS="kdb;race%{?with_gen:;gen}%{?with_qt:;qt-gui}"
f33e068e 287
f870a14f 288%{__make} -j1
a1ae6c6c 289
290%install
291rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
eeac539a 292install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig
ff4dd69b 293
f33e068e
JB
294%{__make} -C build install \
295 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
de7f9f03 296
088942e6 297%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT/etc/profile.d/{kdb,kdb.sh}
f33e068e 298echo 'RUN="no"' > $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/elektra
f33e068e
JB
299install -D src/plugins/xmltool/xmlschema/elektra.xsd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/sgml/elektra/elektra.xsd
300
088942e6
JB
301%if %{with python2}
302%py_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
303%py_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py_sitedir}
304%py_postclean
305%endif
306
307%if %{with python3}
308%py3_comp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
309%py3_ocomp $RPM_BUILD_ROOT%{py3_sitedir}
310%endif
311
312# "static" variant (with libelektra-static and thus all plugins linked in);
313# we don't need it
314%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/kdb-static
315
316%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/elektra/test_data
a1ae6c6c 317
de7f9f03 318# prepare docs
f33e068e 319%{__rm} -rf installed-doc
de7f9f03 320install -d installed-doc
f33e068e 321%{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/%{name}-api installed-doc/elektra-api
de7f9f03 322
088942e6 323%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man3/{README_md,doc_*_md,md_doc_*,md_src_*,src_plugins_*_md}.3elektra
de7f9f03 324
a1ae6c6c 325%clean
326rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
327
de7f9f03
JB
328%post libs -p /sbin/ldconfig
329%postun libs -p /sbin/ldconfig
330
088942e6
JB
331%post glib -p /sbin/ldconfig
332%postun glib -p /sbin/ldconfig
333
a1ae6c6c 334%files
335%defattr(644,root,root,755)
088942e6 336%doc doc/{AUTHORS,COPYING,DESIGN.md,GOALS.md,NEWS.md,SECURITY.md,todo}
f33e068e
JB
337# doc/standards installed-doc/scripts
338%attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb
339%if %{with full}
340%attr(755,root,root) %{_bindir}/kdb-full
de7f9f03 341%endif
f33e068e 342%dir %{_libdir}/elektra
088942e6
JB
343# R: augeas-libs
344%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-augeas.so
f33e068e 345%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ccode.so
088942e6
JB
346%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-conditionals.so
347%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-constants.so
348%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-counter.so
349# R: libgcrypt
350%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-crypto.so
351%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-csvstorage.so
f33e068e
JB
352# R: dbus
353%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dbus.so
354%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-doc.so
355%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-dump.so
088942e6 356%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-enum.so
f33e068e 357%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-error.so
088942e6 358%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-filecheck.so
f33e068e
JB
359%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-fstab.so
360%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-glob.so
361%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hexcode.so
362%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hidden.so
363%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-hosts.so
364%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-iconv.so
088942e6
JB
365# uses internal inih library
366%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ini.so
367# R: systemd-libs
368%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-journald.so
369%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-keytometa.so
370%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-line.so
371%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lineendings.so
372%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-list.so
373%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-logchange.so
374%if %{with lua}
375# R: lua52-libs
376%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-lua.so
377%endif
378%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-mathcheck.so
f33e068e 379%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-network.so
088942e6
JB
380%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-noresolver.so
381# uses internal nickel library
f33e068e
JB
382%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-ni.so
383%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-null.so
384%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-path.so
088942e6
JB
385%if %{with python2}
386# R: python-libs
