- initial version
authoryogib <yogib@pld-linux.org>
Sun, 7 Mar 2004 17:08:14 +0000 (17:08 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dcraw.spec -> 1.1

dcraw.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/dcraw.spec b/dcraw.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..63d2a0b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,45 @@
+Summary:       Raw Digital Photo Decoder
+Summary(pl):   Dekoder Cyfrowych Zdjêæ w formacie Raw
+Name:          dcraw
+Version:       20040307
+Release:       0.1
+License:       Free
+Group:         Applications
+Source0:       http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/%{name}.c
+# Source0-md5: 31154dba3111be5798818f62d3bdfd10
+Source1:       http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/%{name}.1
+# Source1-md5: fc4318e37efa0160df55ad301258404d
+URL:           http://www.cybercom.net/~dcoffin/dcraw/
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+dcraw is a program that decodes any raw image from digital cameras and
+produces better-quality output than the tools provided by the camera
+vendor.
+
+%description -l pl
+dcraw jest programem, który dekoduje zdjêcia z aparatów cyfrowych
+zapisanych w formacie raw i produkuje lepszy jako¶ciowo wynik ni¿
+narzêdzia, które s± dostarczane przez producentów aparatów.
+
+%prep
+%setup -qcT
+cp %{SOURCE0} .
+
+%build
+%__cc -o dcraw %rpmcflags dcraw.c -lm
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_mandir}/man1}
+
+install dcraw $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
+install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%files
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%{_mandir}/man1/*
This page took 0.326803 seconds and 4 git commands to generate.