packages/dokuwiki-plugin-pagelist.git
2012-06-24 Elan Ruusamäe- refresh dw cache on install
2012-06-24 Elan Ruusamäe- barf if lang files not found
2012-06-24 Elan Ruusamäe- up to 2009-01-26 rc
2012-06-24 Elan Ruusamäe- new auto/ti/dokuwiki-plugin-pagelist-20080808-1
2012-06-24 Elan Ruusamäe- add sl-si -> sl AC-branch DEVEL auto/ac/dokuwiki-20070626b-1 auto/ac/dokuwiki-20070626b-3 auto/ac/dokuwiki-20080505-1 auto/ac/dokuwiki-plugin-include-20070822-1 auto/ac/dokuwiki-plugin-include-20080707-1 auto/ac/dokuwiki-plugin-odt-20080219-1 auto/ac/dokuwiki-plugin-odt-20080507-1 auto/ac/dokuwiki-plugin-pageredirect-2-1 auto/ac/dokuwiki-plugin-s5-20070120-1 auto/ac/dokuwiki-plugin-xref-20081003-1 auto/ac/dokuwiki-tpl-monobook-20070720-1 auto/th/dokuwiki-20070626b-1 auto/th/dokuwiki-20070626b-2 auto/th/dokuwiki-20070626b-3 auto/th/dokuwiki-20080505-1 auto/th/dokuwiki-plugin-odt-20080219-1 auto/th/dokuwiki-tpl-pldusersorg-1_0-1 auto/ti/dokuwiki-20080505-1 auto/ti/dokuwiki-plugin-backuptool-20080824-1 auto/ti/dokuwiki-plugin-cacherevisionseraser-1_6_1-0_1 auto/ti/dokuwiki-plugin-include-20080707-1 auto/ti/dokuwiki-plugin-odt-20080507-1 auto/ti/dokuwiki-plugin-pageredirect-2-1 auto/ti/dokuwiki-plugin-s5-20080620-1 auto/ti/dokuwiki-plugin-tag-20080707-1 auto/ti/dokuwiki-plugin-translation-2008_08_12-1 auto/ti/dokuwiki-tpl-arctic-20080730-1 auto/ti/dokuwiki-tpl-monobook-20080730-1 auto/ti/dokuwiki-tpl-pldusersorg-1_0-1
2012-06-24 Elan Ruusamäe- find dokuwiki languages
This page took 0.103372 seconds and 4 git commands to generate.