]> git.pld-linux.org Git - packages/db5.3.git/blame - db5.3.spec
- added rpm_db bcond to install library in root fs and cleanup systemdb bcond
[packages/db5.3.git] / db5.3.spec
CommitLineData
841072e5
JB
1#
2# Conditional build:
3%bcond_without java # don't build Java bindings
4%bcond_without tcl # don't build Tcl bindings
5%bcond_without static_libs # don't build static libraries
4e6e1f78 6%bcond_with sqlite3 # build Sqlite3 API libraries
1ac2c874 7%bcond_without default_db # don't use this db as default system db [Th uses DB 5.3]
7837bdca 8%bcond_with rpm_db # install library to rootfs for /bin/rpm
841072e5 9
7837bdca 10%{load:/usr/lib/rpm/macros.d/java}
841072e5
JB
11
12%define major 5
13%define libver %{major}.3
4e6e1f78 14%define ver %{libver}.21
841072e5
JB
15%define patchlevel 0
16Summary: Berkeley DB database library for C
17Summary(pl.UTF-8): Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
18Name: db5.3
19Version: %{ver}.%{patchlevel}
7837bdca 20Release: 2
841072e5
JB
21License: BSD-like (see LICENSE)
22Group: Libraries
dcee36cd 23#Source0Download: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5 24Source0: http://download.oracle.com/berkeley-db/db-%{ver}.tar.gz
4e6e1f78 25# Source0-md5: 3fda0b004acdaa6fa350bfc41a3b95ca
dcee36cd 26URL: http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/downloads/index.html
841072e5
JB
27BuildRequires: automake
28%if %{with java}
29BuildRequires: jdk
30BuildRequires: rpm-javaprov
31%endif
32BuildRequires: libstdc++-devel
33BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.426
34BuildRequires: sed >= 4.0
35%{?with_tcl:BuildRequires: tcl-devel >= 8.4.0}
36Requires: uname(release) >= 2.6.0
37%if %{with default_db}
38Provides: db = %{version}-%{release}
39Provides: db = %{libver}
40Obsoletes: db4
41%endif
42BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44%if %{without default_db}
45%define _includedir %{_prefix}/include/db%{libver}
46%endif
47
48%description
49The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
50provides embedded database support for both traditional and
51client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
52including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
53
54%description -l pl.UTF-8
55Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
56zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
57klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
58Pythonie i Perlu.
59
60%package devel
61Summary: Header files for Berkeley database library
62Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
63Group: Development/Libraries
64Requires: %{name} = %{version}-%{release}
65%if %{with default_db}
66Provides: db-devel = %{version}-%{release}
67Obsoletes: db-devel
68Obsoletes: db3-devel
69Obsoletes: db4-devel
70%endif
71
72%description devel
73The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
74provides embedded database support for both traditional and
75client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
76Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
77transactions, locking, logging, shared memory caching and database
78recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
79
80This package contains the header files, libraries, and documentation
81for building programs which use Berkeley DB.
82
83%description devel -l pl.UTF-8
84Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
85zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
86klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
87funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
88transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
89dla C, C++, Javy i Perla.
90
91Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
92programów używających Berkeley DB.
93
94%package static
95Summary: Static libraries for Berkeley database library
96Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki Berkeley Database
97Group: Development/Libraries
98Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
99%if %{with default_db}
100Provides: db-static = %{version}-%{release}
101Obsoletes: db-static
102Obsoletes: db3-static
103Obsoletes: db4-static
104%endif
105
106%description static
107The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
108provides embedded database support for both traditional and
109client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
110Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
111transactions, locking, logging, shared memory caching and database
112recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
113
114This package contains the static libraries for building programs which
115use Berkeley DB.
116
117%description static -l pl.UTF-8
118Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
119zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
120klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
121funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
122transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
123dla C, C++, Javy i Perla.
124
125Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
126używających Berkeley DB.
127
128%package cxx
129Summary: Berkeley database library for C++
130Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
131Group: Libraries
132%if %{with default_db}
133Provides: db-cxx = %{version}-%{release}
134Obsoletes: db4-cxx
135%endif
136
137%description cxx
138Berkeley database library for C++.
