- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:45 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dircproxy.spec -> 1.18

dircproxy.spec

index 03a7a69..69934f7 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       irc proxy
-Summary(pl):   proxy irc
+Summary(pl.UTF-8):   proxy irc
 Name:          dircproxy
 Version:       1.0.5
 Release:       2
@@ -23,14 +23,14 @@ even after you detach your client from it. While you're detached, it
 logs channel and private messages as well as important events, and
 when you reattach it'll let you know what you missed.
 
-%description -l pl
+%description -l pl.UTF-8
 dircproxy jest serwerem proxy IRC przeznaczonym dla ludzi
-wykorzystuj±cych IRC z kilku ró¿nych komputerów lub programów, ale
-chc±cych zostaæ po³±czonym i widzieæ co stracili gdy byli niedostêpni.
-Pod³±czasz siê do IRC poprzez dircproxy a on trzyma ciebie pod³±czonego 
-do serwera nawet je¿eli siê od niego od³±czysz. Je¿eli jeste¶ od³±czony 
-loguje kana³y i prywatne wiadomo¶ci jak równie¿ wa¿ne zdarzenia i kiedy 
-siê pod³±czasz pokazuje ci co straci³e¶.
+wykorzystujących IRC z kilku różnych komputerów lub programów, ale
+chcących zostać połączonym i widzieć co stracili gdy byli niedostępni.
+Podłączasz się do IRC poprzez dircproxy a on trzyma ciebie podłączonego 
+do serwera nawet jeżeli się od niego odłączysz. Jeżeli jesteś odłączony 
+loguje kanały i prywatne wiadomości jak również ważne zdarzenia i kiedy 
+się podłączasz pokazuje ci co straciłeś.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.122209 seconds and 4 git commands to generate.