387%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python2.so
388%endif
389%if %{with python3}
390# R: python3-libs
391%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-python.so
392%endif
393%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-regexstore.so
394%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-rename.so
f33e068e 395%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver.so
088942e6 396%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-resolver_fm_*.so
f33e068e
JB
397%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-simpleini.so
398%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-struct.so
088942e6 399%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-sync.so
f33e068e
JB
400%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-syslog.so
401%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tcl.so
402%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-template.so
403%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-timeofday.so
404%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-tracer.so
405%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-type.so
406%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-uname.so
407%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-validation.so
088942e6 408%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-wresolver.so
f33e068e
JB
409# R: libxml2
410%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-xmltool.so
411# R: yajl
412%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/libelektra-yajl.so
85892bd2
JB
413%dir %{_libdir}/elektra/tool_exec
414%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/benchmark-createtree
415%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-fstab
416%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-hosts
417%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-inittab
418%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/convert-users
419%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-merge
420%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-mount
421%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektra-umount
422%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/elektrify-getenv
423%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/example-xorg
424%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/getenv
425%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/list-tools
426%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-augeas
427%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-info
428%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-kde
429%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-openicc
430%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/mount-spec
431%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/race
432%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/umount-all
088942e6 433%attr(755,root,root) /etc/profile.d/kdb.sh
de7f9f03 434%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/elektra
f33e068e 435%{_datadir}/sgml/elektra
3b20dccf
JB
436%{_mandir}/man1/kdb.1*
437%{_mandir}/man1/kdb-check.1*
438%{_mandir}/man1/kdb-convert.1*
439%{_mandir}/man1/kdb-cp.1*
440%{_mandir}/man1/kdb-elektrify-getenv.1*
441%{_mandir}/man1/kdb-export.1*
442%{_mandir}/man1/kdb-file.1*
443%{_mandir}/man1/kdb-fstab.1*
444%{_mandir}/man1/kdb-get.1*
445%{_mandir}/man1/kdb-getmeta.1*
446%{_mandir}/man1/kdb-help.1*
447%{_mandir}/man1/kdb-import.1*
448%{_mandir}/man1/kdb-info.1*
449%{_mandir}/man1/kdb-introduction.1*
450%{_mandir}/man1/kdb-list.1*
451%{_mandir}/man1/kdb-list-tools.1*
452%{_mandir}/man1/kdb-ls.1*
453%{_mandir}/man1/kdb-lsmeta.1*
454%{_mandir}/man1/kdb-merge.1*
455%{_mandir}/man1/kdb-mount.1*
456%{_mandir}/man1/kdb-mv.1*
457%{_mandir}/man1/kdb-remount.1*
458%{_mandir}/man1/kdb-rm.1*
459%{_mandir}/man1/kdb-set.1*
460%{_mandir}/man1/kdb-setmeta.1*
461%{_mandir}/man1/kdb-sget.1*
462%{_mandir}/man1/kdb-shell.1*
463%{_mandir}/man1/kdb-test.1*
464%{_mandir}/man1/kdb-umount.1*
465%{_mandir}/man1/kdb-vset.1*
466%{_mandir}/man7/elektra-*.7*
de7f9f03 467
088942e6
JB
468%if 0
469%files gen ?
470%defattr(644,root,root,755)
85892bd2 471%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/gen
088942e6
JB
472%{py_sitescriptdir}/elektra_gen-%{version}-py*.egg-info
473# FIXME: should be in elektra_gen subdir
474%{py_sitescriptdir}/support
475%{_datadir}/elektra/templates
476%endif
477
478%files gui
479%defattr(644,root,root,755)
85892bd2 480%attr(755,root,root) %{_libdir}/elektra/tool_exec/qt-gui
3b20dccf 481%{_mandir}/man1/kdb-qt-gui.1*
088942e6
JB
482
483%files -n bash-completion-elektra
484%defattr(644,root,root,755)
485/etc/bash_completion.d/kdb
486
de7f9f03
JB
487%files libs
488%defattr(644,root,root,755)
f33e068e
JB
489%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so.*.*.*
490%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra.so.4
088942e6 491%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektragetenv.so