139
140%description cxx -l pl.UTF-8
141Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
142
143%package cxx-devel
144Summary: Header files for db-cxx library
145Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
146Group: Development/Libraries
147Requires: %{name}-cxx = %{version}-%{release}
148Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
149%if %{with default_db}
150Provides: db-cxx-devel = %{version}-%{release}
151Obsoletes: db-cxx-devel
152%endif
153Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
154
155%description cxx-devel
156Header files for db-cxx library.
157
158%description cxx-devel -l pl.UTF-8
159Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
160
161%package cxx-static
162Summary: Static version of db-cxx library
163Summary(pl.UTF-8): Statyczna wersja biblioteki db-cxx
164Group: Development/Libraries
165Requires: %{name}-cxx-devel = %{version}-%{release}
166%if %{with default_db}
167Provides: db-cxx-static = %{version}-%{release}
168Obsoletes: db-cxx-static
169%endif
170Conflicts: db-static < 4.2.50-1
171
172%description cxx-static
173Static version of db-cxx library.
174
175%description cxx-static -l pl.UTF-8
176Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
177
178%package java
179Summary: Berkeley database library for Java
180Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
181Group: Libraries
182Requires: jpackage-utils
183%if %{with default_db}
184Provides: db-java = %{version}-%{release}
185Obsoletes: db-java
186%endif
187
188%description java
189Berkeley database library for Java.
190
191%description java -l pl.UTF-8
192Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
193
194%package java-devel
195Summary: Development files for db-java library
196Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-java
197Group: Development/Languages/Java
198Requires: %{name}-java = %{version}-%{release}
199%if %{with default_db}
200Provides: db-java-devel = %{version}-%{release}
201Obsoletes: db-java-devel
202%endif
203Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
204
205%description java-devel
206Development files for db-java library.
207
208%description java-devel -l pl.UTF-8
209Pliki programistyczne biblioteki db-java.
210
211%package tcl
212Summary: Berkeley database library for Tcl
213Summary(pl.UTF-8): Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
214Group: Development/Languages/Tcl
215Requires: tcl
216%if %{with default_db}
217Provides: db-tcl = %{version}-%{release}
218Obsoletes: db4-tcl
219%endif
220
221%description tcl
222Berkeley database library for Tcl.
223
224%description tcl -l pl.UTF-8
225Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
226
227%package tcl-devel
228Summary: Development files for db-tcl library
229Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
230Group: Development/Languages/Tcl
231Requires: %{name}-tcl = %{version}-%{release}
232%if %{with default_db}
233Provides: db-tcl-devel = %{version}-%{release}
234Obsoletes: db-tcl-devel
235%endif
236Conflicts: db-devel < 4.1.25-3
237
238%description tcl-devel
239Development files for db-tcl library.
240
241%description tcl-devel -l pl.UTF-8
242Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
243
244%package sql
245Summary: SQL layer for Berkeley database library
246Summary(pl.UTF-8): Wartstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley
247Group: Libraries
248%if %{with default_bd}
249Provides: db-sql = %{version}-%{release}
250%endif
251
252%description sql
253SQL layer for Berkeley database library.
254
255%description sql -l pl.UTF-8
256Warstwa SQL dla biblioteki baz danych Berkeley.
257
258%package sql-devel
259Summary: Development files for db-sql library
260Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sql
261Group: Development/Libraries
262Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
263%if %{with default_bd}
264Provides: db-sql-devel = %{version}-%{release}
265Obsoletes: db-sql-devel
266%endif
267
268%description sql-devel
269Development files for db-sql library.
270
271%description sql-devel -l pl.UTF-8
272Pliki programistyczne biblioteki db-sql.
273
274%package stl
275Summary: STL API for Berkeley Database library
276Summary(pl.UTF-8): API STL dla biblioteki Berkeley Database
277Group: Libraries
278%if %{with default_db}
279Provides: db-stl = %{version}-%{release}
280%endif
281
282%description stl
283STL API for Berkeley database library.
284
285%description stl -l pl.UTF-8
286API STL dla biblioteki Berkeley Database.
287
288%package stl-devel
289Summary: Development files for db-stl library
290Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-stl
291Group: Development/Libraries
292Requires: %{name}-stl = %{version}-%{release}
293%if %{with default_db}
294Provides: db-stl-devel = %{version}-%{release}
295Obsoletes: db-stl-devel
296%endif
297
298%description stl-devel
299Development files for db-stl library.
300
301%description stl-devel -l pl.UTF-8
302Pliki programistyczne biblioteki db-stl.
