]> git.pld-linux.org Git - packages/db5.3.git/blame - db5.3.spec
DB 5.3 is the new default BerkeleyDB for Th
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
CommitLineData
841072e5
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without java # don't build Java bindings
4%bcond_without tcl # don't build Tcl bindings
5%bcond_without static_libs # don't build static libraries
4e6e1f78 6%bcond_with sqlite3 # build Sqlite3 API libraries
1ac2c874 7%bcond_without default_db # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
841072e5
JB
8
9%include /usr/lib/rpm/macros.java
10
11%define major 5
12%define libver %{major}.3
4e6e1f78 13%define ver %{libver}.21
841072e5
JB
14%define patchlevel 0
15Summary: Berkeley DB database library for C
16Summary(pl.UTF-8): Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
17Name: db5.3
18Version: %{ver}.%{patchlevel}
19Release: 1
20License: BSD-like (see LICENSE)
21Group: Libraries
dcee36cd 22#Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5 23Source0: http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
4e6e1f78 24# Source0-md5: 3fda0b004acdaa6fa350bfc41a3b95ca
dcee36cd 25URL: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5
JB
26BuildRequires: automake
27%if %{with java}
28BuildRequires: jdk
29BuildRequires: rpm-javaprov
30%endif
31BuildRequires: libstdc++-devel
32BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.426
33BuildRequires: sed >= 4.0
34%{?with_tcl:BuildRequires: tcl-devel >= 8.4.0}
35Requires: uname(release) >= 2.6.0
36%if %{with default_db}
37Provides: db = %{version}-%{release}
38Provides: db = %{libver}
39Obsoletes: db4
40%endif
41BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
42
43%if %{without default_db}
44%define _includedir %{_prefix}/include/db%{libver}
45%endif
46
47%description
48The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
49provides embedded database support for both traditional and
50client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
51including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
52
53%description -l pl.UTF-8
54Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
55zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
56klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
57Pythonie i Perlu.
58
59%package devel
60Summary: Header files for Berkeley database library
61Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
62Group: Development/Libraries
63Requires: %{name} = %{version}-%{release}
64%if %{with default_db}
65Provides: db-devel = %{version}-%{release}
66Obsoletes: db-devel
67Obsoletes: db3-devel
68Obsoletes: db4-devel
69%endif
70
71%description devel
72The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
73provides embedded database support for both traditional and
74client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
75Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
76transactions, locking, logging, shared memory caching and database
77recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
78
79This package contains the header files, libraries, and documentation
80for building programs which use Berkeley DB.
81
82%description devel -l pl.UTF-8
83Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
84zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
85klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
86funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
87transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
88dla C, C++, Javy i Perla.
89
90Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
91programów używających Berkeley DB.
92
93%package static
94Summary: Static libraries for Berkeley database library
95Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki Berkeley Database
96Group: Development/Libraries
97Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
98%if %{with default_db}
99Provides: db-static = %{version}-%{release}
100Obsoletes: db-static
101Obsoletes: db3-static
102Obsoletes: db4-static
103%endif
104
105%description static
106The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
107provides embedded database support for both traditional and
108client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
109Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
110transactions, locking, logging, shared memory caching and database
111recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
112
113This package contains the static libraries for building programs which
114use Berkeley DB.
115
116%description static -l pl.UTF-8
117Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
118zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
119klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
120funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
121transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
122dla C, C++, Javy i Perla.
123
124Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
125używających Berkeley DB.
126
127%package cxx
128Summary: Berkeley database library for C++
129Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
130Group: Libraries
131%if %{with default_db}
132Provides: db-cxx = %{version}-%{release}
133Obsoletes: db4-cxx
134%endif
135
136%description cxx
137Berkeley database library for C++.
138
139%description cxx -l pl.UTF-8
140Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
141
142%package cxx-devel
143Summary: Header files for db-cxx library
144Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
145Group: Development/Libraries
146Requires: %{name}-cxx = %{version}-%{release}
147Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
148%if %{with default_db}
149Provides: db-cxx-devel = %{version}-%{release}
150Obsoletes: db-cxx-devel
151%endif
152Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
153
154%description cxx-devel
155Header files for db-cxx library.
