- BR: xorg-lib-libX11-devel auto/th/dmenu-4_0-1
authorpawelz <pawelz@pld-linux.org>
Sun, 31 May 2009 20:19:41 +0000 (20:19 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- BR: xorg-proto-xineramaproto-devel
- BR: xorg-proto-xproto-devel
- small fixes in descriptions/summaries

Changed files:
    dmenu.spec -> 1.3

dmenu.spec

index 3e13de1..159ae25 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 Summary:       dmenu is a generic menu for X
 Summary(hu.UTF-8):     dmenu egy általános menü X-hez
 Summary:       dmenu is a generic menu for X
 Summary(hu.UTF-8):     dmenu egy általános menü X-hez
-Summary(pl.UTF-8):     ogólnego przeznaczenia menu dla X
+Summary(pl.UTF-8):     System menu dla X
 Name:          dmenu
 Version:       4.0
 Release:       1
 Name:          dmenu
 Version:       4.0
 Release:       1
@@ -9,20 +9,23 @@ Group:                Applications
 Source0:       http://code.suckless.org/dl/tools/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: 66e761a653930cc8a21614ba9fedf903
 URL:           http://tools.suckless.org/dmenu
 Source0:       http://code.suckless.org/dl/tools/%{name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: 66e761a653930cc8a21614ba9fedf903
 URL:           http://tools.suckless.org/dmenu
+BuildRequires: xorg-lib-libX11-devel
+BuildRequires: xorg-proto-xineramaproto-devel
+BuildRequires: xorg-proto-xproto-devel
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-dynamic menu is a generic menu for X, originally designed for dwm. It
+Dynamic menu is a generic menu for X, originally designed for dwm. It
 manages huge amounts (up to 10.000 and more) of user defined menu
 items efficiently.
 
 %description -l hu.UTF-8
 manages huge amounts (up to 10.000 and more) of user defined menu
 items efficiently.
 
 %description -l hu.UTF-8
-dynamic menu egy általános menü X-hez, eredetileg a dwm-hez készítve.
+Dynamic menu egy általános menü X-hez, eredetileg a dwm-hez készítve.
 Valóban nagy mennyiségű (10.000 és több) felhasználó által definiált
 menüelemet képes hatékonyan kezelni.
 
 %description
 Valóban nagy mennyiségű (10.000 és több) felhasználó által definiált
 menüelemet képes hatékonyan kezelni.
 
 %description
-system menu ogólnego przeznaczenia dla serwrea X. dmenu został
+System menu ogólnego przeznaczenia dla serwrea X. dmenu został
 pierwotnie zaprojektowany dla dla zarządcy okien dwm, ale jest
 wykorzystywany również przez inne aplikacje. dmenu może efektywnie
 zarządzać ogromną ilością (10000 i więcej) zdefiniowanych przez
 pierwotnie zaprojektowany dla dla zarządcy okien dwm, ale jest
 wykorzystywany również przez inne aplikacje. dmenu może efektywnie
 zarządzać ogromną ilością (10000 i więcej) zdefiniowanych przez
This page took 0.082215 seconds and 4 git commands to generate.