303
304%package sqlite3
305Summary: Sqlite3 API for Berkeley Database library
306Summary(pl.UTF-8): API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database
307Group: Libraries
308%if %{with default_db}
309Provides: db-sqlite3 = %{version}-%{release}
310%endif
311
312%description sqlite3
313Sqlite3 API for Berkeley database library.
314
315%description sqlite3 -l pl.UTF-8
316API Sqlite3 dla biblioteki Berkeley Database.
317
318%package sqlite3-devel
319Summary: Development files for db-sqlite3 library
320Summary(pl.UTF-8): Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3
321Group: Development/Libraries
322Requires: %{name}-sqlite3 = %{version}-%{release}
323%if %{with default_db}
324Provides: db-sqlite3-devel = %{version}-%{release}
325Obsoletes: db-sqlite3-devel
326%endif
327
328%description sqlite3-devel
329Development files for db-sqlite3 library.
330
331%description sqlite3-devel -l pl.UTF-8
332Pliki programistyczne biblioteki db-sqlite3.
333
334%package utils
335Summary: Command line tools for managing Berkeley DB databases
336Summary(pl.UTF-8): Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
337Group: Applications/Databases
338Requires: %{name} = %{version}-%{release}
339Requires: %{name}-sql = %{version}-%{release}
340%if %{with default_db}
341Provides: db-utils = %{version}-%{release}
342Obsoletes: db-utils
343Obsoletes: db3-utils
344Obsoletes: db4-utils
345%endif
346
347%description utils
348The Berkeley Database (Berkeley DB) is a programmatic toolkit that
349provides embedded database support for both traditional and
350client/server applications. Berkeley DB includes B+tree, Extended
351Linear Hashing, Fixed and Variable-length record access methods,
352transactions, locking, logging, shared memory caching and database
353recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
354
355This package contains command line tools for managing Berkeley DB
356databases.
357
358%description utils -l pl.UTF-8
359Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
360zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
361klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
362funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
363transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
364dla C, C++, Javy i Perla.
365
366Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
367poleceń.
368
369%prep
370%setup -q -n db-%{ver}
371
372%build
373cp -f /usr/share/automake/config.sub dist
374
375JAVACFLAGS="-source 1.5 -target 1.5"
376export JAVACFLAGS
377
378%if %{with static_libs}
379cp -a build_unix build_unix.static
380
381cd build_unix.static
382
383CC="%{__cc}"
384CXX="%{__cxx}"
385CFLAGS="%{rpmcflags}"
386CXXFLAGS="%{rpmcflags} -fno-implicit-templates"
387LDFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmldflags}"
388export CC CXX CFLAGS CXXFLAGS LDFLAGS
389
390../dist/%configure \
391 --disable-shared \
392 --enable-static \
393 --enable-compat185 \
394 --enable-cxx \
395 --enable-dbm \
396 --enable-build_dbm \
397 --enable-posixmutexes
398
399# (temporarily?) disabled because of compilation errors:
400# --enable-dump185 \
401
402%{__make} library_build
403cd ..
