- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:46 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    droidbattles.spec -> 1.9

droidbattles.spec

index fa79e66..a6d283e 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       A game of programming
-Summary(pl):   Gra w programowanie
+Summary(pl.UTF-8):   Gra w programowanie
 Name:          droidbattles
 Version:       1.0.4
 Release:       1
@@ -40,30 +40,30 @@ simulation runs. When everyhing is ready you assemble the program and
 a .bot file is created. You can now test this bot against other bots
 in the simulator, and hopefully your bot will crush it's opponents.
 
-%description -l pl
-A wiêc spierasz siê o to, kto jest najlepszym programist±? Lub po
-prostu chcesz zaznaæ przyjemno¶ci programowania? Có¿ lepszego mo¿e byæ
-od gry, w której programujesz Sztuczn± Inteligencjê.
+%description -l pl.UTF-8
+A więc spierasz się o to, kto jest najlepszym programistą? Lub po
+prostu chcesz zaznać przyjemności programowania? Cóż lepszego może być
+od gry, w której programujesz Sztuczną Inteligencję.
 
-W DroidBattles projektujesz boty wybieraj±c jaki hardware powinny
-zawieraæ. Ka¿dy bot mo¿e pomie¶ciæ do 32 urz±dzeñ sprzêtowych, które
-mo¿esz dowolnie wybieraæ z dostêpnej listy. Mog± to byæ bronie,
+W DroidBattles projektujesz boty wybierając jaki hardware powinny
+zawierać. Każdy bot może pomieścić do 32 urządzeń sprzętowych, które
+możesz dowolnie wybierać z dostępnej listy. Mogą to być bronie,
 pancerz, CPU, silniki... etc.
 
-Gdy wybra³e¶ ju¿ sprzêt, nadszed³ czas na zaprogramowanie. Tworzysz
-program (w jêzyku podobnym do assemblera), który jest ³adowany do
-wirtualnego RAMu bota, a nastêpnie wykonywany przez jednostki
-przetwarzania, które zainstalowa³e¶ w bocie. Komunikujesz siê ze
-swoimi urz±dzeniami za pomoc± prostych instrukcji wej¶cia/wyj¶cia.
+Gdy wybrałeś już sprzęt, nadszedł czas na zaprogramowanie. Tworzysz
+program (w języku podobnym do assemblera), który jest ładowany do
+wirtualnego RAMu bota, a następnie wykonywany przez jednostki
+przetwarzania, które zainstalowałeś w bocie. Komunikujesz się ze
+swoimi urządzeniami za pomocą prostych instrukcji wejścia/wyjścia.
 
-W¶ród innych zalet DroidBattles mo¿na wymieniæ bitwy dru¿ynowe, jak i
-zestawy "zasad" dla gry (mo¿esz w³±czaæ/wy³±czaæ urz±dzenia sprzêtowe,
-a tak¿e ustawiaæ koszt.)
+Wśród innych zalet DroidBattles można wymienić bitwy drużynowe, jak i
+zestawy "zasad" dla gry (możesz włączać/wyłączać urządzenia sprzętowe,
+a także ustawiać koszt.)
 
-Mo¿esz stworzyæ dla bota jego w³asn± grafikê, która bêdzie pokazywana
+Możesz stworzyć dla bota jego własną grafikę, która będzie pokazywana
 podczas symulacji. Gdy wszystko jest gotowe, assemblujesz program i
-utworzony zostaje plik .bot. Mo¿esz wtedy przetestowaæ bota w starciu
-z innymi botami w symulatorze i przy dozie szczê¶cia zostaæ zwyciêzc±.
+utworzony zostaje plik .bot. Możesz wtedy przetestować bota w starciu
+z innymi botami w symulatorze i przy dozie szczęścia zostać zwycięzcą.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.038981 seconds and 4 git commands to generate.