156
157%description cxx-devel -l pl.UTF-8
158Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
159
160%package cxx-static
161Summary: Static version of db-cxx library
162Summary(pl.UTF-8): Statyczna wersja biblioteki db-cxx
163Group: Development/Libraries
164Requires: %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
165%if %{with default_db}
166Provides: db-cxx-static = %{version}-%{release}
167Obsoletes: db-cxx-static
168%endif
169Conflicts: db-static < 4.2.50-1
170
171%description cxx-static
172Static version of db-cxx library.
173
174%description cxx-static -l pl.UTF-8
175Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
176
177%package java
178Summary: Berkeley database library for Java
179Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
180Group: Libraries
181Requires: jpackage-utils
182%if %{with default_db}
183Provides: db-java = %{version}-%{release}
184Obsoletes: db-java
185%endif
186
187%description java
188Berkeley database library for Java.
189
190%description java -l pl.UTF-8
191Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
192
193%package java-devel
194Summary: Development files for db-java library
195Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-java
196Group: Development/Languages/Java
197Requires: %{name}-java = %{version}-%{release}
198%if %{with default_db}
199Provides: db-java-devel = %{version}-%{release}
200Obsoletes: db-java-devel
201%endif
202Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
203
204%description java-devel
205Development files for db-java library.
206
207%description java-devel -l pl.UTF-8
208Pliki programistyczne biblioteki db-java.
209
210%package tcl
211Summary: Berkeley database library for Tcl
212Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
213Group: Development/Languages/Tcl
214Requires: tcl
215%if %{with default_db}
216Provides: db-tcl = %{version}-%{release}
217Obsoletes: db4-tcl
218%endif
219
220%description tcl
221Berkeley database library for Tcl.
222
223%description tcl -l pl.UTF-8
224Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
225
226%package tcl-devel
227Summary: Development files for db-tcl library
228Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
229Group: Development/Languages/Tcl
230Requires: %{name}-tcl = %{version}-%{release}
231%if %{with default_db}
232Provides: db-tcl-devel = %{version}-%{release}
233Obsoletes: db-tcl-devel
234%endif
235Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
236
237%description tcl-devel
238Development files for db-tcl library.
239
240%description tcl-devel -l pl.UTF-8
241Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
242
243%package sql
244Summary: SQL layer for Berkeley database library
245Summary(pl.UTF-8): Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
246Group: Libraries
247%if %{with default_bd}
248Provides: db-sql = %{version}-%{release}
249%endif
250
251%description sql
252SQL layer for Berkeley database library.
253
254%description sql -l pl.UTF-8
255Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
256
257%package sql-devel
258Summary: Development files for db-sql library
259Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sql
260Group: Development/Libraries
261Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
262%if %{with default_bd}
263Provides: db-sql-devel = %{version}-%{release}
264Obsoletes: db-sql-devel
265%endif
266
267%description sql-devel
268Development files for db-sql library.
269
270%description sql-devel -l pl.UTF-8
271Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
272
273%package stl
274Summary: STL API for Berkeley Database library
275Summary(pl.UTF-8): API STL dla biblioteki Berkeley Database
276Group: Libraries
277%if %{with default_db}
278Provides: db-stl = %{version}-%{release}
279%endif
280
281%description stl
282STL API for Berkeley database library.
283
284%description stl -l pl.UTF-8
285API STL dla biblioteki Berkeley Database.
286
287%package stl-devel
288Summary: Development files for db-stl library
289Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-stl
290Group: Development/Libraries
291Requires: %{name}-stl = %{version}-%{release}
292%if %{with default_db}
293Provides: db-stl-devel = %{version}-%{release}
294Obsoletes: db-stl-devel
295%endif
296
297%description stl-devel
298Development files for db-stl library.
299
300%description stl-devel -l pl.UTF-8
301Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
302
303%package sqlite3
304Summary: Sqlite3 API for Berkeley Database library
305Summary(pl.UTF-8): API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
306Group: Libraries
307%if %{with default_db}
308Provides: db-sqlite3 = %{version}-%{release}
309%endif
310
311%description sqlite3
312Sqlite3 API for Berkeley database library.
313
314%description sqlite3 -l pl.UTF-8
315API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
316
317%package sqlite3-devel
318Summary: Development files for db-sqlite3 library
319Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
320Group: Development/Libraries
321Requires: %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
322%if %{with default_db}
323Provides: db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
324Obsoletes: db-sqlite3-devel
325%endif
326
327%description sqlite3-devel
328Development files for db-sqlite3 library.
