- fix compilation with gcc 4.7
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
CommitLineData
54b726d3
JK
1#
2# WARNING: Ekiga won't work without proper ptlib and opal versions,
3# after changing any of these Ekiga needs testing, not only recompiling
4# Recommended versions: http://wiki.ekiga.org/index.php/Download_Ekiga_sources
5#
026c4fa8 6Summary: SIP and H.323 Videoconferencing
db385c02 7Summary(pl.UTF-8): Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
026c4fa8 8Name: ekiga
8e10c492 9Version: 3.2.7
3607cf0e 10Release: 9
026c4fa8 11License: GPL
12Group: Applications/Communications
762a819b 13Source0: http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/ekiga/3.2/%{name}-%{version}.tar.gz
8e10c492 14# Source0-md5: bdc787550c4cf5acf873788f5ea153ba
99bca0dc 15Patch0: %{name}-shell.patch
a1f0f931 16Patch1: %{name}-libnotify.patch
d1854d16 17Patch2: %{name}-gcc47.patch
026c4fa8 18URL: http://www.ekiga.org/
705d24e5 19BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
026c4fa8 20BuildRequires: SDL-devel
21BuildRequires: autoconf
22BuildRequires: automake
3e8eb574
JB
23BuildRequires: avahi-devel >= 0.6
24BuildRequires: avahi-glib-devel >= 0.6
fe2283c3 25BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.60
7ae15e65 26BuildRequires: docbook-dtd412-xml
705d24e5 27BuildRequires: evolution-data-server-devel >= 1.6.1
026c4fa8 28BuildRequires: gettext-devel
29BuildRequires: gnome-common >= 2.8.0
3e8eb574 30BuildRequires: gnome-doc-utils
026c4fa8 31BuildRequires: intltool >= 0.33
705d24e5
JR
32BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
33BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
b985b66f 34BuildRequires: libselinux-devel
99bca0dc 35BuildRequires: libsigc++-devel
026c4fa8 36BuildRequires: libtool
99bca0dc 37BuildRequires: opal-devel >= 3.4.2
a8b8bb53 38BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
3e8eb574 39BuildRequires: pkgconfig
54b726d3 40BuildRequires: ptlib-devel >= 1:2.8.3
026c4fa8 41BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
42BuildRequires: scrollkeeper
7ae15e65 43BuildRequires: speex-devel
44BuildRequires: srtp-devel
45BuildRequires: unixODBC-devel
99bca0dc 46BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
762a819b 47Requires(post,postun): gtk-update-icon-cache
99bca0dc 48Requires(post,postun): hicolor-icon-theme
7ae15e65 49Requires(post,postun): scrollkeeper
5ed564fd 50Requires(post,preun): GConf2 >= 2.14.0
fe2283c3 51Requires: dbus >= 0.60
5ed564fd
JR
52Requires: evolution-data-server >= 1.6.1
53Requires: libgnome >= 2.14.0
54Requires: libgnomeui >= 2.14.0
c58ce12b 55Requires: ptlib-sound
026c4fa8 56Obsoletes: gnomemeeting
f1f343bb 57# sr@Latn vs. sr@latin
58Conflicts: glibc-misc < 6:2.7
026c4fa8 59BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
60
61%description
0a94754a 62Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
026c4fa8 63complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
0a94754a 64of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
026c4fa8 65Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
0a94754a 66audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
67was fomerly known as GnomeMeeting.
026c4fa8 68
6b7fb924 69%description -l pl.UTF-8
0a94754a 70Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
6b7fb924
JR
71internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
72różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
73urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
74zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
75obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
026c4fa8 76
77%prep
78%setup -q
99bca0dc 79%patch0 -p1
a1f0f931 80%patch1 -p1
d1854d16 81%patch2 -p1
012da6a3 82sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
026c4fa8 83
84%build
85%{__gnome_doc_common}
86%{__libtoolize}
33c4f13c 87%{__intltoolize}
026c4fa8 88%{__aclocal}
89%{__autoconf}
90%{__autoheader}
91%{__automake}
92%configure \
0a33959c 93 --disable-schemas-install \
3c305ed8
RT
94 --enable-dbus \
95 --disable-scrollkeeper
026c4fa8 96%{__make}
97
98%install
99rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
100
101%{__make} install \
102 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
103
f1f343bb 104[ -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@latin ] || \
105 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@{Latn,latin}
026c4fa8 106%find_lang %{name} --with-gnome
107
108%clean
109rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
110
111%post
112%gconf_schema_install ekiga.schemas
fe2283c3
JR
113%scrollkeeper_update_post
114%update_desktop_database_post
99bca0dc 115%update_icon_cache hicolor
fe2283c3
JR
116
117%postun
118%scrollkeeper_update_postun
99bca0dc 119%update_icon_cache hicolor
026c4fa8 120
121%preun
122%gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
123
124%files -f %{name}.lang
125%defattr(644,root,root,755)
126%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
127%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
128%{_pixmapsdir}/*
129%{_desktopdir}/*.desktop
fe2283c3
JR
130%{_datadir}/dbus-1/services/*.service
131%{_omf_dest_dir}/%{name}
026c4fa8 132%{_datadir}/sounds/%{name}
99bca0dc 133%{_iconsdir}/hicolor/*/*/ekiga.png
026c4fa8 134%{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
026c4fa8 135%{_mandir}/*/*
This page took 0.063722 seconds and 4 git commands to generate.