]> git.pld-linux.org Git - packages/dx.git/commitdiff
noarch doc and examples auto/th/dx-4.4.4-18
authorElan Ruusamäe <glen@delfi.ee>
Mon, 30 Mar 2015 06:26:34 +0000 (09:26 +0300)
committerElan Ruusamäe <glen@delfi.ee>
Mon, 30 Mar 2015 06:26:34 +0000 (09:26 +0300)
dx.spec

diff --git a/dx.spec b/dx.spec
index 8fb0272c3a2b7d197f5a74ae097c8450e6f197f0..2e17bbadcb0484e8be397dd04a2fc7c08d5dd5d1 100644 (file)
--- a/dx.spec
+++ b/dx.spec
@@ -2,7 +2,7 @@ Summary:        Excellent tool for making visualization of data
 Summary(pl.UTF-8):     Doskonałe narzędzie do wizualizacji danych
 Name:          dx
 Version:       4.4.4
-Release:       17
+Release:       18
 License:       IPL
 Group:         Applications
 Source0:       http://opendx.npaci.edu/source/%{name}-%{version}.tar.gz
@@ -12,8 +12,8 @@ Source1:      http://opendx.npaci.edu/source/%{name}samples-4.4.0.tar.gz
 Source2:       %{name}.desktop
 Patch0:                %{name}-DESTDIR.patch
 Patch1:                %{name}-nolibs.patch
-Patch2:                dxsamples-DESTDIR.patch
-Patch3:                dxsamples-unused_bin.patch
+Patch2:                %{name}samples-DESTDIR.patch
+Patch3:                %{name}samples-unused_bin.patch
 Patch4:                %{name}-include.patch
 Patch5:                %{name}-ac.patch
 Patch6:                %{name}-ImageMagic.patch
@@ -22,22 +22,22 @@ Patch8:             %{name}-gcc43.patch
 Patch9:                format-security.patch
 URL:           http://www.opendx.org/
 BuildRequires: ImageMagick-devel >= 1:6.2.4.0
-BuildRequires: OpenGL-devel
 BuildRequires: OpenGL-GLU-devel
+BuildRequires: OpenGL-devel
 BuildRequires: autoconf >= 2.57
 BuildRequires: automake
 BuildRequires: bison
 BuildRequires: flex
 BuildRequires: hdf-devel
 BuildRequires: libjpeg-devel
-BuildRequires: libtool
 BuildRequires: libtiff-devel
+BuildRequires: libtool
 BuildRequires: motif-devel
 BuildRequires: netcdf-devel
 BuildRequires: xorg-lib-libXinerama-devel
 BuildRequires: xorg-lib-libXpm-devel
-Requires:      openssh-clients
 Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
+Requires:      openssh-clients
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %define                specflags_ia32  -fomit-frame-pointer
@@ -54,8 +54,8 @@ creating visualizations.
 OpenDX jest w pełni funkcjonalnym, o unikalnych możliwościach,
 pakietem do wizualizacji danych naukowych, inżynierskich i
 analitycznych. Został zaprojektowany w sposób otwarty, w oparciu o
-standardowe środowiska interfejsów. Jego przemyślany model danych
-daje użytkownikom dużą elastyczność w tworzeniu wizualizacji.
+standardowe środowiska interfejsów. Jego przemyślany model danych daje
+użytkownikom dużą elastyczność w tworzeniu wizualizacji.
 
 %package libs
 Summary:       OpenDX shared libraries
@@ -96,6 +96,9 @@ Biblioteki statyczne OpenDX.
 Summary:       OpenDX documentation
 Summary(pl.UTF-8):     Dokumentacja OpenDX
 Group:         Documentation
+%if "%{_rpmversion}" >= "5"
+BuildArch:     noarch
+%endif
 
 %description doc
 Online help and html documentation for OpenDX.
@@ -107,6 +110,9 @@ Podręczna pomoc oraz dokumentacja html dla OpenDX.
 Summary:       OpenDX Examples
 Summary(pl.UTF-8):     Przykłady dla OpenDX
 Group:         Documentation
+%if "%{_rpmversion}" >= "5"
+BuildArch:     noarch
+%endif
 
 %description examples
 Examples for OpenDX.
@@ -169,8 +175,8 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_libdir},%{_includedir},%{_mandir},%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/%{name}-%{version}
 
-install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
-install src/uipp/ui/icon50.xpm $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/dx.xpm
+cp -p %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
+cp -p src/uipp/ui/icon50.xpm $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/dx.xpm
 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/bin/dx $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/dx/man/manl $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/dx/include/* $RPM_BUILD_ROOT%{_includedir}
This page took 0.039694 seconds and 4 git commands to generate.