329
330%description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
331Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
332
333%package utils
334Summary: Command line tools for managing Berkeley DB databases
335Summary(pl.UTF-8): Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
336Group: Applications/Databases
337Requires: %{name} = %{version}-%{release}
338Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
339%if %{with default_db}
340Provides: db-utils = %{version}-%{release}
341Obsoletes: db-utils
342Obsoletes: db3-utils
343Obsoletes: db4-utils
344%endif
345
346%description utils
347The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
348provides embedded database support for both traditional and
349client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
350Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
351transactions, locking, logging, shared memory caching and database
352recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
353
354This package contains command line tools for managing Berkeley DB
355databases.
356
357%description utils -l pl.UTF-8
358Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
359zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
360klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
361funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
362transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
363dla C, C++, Javy i Perla.
364
365Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
366poleceń.
367
368%prep
369%setup -q -n db-%{ver}
370
371%build
372cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
373
374JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
375export JAVACFLAGS
376
377%if %{with static_libs}
378cp -a build_unix build_unix.static
379
380cd build_unix.static
381
382CC="%{__cc}"
383CXX="%{__cxx}"
384CFLAGS="%{rpmcflags}"
385CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
386LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
387export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
388
389../dist/%configure \
390 --disable-shared \
391 --enable-static \
392 --enable-compat185 \
393 --enable-cxx \
394 --enable-dbm \
395 --enable-build_dbm \
396 --enable-posixmutexes
397
398# (temporarily?) disabled because of compilation errors:
399# --enable-dump185 \
400
401%{__make} library_build
402cd ..
403%endif
404
405cd build_unix
406
407../dist/%configure \
408 --prefix=%{_prefix} \
409 --libdir=%{_libdir} \
410 --enable-shared \
411 --disable-static \
412 --enable-compat185 \
413 --enable-cxx \
414 --enable-dbm \
415 --enable-build_dbm \
416 --enable-posixmutexes \
417 --enable-sql \
4e6e1f78 418 %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
841072e5
JB
419 --enable-sql_codegen \
420 --enable-stl \
421 %{?with_java:--enable-java} \
422 %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
423
424%{__make} library_build \
425 TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
426 LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
427 LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
428
429%install
430rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
431install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
432%if %{with java}
433install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
434%endif
435
436%if %{with static_libs}
437%{__make} -C build_unix.static library_install \
438 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
439 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
440 includedir=%{_includedir}
441%endif
442
443%{__make} -C build_unix library_install \
444 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
445 LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
446 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
447 includedir=%{_includedir}
448
449%if %{with default_db}
450install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
451mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
452%endif
453
454cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
455%if %{with static_libs}
456mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
457mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
458%endif
459%if %{with java}
460mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
461%endif
462%if %{with default_db}
463ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb.so
464ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libdb-%{libver}.so
465ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so libndbm.so
466ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
467ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
468ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
469ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
470%if %{with java}
471ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
472ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
473%endif
474%if %{with tcl}
475ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
476ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
477%endif
478%if %{with static_libs}
479ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
480ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
481ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
482%endif
483%endif
484
485sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
486sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
487
488cd -
489
490cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
491mv dbsql dbsql-%{libver}
492%{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
493for F in db_*; do
494 Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
495 mv $F $Fver
496 %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
497done
498cd -
499
500install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
501cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
502
503install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
504cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
505
506%if %{with java}
507install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
508cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
509%endif
510
511# in %doc
512%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
513
514# don't have csharp subpackages yet
515%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
516
517%clean
518rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
519
520%post -p /sbin/ldconfig
521%postun -p /sbin/ldconfig
522
523%post tcl -p /sbin/ldconfig
524%postun tcl -p /sbin/ldconfig
525
526%post cxx -p /sbin/ldconfig
527%postun cxx -p /sbin/ldconfig
528
529%post sql -p /sbin/ldconfig
530%postun sql -p /sbin/ldconfig
531
532%post stl -p /sbin/ldconfig
533%postun stl -p /sbin/ldconfig
534
535%files
536%defattr(644,root,root,755)
537%doc LICENSE README docs/index.html docs/license
538%if %{with default_db}
539%attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
540%else
541%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
542%endif
543
544%files devel
545%defattr(644,root,root,755)
546%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
547%{_libdir}/libdb-%{libver}.la
548%if %{with default_db}
549%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
550%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
551%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
