- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:44 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    dcdl.spec -> 1.3

dcdl.spec

index 01bca927c4ff778fa066aa28d966ddc87eb63aa3..d602c362c159a50ee8cd620946d16e93b1090dc4 100644 (file)
--- a/dcdl.spec
+++ b/dcdl.spec
@@ -1,7 +1,7 @@
 %define                fversion        %(echo %{version} |tr . _)
 %define                rname   dcd
 Summary:       Speech Recognition Decoder Library
-Summary(pl):   Biblioteka rozpoznawania dekodowañ
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka rozpoznawania dekodowań
 Name:          dcdl
 Version:       2.0
 Release:       1
@@ -19,11 +19,11 @@ decoding and related functions. Based on the Finite-State Machine
 (FSM) Library, it provides higher-level operations needed specifically
 for decoding.
 
-%description -l pl
-Biblioteka DCD to zbiór oprogramowania dekodowania i zbli¿onych
-funkcji zwi±zanych z rozpoznawaniem mowy. Jest oparta na bibliotece
-FSM (automatów skoñczonych), udostêpnia operacje wy¿szego poziomu
-potrzebne w szczególno¶ci do dekodowania.
+%description -l pl.UTF-8
+Biblioteka DCD to zbiór oprogramowania dekodowania i zbliżonych
+funkcji związanych z rozpoznawaniem mowy. Jest oparta na bibliotece
+FSM (automatów skończonych), udostępnia operacje wyższego poziomu
+potrzebne w szczególności do dekodowania.
 
 %prep
 %setup -q -n %{rname}-%{version}
This page took 0.087478 seconds and 4 git commands to generate.