- release 2 (by relup.sh)
[packages/ekiga.git] / ekiga.spec
CommitLineData
54b726d3
JK
1#
2# WARNING: Ekiga won't work without proper ptlib and opal versions,
3# after changing any of these Ekiga needs testing, not only recompiling
4# Recommended versions: http://wiki.ekiga.org/index.php/Download_Ekiga_sources
5#
026c4fa8 6Summary: SIP and H.323 Videoconferencing
db385c02 7Summary(pl.UTF-8): Program do telekonferencji w standardzie SIP oraz H.323
026c4fa8 8Name: ekiga
4100ecd7 9Version: 3.9.90
274a34cb 10Release: 2
026c4fa8 11License: GPL
12Group: Applications/Communications
4100ecd7
JR
13Source0: http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/ekiga/3.9/%{name}-%{version}.tar.xz
14# Source0-md5: 800be31eef542e06307691c59942595a
99bca0dc 15Patch0: %{name}-shell.patch
4100ecd7 16Patch1: format-security.patch
026c4fa8 17URL: http://www.ekiga.org/
705d24e5 18BuildRequires: GConf2-devel >= 2.14.0
026c4fa8 19BuildRequires: SDL-devel
20BuildRequires: autoconf
21BuildRequires: automake
3e8eb574
JB
22BuildRequires: avahi-devel >= 0.6
23BuildRequires: avahi-glib-devel >= 0.6
fe2283c3 24BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.60
7ae15e65 25BuildRequires: docbook-dtd412-xml
705d24e5 26BuildRequires: evolution-data-server-devel >= 1.6.1
026c4fa8 27BuildRequires: gettext-devel
28BuildRequires: gnome-common >= 2.8.0
3e8eb574 29BuildRequires: gnome-doc-utils
026c4fa8 30BuildRequires: intltool >= 0.33
705d24e5
JR
31BuildRequires: libgnome-devel >= 2.14.0
32BuildRequires: libgnomeui-devel >= 2.14.0
b985b66f 33BuildRequires: libselinux-devel
99bca0dc 34BuildRequires: libsigc++-devel
026c4fa8 35BuildRequires: libtool
4100ecd7 36BuildRequires: opal-devel >= 3.10.7
a8b8bb53 37BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
3e8eb574 38BuildRequires: pkgconfig
4100ecd7 39BuildRequires: ptlib-devel >= 1:2.10.7
026c4fa8 40BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.197
41BuildRequires: scrollkeeper
7ae15e65 42BuildRequires: speex-devel
43BuildRequires: srtp-devel
44BuildRequires: unixODBC-devel
99bca0dc 45BuildRequires: xorg-lib-libXv-devel
762a819b 46Requires(post,postun): gtk-update-icon-cache
99bca0dc 47Requires(post,postun): hicolor-icon-theme
7ae15e65 48Requires(post,postun): scrollkeeper
5ed564fd 49Requires(post,preun): GConf2 >= 2.14.0
fe2283c3 50Requires: dbus >= 0.60
5ed564fd
JR
51Requires: evolution-data-server >= 1.6.1
52Requires: libgnome >= 2.14.0
53Requires: libgnomeui >= 2.14.0
c58ce12b 54Requires: ptlib-sound
026c4fa8 55Obsoletes: gnomemeeting
f1f343bb 56# sr@Latn vs. sr@latin
57Conflicts: glibc-misc < 6:2.7
026c4fa8 58BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
59
60%description
0a94754a 61Ekiga is a IP Telephony and Video Conferencing application which
026c4fa8 62complies to the SIP and H.323 protocols. It can connect to a variety
0a94754a 63of other SIP and H323 applications including specialized hardware.
026c4fa8 64Ekiga can work with or without a webcam, and is able to create pure
0a94754a 65audio communications or traditionnal audio+video communications. Ekiga
66was fomerly known as GnomeMeeting.
026c4fa8 67
6b7fb924 68%description -l pl.UTF-8
0a94754a 69Ekiga jest programem przeznaczonym do wideokonferencji oraz telefonii
6b7fb924
JR
70internetowej zgodnej z protokołami SIP oraz H.323. Może łączyć się z
71różnymi aplikacjami SIP lub H.323 włączając w to specjalizowane
72urządzenia. Program Ekiga może pracować z kamerą internetową,
73zestawiać same połączenia głosowe jak również tradycyjne z dźwiękiem i
74obrazem. Ekiga była poprzednio znana jako GnomeMeeting.
026c4fa8 75
76%prep
77%setup -q
99bca0dc 78%patch0 -p1
a1f0f931 79%patch1 -p1
012da6a3 80sed -i -e 's|Categories=GNOME;GTK;Network;Telephony;|Categories=GTK;GNOME;Network;InstantMessaging;|' ekiga.desktop.in.in
026c4fa8 81
82%build
83%{__gnome_doc_common}
84%{__libtoolize}
33c4f13c 85%{__intltoolize}
4100ecd7 86%{__aclocal} -I m4
026c4fa8 87%{__autoconf}
88%{__autoheader}
89%{__automake}
90%configure \
0a33959c 91 --disable-schemas-install \
3c305ed8
RT
92 --enable-dbus \
93 --disable-scrollkeeper
026c4fa8 94%{__make}
95
96%install
97rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
98
99%{__make} install \
100 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
101
f1f343bb 102[ -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@latin ] || \
103 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/locale/sr@{Latn,latin}
026c4fa8 104%find_lang %{name} --with-gnome
105
106%clean
107rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
108
109%post
110%gconf_schema_install ekiga.schemas
fe2283c3
JR
111%scrollkeeper_update_post
112%update_desktop_database_post
99bca0dc 113%update_icon_cache hicolor
fe2283c3
JR
114
115%postun
116%scrollkeeper_update_postun
99bca0dc 117%update_icon_cache hicolor
026c4fa8 118
119%preun
120%gconf_schema_uninstall ekiga.schemas
121
122%files -f %{name}.lang
123%defattr(644,root,root,755)
124%doc AUTHORS ChangeLog NEWS README TODO FAQ
4100ecd7
JR
125%attr(755,root,root) %{_bindir}/ekiga
126%attr(755,root,root) %{_bindir}/ekiga-config-tool
127%attr(755,root,root) %{_bindir}/ekiga-helper
128%dir %{_libdir}/%{name}
129%dir %{_libdir}/%{name}/%{version}
130%dir %{_libdir}/%{name}/%{version}/plugins
131%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/%{version}/libekiga.so
132%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/%{version}/plugins/libgmevolution.so
133%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/%{version}/plugins/libgmldap.so
026c4fa8 134%{_pixmapsdir}/*
135%{_desktopdir}/*.desktop
fe2283c3
JR
136%{_datadir}/dbus-1/services/*.service
137%{_omf_dest_dir}/%{name}
026c4fa8 138%{_datadir}/sounds/%{name}
99bca0dc 139%{_iconsdir}/hicolor/*/*/ekiga.png
026c4fa8 140%{_sysconfdir}/gconf/schemas/*
4100ecd7 141%{_mandir}/man1/ekiga.1*
This page took 0.192234 seconds and 4 git commands to generate.