- don't load rpm macros manually
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
CommitLineData
841072e5
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without java # don't build Java bindings
4%bcond_without tcl # don't build Tcl bindings
5%bcond_without static_libs # don't build static libraries
4e6e1f78 6%bcond_with sqlite3 # build Sqlite3 API libraries
1ac2c874 7%bcond_without default_db # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
7f8c9e88 8%bcond_without rpm_db # install library to rootfs for /bin/rpm
841072e5 9
841072e5
JB
10%define major 5
11%define libver %{major}.3
d06fb19b 12%define ver %{libver}.28
841072e5
JB
13%define patchlevel 0
14Summary: Berkeley DB database library for C
15Summary(pl.UTF-8): Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
16Name: db5.3
17Version: %{ver}.%{patchlevel}
d3780193 18Release: 6
841072e5
JB
19License: BSD-like (see LICENSE)
20Group: Libraries
dcee36cd 21#Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5 22Source0: http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
d06fb19b 23# Source0-md5: b99454564d5b4479750567031d66fe24
21bea13e
JB
24Patch0: %{name}-link.patch
25Patch1: %{name}-sql-features.patch
7b423534 26Patch2: db-5.3.28-cwd-db_config.patch
49e45ab3 27Patch3: %{name}-atomic_compare_exchange.patch
dcee36cd 28URL: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5
JB
29BuildRequires: automake
30%if %{with java}
31BuildRequires: jdk
32BuildRequires: rpm-javaprov
33%endif
34BuildRequires: libstdc++-devel
35BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.426
36BuildRequires: sed >= 4.0
37%{?with_tcl:BuildRequires: tcl-devel >= 8.4.0}
38Requires: uname(release) >= 2.6.0
39%if %{with default_db}
40Provides: db = %{version}-%{release}
41Provides: db = %{libver}
42Obsoletes: db4
43%endif
44BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
45
46%if %{without default_db}
47%define _includedir %{_prefix}/include/db%{libver}
48%endif
49
50%description
51The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
52provides embedded database support for both traditional and
53client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
54including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
55
56%description -l pl.UTF-8
57Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
58zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
59klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
60Pythonie i Perlu.
61
62%package devel
63Summary: Header files for Berkeley database library
64Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
65Group: Development/Libraries
66Requires: %{name} = %{version}-%{release}
67%if %{with default_db}
68Provides: db-devel = %{version}-%{release}
69Obsoletes: db-devel
70Obsoletes: db3-devel
71Obsoletes: db4-devel
72%endif
73
74%description devel
75The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
76provides embedded database support for both traditional and
77client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
78Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
79transactions, locking, logging, shared memory caching and database
80recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
81
82This package contains the header files, libraries, and documentation
83for building programs which use Berkeley DB.
84
85%description devel -l pl.UTF-8
86Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
87zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
88klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
89funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
90transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
91dla C, C++, Javy i Perla.
92
93Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
94programów używających Berkeley DB.
95
96%package static
97Summary: Static libraries for Berkeley database library
98Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki Berkeley Database
99Group: Development/Libraries
100Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
101%if %{with default_db}
102Provides: db-static = %{version}-%{release}
103Obsoletes: db-static
104Obsoletes: db3-static
105Obsoletes: db4-static
106%endif
107
108%description static
109The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
110provides embedded database support for both traditional and
111client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
112Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
113transactions, locking, logging, shared memory caching and database
114recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
115
116This package contains the static libraries for building programs which
117use Berkeley DB.
118
119%description static -l pl.UTF-8
120Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
121zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
122klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
123funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
124transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
125dla C, C++, Javy i Perla.
126
127Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
128używających Berkeley DB.
129
130%package cxx
131Summary: Berkeley database library for C++
132Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
133Group: Libraries
134%if %{with default_db}
135Provides: db-cxx = %{version}-%{release}
136Obsoletes: db4-cxx
137%endif
138
139%description cxx
140Berkeley database library for C++.
141
142%description cxx -l pl.UTF-8
143Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
144
145%package cxx-devel
146Summary: Header files for db-cxx library
147Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
148Group: Development/Libraries
149Requires: %{name}-cxx = %{version}-%{release}
150Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
151%if %{with default_db}
152Provides: db-cxx-devel = %{version}-%{release}
153Obsoletes: db-cxx-devel
154%endif
155Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
156
157%description cxx-devel
158Header files for db-cxx library.