552%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
553%attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
554%{_libdir}/libdb.la
555%{_libdir}/libndbm.la
556%else
557%dir %{_includedir}
558%endif
559%{_includedir}/db.h
560%{_includedir}/db_185.h
561%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
562%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
563%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
564%{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
565%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
566%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
567%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
568%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
569%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
570%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
571%{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
572%{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
573%{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
574%{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
575%{_examplesdir}/db-%{version}
576
577%if %{with static_libs}
578%files static
579%defattr(644,root,root,755)
580%{_libdir}/libdb-%{libver}.a
581%if %{with default_db}
582%{_libdir}/libdb.a
583%{_libdir}/libndbm.a
584%endif
585%endif
586
587%files cxx
588%defattr(644,root,root,755)
589%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
590
591%files cxx-devel
592%defattr(644,root,root,755)
593%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
594%if %{with default_db}
595%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
596%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
597%{_libdir}/libdb_cxx.la
598%endif
599%{_includedir}/db_cxx.h
600%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
601%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
602%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
603%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
604%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
605%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
606
607%if %{with static_libs}
608%files cxx-static
609%defattr(644,root,root,755)
610%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
611%if %{with default_db}
612%{_libdir}/libdb_cxx.a
613%endif
614%endif
615
616%if %{with java}
617%files java
618%defattr(644,root,root,755)
619%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
620%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
621%{_javadir}/db-%{libver}.jar
622%if %{with default_db}
623%{_javadir}/db.jar
624%endif
625
626%files java-devel
627%defattr(644,root,root,755)
628%{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
629%if %{with default_db}
630%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
631%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
632%{_libdir}/libdb_java.la
633%endif
634%{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
635%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
636%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
637%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
638%{_docdir}/db-%{version}-docs/java
639%{_examplesdir}/db-java-%{version}
640%endif
641
642%if %{with tcl}
643%files tcl
644%defattr(644,root,root,755)
645%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
646
647%files tcl-devel
648%defattr(644,root,root,755)
649%{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
650%if %{with default_db}
651%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
652%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
653%{_libdir}/libdb_tcl.la
654%endif
655%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
656%endif
657
658%files sql
659%defattr(644,root,root,755)
660%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
661
662%files sql-devel
663%defattr(644,root,root,755)
664%{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
665%if %{with default_db}
666%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
667%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
668%endif
669%{_includedir}/dbsql.h
670%{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
671
672%files stl
673%defattr(644,root,root,755)
674%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
675
676%files stl-devel
677%defattr(644,root,root,755)
678%{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
679%if %{with default_db}
680%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
681%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
682%endif
683%{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
684%{_includedir}/dbstl_common.h
685%{_includedir}/dbstl_container.h
686%{_includedir}/dbstl_dbc.h
687%{_includedir}/dbstl_dbt.h
688%{_includedir}/dbstl_element_ref.h
689%{_includedir}/dbstl_exception.h
690%{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
691%{_includedir}/dbstl_map.h
692%{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
693%{_includedir}/dbstl_set.h
694%{_includedir}/dbstl_utility.h
695%{_includedir}/dbstl_vector.h
696
4e6e1f78 697%if %{with sqlite3}
841072e5
JB
698%files sqlite3
699%defattr(644,root,root,755)
700%attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
701%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
702
703%files sqlite3-devel
704%defattr(644,root,root,755)
705%{_libdir}/libsqlite3.la
706%{_includedir}/sqlite3.h
4e6e1f78 707%endif
841072e5
JB
708
709%files utils
710%defattr(644,root,root,755)
711%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
712%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
713%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
714%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
715%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
716%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
717%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
718%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
719%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
720%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
721%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
722%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
723%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
724%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
725%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
726%if %{with default_db}
727%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
728%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
729%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
730%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
731%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
732%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
733%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
734%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
735%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
736%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
737%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
738%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
739%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
740%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
741%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
742%endif
This page took 0.310917 seconds and 4 git commands to generate.