- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:44 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dump3.spec -> 1.4

dump3.spec

index 95e76de..a189563 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       DuMP3 - duplicate & similar file finder
-Summary(pl):   DuMP3 - program do znajdywania powtórzonych i podobnych plików
+Summary(pl.UTF-8):   DuMP3 - program do znajdywania powtórzonych i podobnych plików
 Name:          dump3
 Version:       0.2.9
 Release:       0.1
@@ -28,18 +28,18 @@ DuMP3 can find files that are not exact duplicates:
 - plugin fingerprint classes can be written for any file where inexact
   matching is needed (fonts, videos, etc)
 
-%description -l pl
-DuMP3 potrafi znale¼æ pliki nie bêd±ce dok³adnymi duplikatami:
-- binarne pliki s± porównywane za pomoc± skrótu SHA1 (konfigurowalne
-  do dowolnego skrótu MD)
-- pliki tekstowe zmienione przez dodanie lub usuniêcie (dostêpne dwa
-  algorytmy "odcisków palca")
-- obrazki w ró¿nych formatach, rozmiarach i/lub orientacjach (BMP,
+%description -l pl.UTF-8
+DuMP3 potrafi znaleźć pliki nie będące dokładnymi duplikatami:
+- binarne pliki są porównywane za pomocą skrótu SHA1 (konfigurowalne
+  do dowolnego skrótu MD)
+- pliki tekstowe zmienione przez dodanie lub usunięcie (dostępne dwa
+  algorytmy "odcisków palca")
+- obrazki w różnych formatach, rozmiarach i/lub orientacjach (BMP,
   GIF, JPEG, JPEG2000, PNG, PNM, RAW, TIFF)
-- pliki d¼wiêkowe zapisane z ró¿n± prêdko¶ci± strumienia lub w ró¿nych
+- pliki dźwiękowe zapisane z różną prędkością strumienia lub w różnych
   formatach (AU, AIF, WAV, MP3, OGG)
-- mo¿na dopisywaæ wtyczki "odcisków palców" dla dowolnych formatów
-  plików wymagaj±cych niedok³adnego porównywania (fontów, filmów itp.)
+- można dopisywać wtyczki "odcisków palców" dla dowolnych formatów
+  plików wymagających niedokładnego porównywania (fontów, filmów itp.)
 
 %prep
 %setup -q -c
This page took 0.076003 seconds and 4 git commands to generate.