- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:42 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dnshistory.spec -> 1.6

dnshistory.spec

index 41f4b73237c1aa751d24777ab64ce41dbcb7e9b4..6016c469fae7dbbb2c00920b83723f3c3d2af7f5 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 # TODO:
 # - move man_fix patch to ac/am automatic generation, based on configure option 
 Summary:       dnshistory - storing a history of DNS/Name changes
-Summary(pl):   dnshistory - przechowywanie historii zmian DNS/nazw
+Summary(pl.UTF-8):   dnshistory - przechowywanie historii zmian DNS/nazw
 Name:          dnshistory
 %define                _beta   beta1
 Version:       1.3
@@ -27,12 +27,12 @@ being that multiple analyses of older log files do not require
 re-lookups of IP Address to FQDNs, and additionally maintain the
 accuracy of the lookup as it was then and not as it is now.
 
-%description -l pl
-dnshistory daje mo¿liwo¶æ przechowywania historii zmian DNS/nazw dla
-adresów IP wyci±gniêtych z plików logów WWW. G³ównym zastosowaniem
-jest wielokrotne analizowanie starszych plików logów nie wymagaj±ce
-ci±g³ych przekszta³ceñ adresów IP na FQDN, a jednocze¶nie zachowuj±ce
-rezultaty przekszta³ceñ z przesz³o¶ci.
+%description -l pl.UTF-8
+dnshistory daje możliwość przechowywania historii zmian DNS/nazw dla
+adresów IP wyciągniętych z plików logów WWW. Głównym zastosowaniem
+jest wielokrotne analizowanie starszych plików logów nie wymagające
+ciągłych przekształceń adresów IP na FQDN, a jednocześnie zachowujące
+rezultaty przekształceń z przeszłości.
 
 %prep
 %setup -q -n %{name}-%{version}-%{_beta}
This page took 0.114979 seconds and 4 git commands to generate.