159
160%description cxx-devel -l pl.UTF-8
161Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
162
163%package cxx-static
164Summary: Static version of db-cxx library
165Summary(pl.UTF-8): Statyczna wersja biblioteki db-cxx
166Group: Development/Libraries
167Requires: %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
168%if %{with default_db}
169Provides: db-cxx-static = %{version}-%{release}
170Obsoletes: db-cxx-static
171%endif
172Conflicts: db-static < 4.2.50-1
173
174%description cxx-static
175Static version of db-cxx library.
176
177%description cxx-static -l pl.UTF-8
178Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
179
180%package java
181Summary: Berkeley database library for Java
182Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
183Group: Libraries
184Requires: jpackage-utils
185%if %{with default_db}
186Provides: db-java = %{version}-%{release}
187Obsoletes: db-java
188%endif
189
190%description java
191Berkeley database library for Java.
192
193%description java -l pl.UTF-8
194Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
195
196%package java-devel
197Summary: Development files for db-java library
198Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-java
199Group: Development/Languages/Java
200Requires: %{name}-java = %{version}-%{release}
201%if %{with default_db}
202Provides: db-java-devel = %{version}-%{release}
203Obsoletes: db-java-devel
204%endif
205Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
206
207%description java-devel
208Development files for db-java library.
209
210%description java-devel -l pl.UTF-8
211Pliki programistyczne biblioteki db-java.
212
213%package tcl
214Summary: Berkeley database library for Tcl
215Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
216Group: Development/Languages/Tcl
217Requires: tcl
218%if %{with default_db}
219Provides: db-tcl = %{version}-%{release}
220Obsoletes: db4-tcl
221%endif
222
223%description tcl
224Berkeley database library for Tcl.
225
226%description tcl -l pl.UTF-8
227Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
228
229%package tcl-devel
230Summary: Development files for db-tcl library
231Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
232Group: Development/Languages/Tcl
233Requires: %{name}-tcl = %{version}-%{release}
234%if %{with default_db}
235Provides: db-tcl-devel = %{version}-%{release}
236Obsoletes: db-tcl-devel
237%endif
238Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
239
240%description tcl-devel
241Development files for db-tcl library.
242
243%description tcl-devel -l pl.UTF-8
244Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
245
246%package sql
247Summary: SQL layer for Berkeley database library
248Summary(pl.UTF-8): Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
249Group: Libraries
21bea13e 250%if %{with default_db}
841072e5
JB
251Provides: db-sql = %{version}-%{release}
252%endif
253
254%description sql
255SQL layer for Berkeley database library.
256
257%description sql -l pl.UTF-8
258Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
259
260%package sql-devel
261Summary: Development files for db-sql library
262Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sql
263Group: Development/Libraries
264Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
21bea13e 265%if %{with default_db}
841072e5
JB
266Provides: db-sql-devel = %{version}-%{release}
267Obsoletes: db-sql-devel
268%endif
269
270%description sql-devel
271Development files for db-sql library.
272
273%description sql-devel -l pl.UTF-8
274Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
275
276%package stl
277Summary: STL API for Berkeley Database library
278Summary(pl.UTF-8): API STL dla biblioteki Berkeley Database
279Group: Libraries
280%if %{with default_db}
281Provides: db-stl = %{version}-%{release}
282%endif
283
284%description stl
285STL API for Berkeley database library.
286
287%description stl -l pl.UTF-8
288API STL dla biblioteki Berkeley Database.
289
290%package stl-devel
291Summary: Development files for db-stl library
292Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-stl
293Group: Development/Libraries
294Requires: %{name}-stl = %{version}-%{release}
295%if %{with default_db}
296Provides: db-stl-devel = %{version}-%{release}
297Obsoletes: db-stl-devel
298%endif
299
300%description stl-devel
301Development files for db-stl library.
302
303%description stl-devel -l pl.UTF-8
304Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
305
306%package sqlite3
307Summary: Sqlite3 API for Berkeley Database library
308Summary(pl.UTF-8): API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
309Group: Libraries
310%if %{with default_db}
311Provides: db-sqlite3 = %{version}-%{release}
312%endif
313
314%description sqlite3
315Sqlite3 API for Berkeley database library.
316
317%description sqlite3 -l pl.UTF-8
318API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
319
320%package sqlite3-devel
321Summary: Development files for db-sqlite3 library
322Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
323Group: Development/Libraries
324Requires: %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
325%if %{with default_db}
326Provides: db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
327Obsoletes: db-sqlite3-devel
328%endif
329
330%description sqlite3-devel
331Development files for db-sqlite3 library.
