- rel 5
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
CommitLineData
026c4fa8 1Summary: SIP and H.323 Videoconferencing
db385c02 2Summary(pl.UTF-8): Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
026c4fa8 3Name: ekiga
8e10c492 4Version: 3.2.7
e30a2c18 5Release: 5
026c4fa8 6License: GPL
7Group: Applications/Communications
762a819b 8Source0: http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/ekiga/3.2/%{name}-%{version}.tar.gz
8e10c492 9# Source0-md5: bdc787550c4cf5acf873788f5ea153ba
99bca0dc 10Patch0: %{name}-shell.patch
026c4fa8 11URL: http://www.ekiga.org/
705d24e5 12BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
026c4fa8 13BuildRequires: SDL-devel
14BuildRequires: autoconf
15BuildRequires: automake
3e8eb574
JB
16BuildRequires: avahi-devel >= 0.6
17BuildRequires: avahi-glib-devel >= 0.6
fe2283c3 18BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.60
7ae15e65 19BuildRequires: docbook-dtd412-xml
705d24e5 20BuildRequires: evolution-data-server-devel >= 1.6.1
026c4fa8 21BuildRequires: gettext-devel
22BuildRequires: gnome-common >= 2.8.0
3e8eb574 23BuildRequires: gnome-doc-utils
026c4fa8 24BuildRequires: intltool >= 0.33
705d24e5
JR
25BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
26BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
b985b66f 27BuildRequires: libselinux-devel
99bca0dc 28BuildRequires: libsigc++-devel
026c4fa8 29BuildRequires: libtool
99bca0dc 30BuildRequires: opal-devel >= 3.4.2
a8b8bb53 31BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
3e8eb574 32BuildRequires: pkgconfig
8e10c492 33BuildRequires: ptlib-devel >= 2.6.7
026c4fa8 34BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
35BuildRequires: scrollkeeper
7ae15e65 36BuildRequires: speex-devel
37BuildRequires: srtp-devel
38BuildRequires: unixODBC-devel
99bca0dc 39BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
762a819b 40Requires(post,postun): gtk-update-icon-cache
99bca0dc 41Requires(post,postun): hicolor-icon-theme
7ae15e65 42Requires(post,postun): scrollkeeper
5ed564fd 43Requires(post,preun): GConf2 >= 2.14.0
fe2283c3 44Requires: dbus >= 0.60
5ed564fd
JR
45Requires: evolution-data-server >= 1.6.1
46Requires: libgnome >= 2.14.0
47Requires: libgnomeui >= 2.14.0
c58ce12b 48Requires: ptlib-sound
026c4fa8 49Obsoletes: gnomemeeting
f1f343bb 50# sr@Latn vs. sr@latin
51Conflicts: glibc-misc < 6:2.7
026c4fa8 52BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
53
54%description
0a94754a 55Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
026c4fa8 56complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
0a94754a 57of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
026c4fa8 58Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
0a94754a 59audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
60was fomerly known as GnomeMeeting.
026c4fa8 61
6b7fb924 62%description -l pl.UTF-8
0a94754a 63Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
6b7fb924
JR
64internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
65różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
66urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
67zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
68obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
026c4fa8 69
70%prep
71%setup -q
99bca0dc 72%patch0 -p1
012da6a3 73sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
026c4fa8 74
75%build
76%{__gnome_doc_common}
77%{__libtoolize}
33c4f13c 78%{__intltoolize}
026c4fa8 79%{__aclocal}
80%{__autoconf}
81%{__autoheader}
82%{__automake}
83%configure \
0a33959c 84 --disable-schemas-install \
3c305ed8
RT
85 --enable-dbus \
86 --disable-scrollkeeper
026c4fa8 87%{__make}
88
89%install
90rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
91
92%{__make} install \
93 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
94
f1f343bb 95[ -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@latin ] || \
96 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@{Latn,latin}
026c4fa8 97%find_lang %{name} --with-gnome
98
99%clean
100rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
101
102%post
103%gconf_schema_install ekiga.schemas
fe2283c3
JR
104%scrollkeeper_update_post
105%update_desktop_database_post
99bca0dc 106%update_icon_cache hicolor
fe2283c3
JR
107
108%postun
109%scrollkeeper_update_postun
99bca0dc 110%update_icon_cache hicolor
026c4fa8 111
112%preun
113%gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
114
115%files -f %{name}.lang
116%defattr(644,root,root,755)
117%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
118%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
119%{_pixmapsdir}/*
120%{_desktopdir}/*.desktop
fe2283c3
JR
121%{_datadir}/dbus-1/services/*.service
122%{_omf_dest_dir}/%{name}
026c4fa8 123%{_datadir}/sounds/%{name}
99bca0dc 124%{_iconsdir}/hicolor/*/*/ekiga.png
026c4fa8 125%{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
026c4fa8 126%{_mandir}/*/*
This page took 0.093018 seconds and 4 git commands to generate.