37555a25 492%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektratools.so
f33e068e
JB
493%if %{with full}
494%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so.*.*.*
495%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libelektra-full.so.4
496%endif
a1ae6c6c 497
498%files devel
499%defattr(644,root,root,755)
088942e6 500%doc doc/API.md installed-doc/elektra-api/html
de7f9f03 501%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra.so
f33e068e
JB
502%if %{with full}
503%attr(755,root,root) %{_libdir}/libelektra-full.so
504%endif
505%dir %{_includedir}/elektra
088942e6
JB
506%{_includedir}/elektra/crypto_internal.h
507%{_includedir}/elektra/kdb*.h
de7f9f03 508%{_pkgconfigdir}/elektra.pc
088942e6
JB
509%{_datadir}/cmake/Modules/ElektraConfig*.cmake
510%{_datadir}/cmake/Modules/ElektraTargetsLibelektra*.cmake
511%{_mandir}/man3/api.3elektra*
f33e068e
JB
512%{_mandir}/man3/deprecated.3elektra*
513%{_mandir}/man3/kdb*.3elektra*
514%{_mandir}/man3/key*.3elektra*
088942e6 515%{_mandir}/man3/meta.3elektra*
f33e068e 516%{_mandir}/man3/plugin.3elektra*
088942e6
JB
517%{_mandir}/man3/proposal.3elektra*
518%{_mandir}/man3/proposal.c.3elektra*
a1ae6c6c 519
b511c548 520%files static
85fe0e6b 521%defattr(644,root,root,755)
f33e068e 522%{_libdir}/libelektra-static.a
37555a25 523%{_libdir}/libelektratools-static.a
de7f9f03
JB
524
525%files cpp-devel
526%defattr(644,root,root,755)
f33e068e 527%{_includedir}/elektra/*.hpp
088942e6
JB
528%{_includedir}/elektra/helper
529%{_includedir}/elektra/merging
37555a25 530# libelektratools API man pages
088942e6
JB
531%{_mandir}/man3/automergeconfiguration.hpp.3elektra*
532%{_mandir}/man3/automergestrategy.cpp.3elektra*
533%{_mandir}/man3/automergestrategy.hpp.3elektra*
534%{_mandir}/man3/comparison.cpp.3elektra*
535%{_mandir}/man3/comparison.hpp.3elektra*
37555a25
JB
536%{_mandir}/man3/backend.hpp.3elektra*
537%{_mandir}/man3/backends.hpp.3elektra*
088942e6
JB
538%{_mandir}/man3/importmergeconfiguration.hpp.3elektra*
539%{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.cpp.3elektra*
540%{_mandir}/man3/interactivemergestrategy.hpp.3elektra*
541%{_mandir}/man3/mergeconfiguration.hpp.3elektra*
542%{_mandir}/man3/mergeconflict.hpp.3elektra*
543%{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.cpp.3elektra*
544%{_mandir}/man3/mergeconflictstrategy.hpp.3elektra*
545%{_mandir}/man3/mergeresult.cpp.3elektra*
546%{_mandir}/man3/mergeresult.hpp.3elektra*
547%{_mandir}/man3/mergetask.hpp.3elektra*
548%{_mandir}/man3/mergetestutils.cpp.3elektra*
549%{_mandir}/man3/metamergestrategy.cpp.3elektra*
550%{_mandir}/man3/metamergestrategy.hpp.3elektra*
551%{_mandir}/man3/newkeystrategy.cpp.3elektra*
552%{_mandir}/man3/newkeystrategy.hpp.3elektra*
553%{_mandir}/man3/onesidemergeconfiguration.hpp.3elektra*
554%{_mandir}/man3/onesidestrategy.cpp.3elektra*
555%{_mandir}/man3/onesidestrategy.hpp.3elektra*
556%{_mandir}/man3/onesidevaluestrategy.cpp.3elektra*
557%{_mandir}/man3/overwritemergeconfiguration.hpp.3elektra*
37555a25
JB
558%{_mandir}/man3/modules.cpp.3elektra*
559%{_mandir}/man3/modules.hpp.3elektra*
560%{_mandir}/man3/plugin.cpp.3elektra*
561%{_mandir}/man3/plugin.hpp.3elektra*
562%{_mandir}/man3/plugins.cpp.3elektra*
563%{_mandir}/man3/plugins.hpp.3elektra*
564%{_mandir}/man3/src_backend.cpp.3elektra*
088942e6
JB
565%{_mandir}/man3/testtool_*.cpp.3elektra*
566%{_mandir}/man3/threewaymerge.cpp.3elektra*
567%{_mandir}/man3/threewaymerge.hpp.3elektra*
37555a25 568%{_mandir}/man3/toolexcept.hpp.3elektra*
088942e6
JB
569
570%if %{with glib}
571%files glib
572%defattr(644,root,root,755)
573%attr(755,root,root) %{_libdir}/libgelektra-4.0.so
574%{_libdir}/girepository-1.0/GElektra-4.0.typelib
575
576%files glib-devel
577%defattr(644,root,root,755)
578%{_datadir}/gir-1.0/GElektra-4.0.gir
579%{_includedir}/elektra/gelektra-*.h
580%{_pkgconfigdir}/gelektra-4.0.pc
581%endif
582
583%if %{with lua}
584%files -n lua-elektra
585%defattr(644,root,root,755)
586%attr(755,root,root) %{_libdir}/lua/5.2/kdb.so
587
588%if %{with glib}
589%files -n lua-elektra-glib
590%defattr(644,root,root,755)
591%dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi
592%dir %{_datadir}/lua/5.2/lgi/override
593%{_datadir}/lua/5.2/lgi/override/GElektra.lua
594%endif
595%endif
596
597%if %{with python2}
598%files -n python-elektra
599%defattr(644,root,root,755)
600%attr(755,root,root) %{py_sitedir}/_kdb.so
601%{py_sitedir}/kdb.py[co]
602%endif
603
604%if %{with python3}
605%files -n python3-elektra
606%defattr(644,root,root,755)
607%attr(755,root,root) %{py3_sitedir}/_kdb.so
608%{py3_sitedir}/kdb.py
609%{py3_sitedir}/__pycache__/kdb.cpython-*.py[co]
610
611%if %{with glib}
612%files -n python3-elektra-glib
613%defattr(644,root,root,755)
614%{py3_sitedir}/gi/overrides/GElektra.py
615%{py3_sitedir}/gi/overrides/__pycache__/GElektra.cpython-*.py[co]
616%endif
617%endif
This page took 0.173839 seconds and 4 git commands to generate.