332
333%description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
334Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
335
336%package utils
337Summary: Command line tools for managing Berkeley DB databases
338Summary(pl.UTF-8): Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
339Group: Applications/Databases
340Requires: %{name} = %{version}-%{release}
341Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
342%if %{with default_db}
343Provides: db-utils = %{version}-%{release}
344Obsoletes: db-utils
345Obsoletes: db3-utils
346Obsoletes: db4-utils
347%endif
348
349%description utils
350The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
351provides embedded database support for both traditional and
352client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
353Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
354transactions, locking, logging, shared memory caching and database
355recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
356
357This package contains command line tools for managing Berkeley DB
358databases.
359
360%description utils -l pl.UTF-8
361Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
362zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
363klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
364funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
365transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
366dla C, C++, Javy i Perla.
367
368Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
369poleceń.
370
371%prep
372%setup -q -n db-%{ver}
21bea13e
JB
373%patch0 -p1
374%patch1 -p1
7b423534 375%patch2 -p1
49e45ab3 376%patch3 -p1
841072e5
JB
377
378%build
379cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
87b58ffc 380cp -f /usr/share/automake/config.sub lang/sql/sqlite
841072e5
JB
381
382JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
383export JAVACFLAGS
384
385%if %{with static_libs}
386cp -a build_unix build_unix.static
387
388cd build_unix.static
389
390CC="%{__cc}"
391CXX="%{__cxx}"
392CFLAGS="%{rpmcflags}"
393CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
394LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
395export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
396
397../dist/%configure \
398 --disable-shared \
399 --enable-static \
400 --enable-compat185 \
401 --enable-cxx \
402 --enable-dbm \
403 --enable-build_dbm \
404 --enable-posixmutexes
405
406# (temporarily?) disabled because of compilation errors:
407# --enable-dump185 \
408
409%{__make} library_build
410cd ..
411%endif
412
413cd build_unix
414
415../dist/%configure \
416 --prefix=%{_prefix} \
417 --libdir=%{_libdir} \
418 --enable-shared \
419 --disable-static \
420 --enable-compat185 \
421 --enable-cxx \
422 --enable-dbm \
423 --enable-build_dbm \
424 --enable-posixmutexes \
425 --enable-sql \
4e6e1f78 426 %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
841072e5
JB
427 --enable-sql_codegen \
428 --enable-stl \
429 %{?with_java:--enable-java} \
430 %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
431
432%{__make} library_build \
433 TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
434 LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
435 LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
436
437%install
438rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
439install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
440%if %{with java}
441install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
442%endif
443
444%if %{with static_libs}
445%{__make} -C build_unix.static library_install \
446 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
447 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
448 includedir=%{_includedir}
449%endif
450
451%{__make} -C build_unix library_install \
452 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
453 LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
454 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
455 includedir=%{_includedir}
456
7837bdca 457%if %{with rpm_db}
841072e5
JB
458install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
459mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
7837bdca 460ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so
841072e5
JB
461%endif
462
463cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
464%if %{with static_libs}
465mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
466mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
467%endif
468%if %{with java}
469mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
470%endif
471%if %{with default_db}
7837bdca
JR
472ln -sf libdb-%{libver}.so libdb.so
473ln -sf libdb-%{libver}.so libndbm.so
841072e5
JB
474ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
475ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
476ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
477ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
478%if %{with java}
479ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
480ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
481%endif
482%if %{with tcl}
483ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
484ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
485%endif
486%if %{with static_libs}
487ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
488ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
489ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
490%endif
7837bdca
JR
491%else
492%{__rm} libdb.so
493%{__rm} libdb_cxx.so
494%{__rm} libdb_sql.so
495%{__rm} libdb_stl.so
496%{__rm} libdb-%{major}.so
497%{__rm} libdb_cxx-%{major}.so
498%{__rm} libdb_sql-%{major}.so
499%{__rm} libdb_stl-%{major}.so
500%if %{with java}
501%{__rm} libdb_java.so
502%{__rm} libdb_java-%{major}.so
503%endif
504%if %{with tcl}
505%{__rm} libdb_tcl.so
506%{__rm} libdb_tcl-%{major}.so
507%endif
841072e5
JB
508%endif
509
510sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
511sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
512
513cd -
514
515cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
516mv dbsql dbsql-%{libver}
517%{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
518for F in db_*; do
519 Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
520 mv $F $Fver
521 %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
522done
523cd -
524
525install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
526cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
527
528install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
529cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
530
531%if %{with java}
532install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
533cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
534%endif
535
536# in %doc
537%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
538
539# don't have csharp subpackages yet
540%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
541
542%clean
543rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
544
545%post -p /sbin/ldconfig
546%postun -p /sbin/ldconfig
547
548%post tcl -p /sbin/ldconfig
549%postun tcl -p /sbin/ldconfig
550
551%post cxx -p /sbin/ldconfig
552%postun cxx -p /sbin/ldconfig
553
554%post sql -p /sbin/ldconfig
555%postun sql -p /sbin/ldconfig
556
557%post stl -p /sbin/ldconfig
558%postun stl -p /sbin/ldconfig
559
560%files
561%defattr(644,root,root,755)
562%doc LICENSE README docs/index.html docs/license
7837bdca 563%if %{with rpm_db}
841072e5
JB
564%attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
565%else
566%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
567%endif
568
569%files devel
570%defattr(644,root,root,755)
