- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:47 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    ekiga.spec -> 1.22

ekiga.spec

index 293220161e32247b7594d51ad6a1ab95263b8faa..be7bc461c95444654258670eacabd93c9c6d7271 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       SIP and H.323 Videoconferencing
-Summary(pl):   Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
+Summary(pl.UTF-8):   Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
 Name:          ekiga
 Version:       2.0.4
 Release:       1
@@ -49,13 +49,13 @@ Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
 audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
 was fomerly known as GnomeMeeting.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
-internetowej zgodnej z protoko³ami SIP oraz H.323. Mo¿e ³±czyæ siê z
-ró¿nymi aplikacjami SIP lub H.323 w³±czaj±c w to specjalizowane
-urz±dzenia. Program Ekiga mo¿e pracowaæ z kamer± internetow±,
-zestawiaæ same po³±czenia g³osowe jak równie¿ tradycyjne z d¼wiêkiem i
-obrazem. Ekiga by³a poprzednio znana jako GnomeMeeting.
+internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
+różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
+urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
+zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
+obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.445733 seconds and 4 git commands to generate.