571%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
572%{_libdir}/libdb-%{libver}.la
7837bdca
JR
573%if %{with rpm_db}
574%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
575%endif
841072e5
JB
576%if %{with default_db}
577%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
841072e5
JB
578%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
579%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
580%attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
581%{_libdir}/libdb.la
582%{_libdir}/libndbm.la
583%else
584%dir %{_includedir}
585%endif
586%{_includedir}/db.h
587%{_includedir}/db_185.h
588%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
589%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
590%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
591%{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
592%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
593%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
594%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
595%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
596%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
597%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
598%{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
599%{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
600%{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
601%{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
602%{_examplesdir}/db-%{version}
603
604%if %{with static_libs}
605%files static
606%defattr(644,root,root,755)
607%{_libdir}/libdb-%{libver}.a
608%if %{with default_db}
609%{_libdir}/libdb.a
610%{_libdir}/libndbm.a
611%endif
612%endif
613
614%files cxx
615%defattr(644,root,root,755)
616%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
617
618%files cxx-devel
619%defattr(644,root,root,755)
620%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
621%if %{with default_db}
622%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
623%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
624%{_libdir}/libdb_cxx.la
625%endif
626%{_includedir}/db_cxx.h
627%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
628%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
629%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
630%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
631%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
632%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
633
634%if %{with static_libs}
635%files cxx-static
636%defattr(644,root,root,755)
637%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
638%if %{with default_db}
639%{_libdir}/libdb_cxx.a
640%endif
641%endif
642
643%if %{with java}
644%files java
645%defattr(644,root,root,755)
646%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
647%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
648%{_javadir}/db-%{libver}.jar
649%if %{with default_db}
650%{_javadir}/db.jar
651%endif
652
653%files java-devel
654%defattr(644,root,root,755)
655%{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
656%if %{with default_db}
657%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
658%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
659%{_libdir}/libdb_java.la
660%endif
661%{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
662%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
663%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
664%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
665%{_docdir}/db-%{version}-docs/java
666%{_examplesdir}/db-java-%{version}
667%endif
668
669%if %{with tcl}
670%files tcl
671%defattr(644,root,root,755)
672%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
673
674%files tcl-devel
675%defattr(644,root,root,755)
676%{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
677%if %{with default_db}
678%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
679%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
680%{_libdir}/libdb_tcl.la
681%endif
682%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
683%endif
684
685%files sql
686%defattr(644,root,root,755)
687%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
688
689%files sql-devel
690%defattr(644,root,root,755)
691%{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
692%if %{with default_db}
693%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
694%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
695%endif
696%{_includedir}/dbsql.h
697%{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
698
699%files stl
700%defattr(644,root,root,755)
701%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
702
703%files stl-devel
704%defattr(644,root,root,755)
705%{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
706%if %{with default_db}
707%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
708%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
709%endif
710%{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
711%{_includedir}/dbstl_common.h
712%{_includedir}/dbstl_container.h
713%{_includedir}/dbstl_dbc.h
714%{_includedir}/dbstl_dbt.h
715%{_includedir}/dbstl_element_ref.h
716%{_includedir}/dbstl_exception.h
717%{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
718%{_includedir}/dbstl_map.h
719%{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
720%{_includedir}/dbstl_set.h
721%{_includedir}/dbstl_utility.h
722%{_includedir}/dbstl_vector.h
723
4e6e1f78 724%if %{with sqlite3}
841072e5
JB
725%files sqlite3
726%defattr(644,root,root,755)
727%attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
728%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
729
730%files sqlite3-devel
731%defattr(644,root,root,755)
732%{_libdir}/libsqlite3.la
733%{_includedir}/sqlite3.h
4e6e1f78 734%endif
841072e5
JB
735
736%files utils
737%defattr(644,root,root,755)
738%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
739%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
740%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
741%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
742%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
743%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
744%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
745%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
746%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
747%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
748%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
749%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
750%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
751%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
752%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
753%if %{with default_db}
754%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
755%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
756%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
757%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
758%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
759%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
760%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
761%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
762%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
763%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
764%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
765%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
766%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
767%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
768%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
769%endif
This page took 0.14029 seconds and 4 git commands to generate.