404%endif
405
406cd build_unix
407
408../dist/%configure \
409 --prefix=%{_prefix} \
410 --libdir=%{_libdir} \
411 --enable-shared \
412 --disable-static \
413 --enable-compat185 \
414 --enable-cxx \
415 --enable-dbm \
416 --enable-build_dbm \
417 --enable-posixmutexes \
418 --enable-sql \
4e6e1f78 419 %{?with_sqlite3:--enable-sql_compat} \
841072e5
JB
420 --enable-sql_codegen \
421 --enable-stl \
422 %{?with_java:--enable-java} \
423 %{?with_tcl:--enable-tcl --with-tcl=/usr/lib}
424
425%{__make} library_build \
426 TCFLAGS='-I$(builddir) -I%{_includedir}' \
427 LIBSO_LIBS="\$(LIBS)" \
428 LIBTSO_LIBS="\$(LIBS) -ltcl"
429
430%install
431rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
432install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_libdir},%{_bindir}}
433%if %{with java}
434install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}
435%endif
436
437%if %{with static_libs}
438%{__make} -C build_unix.static library_install \
439 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
440 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
441 includedir=%{_includedir}
442%endif
443
444%{__make} -C build_unix library_install \
445 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
446 LIB_INSTALL_FILE_LIST="" \
447 docdir=%{_docdir}/db-%{version}-docs \
448 includedir=%{_includedir}
449
7837bdca 450%if %{with rpm_db}
841072e5
JB
451install -d $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
452mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
7837bdca 453ln -sf /%{_lib}/libdb-%{libver}.so $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libdb-%{libver}.so
841072e5
JB
454%endif
455
456cd $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
457%if %{with static_libs}
458mv -f libdb.a libdb-%{libver}.a
459mv -f libdb_cxx.a libdb_cxx-%{libver}.a
460%endif
461%if %{with java}
462mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/db.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db-%{libver}.jar
463%endif
464%if %{with default_db}
7837bdca
JR
465ln -sf libdb-%{libver}.so libdb.so
466ln -sf libdb-%{libver}.so libndbm.so
841072e5
JB
467ln -sf libdb-%{libver}.la libdb.la
468ln -sf libdb-%{libver}.la libndbm.la
469ln -sf libdb_cxx-%{libver}.so libdb_cxx.so
470ln -sf libdb_cxx-%{libver}.la libdb_cxx.la
471%if %{with java}
472ln -sf libdb_java-%{libver}.la libdb_java.la
473ln -sf db-%{libver}.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_javadir}/db.jar
474%endif
475%if %{with tcl}
476ln -sf libdb_tcl-%{libver}.so libdb_tcl.so
477ln -sf libdb_tcl-%{libver}.la libdb_tcl.la
478%endif
479%if %{with static_libs}
480ln -sf libdb-%{libver}.a libdb.a
481ln -sf libdb-%{libver}.a libndbm.a
482ln -sf libdb_cxx-%{libver}.a libdb_cxx.a
483%endif
7837bdca
JR
484%else
485%{__rm} libdb.so
486%{__rm} libdb_cxx.so
487%{__rm} libdb_sql.so
488%{__rm} libdb_stl.so
489%{__rm} libdb-%{major}.so
490%{__rm} libdb_cxx-%{major}.so
491%{__rm} libdb_sql-%{major}.so
492%{__rm} libdb_stl-%{major}.so
493%if %{with java}
494%{__rm} libdb_java.so
495%{__rm} libdb_java-%{major}.so
496%endif
497%if %{with tcl}
498%{__rm} libdb_tcl.so
499%{__rm} libdb_tcl-%{major}.so
500%endif
841072e5
JB
501%endif
502
503sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb-%{libver}.a'/" libdb-%{libver}.la
504sed -i "s/old_library=''/old_library='libdb_cxx-%{libver}.a'/" libdb_cxx-%{libver}.la
505
506cd -
507
508cd $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
509mv dbsql dbsql-%{libver}
510%{?with_default_db:ln -sf dbsql-%{libver} dbsql}
511for F in db_*; do
512 Fver=$(echo $F|sed 's/db_/db%{libver}_/')
513 mv $F $Fver
514 %{?with_default_db:ln -sf $Fver $F}
515done
516cd -
517
518install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
519cp -a examples/c/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-%{version}
520
521install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
522cp -a examples/cxx/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
523
524%if %{with java}
525install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
526cp -a examples/java/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/db-java-%{version}
527%endif
528
529# in %doc
530%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/{index.html,license/license_db.html}
531
532# don't have csharp subpackages yet
533%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/db-%{version}-docs/csharp
534
535%clean
536rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
537
538%post -p /sbin/ldconfig
539%postun -p /sbin/ldconfig
540
541%post tcl -p /sbin/ldconfig
542%postun tcl -p /sbin/ldconfig
543
544%post cxx -p /sbin/ldconfig
545%postun cxx -p /sbin/ldconfig
546
547%post sql -p /sbin/ldconfig
548%postun sql -p /sbin/ldconfig
549
550%post stl -p /sbin/ldconfig
551%postun stl -p /sbin/ldconfig
552
553%files
554%defattr(644,root,root,755)
555%doc LICENSE README docs/index.html docs/license
7837bdca 556%if %{with rpm_db}
841072e5
JB
557%attr(755,root,root) /%{_lib}/libdb-%{libver}.so
558%else
559%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
560%endif
561
562%files devel
563%defattr(644,root,root,755)
564%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_sql_codegen
565%{_libdir}/libdb-%{libver}.la
7837bdca
JR
566%if %{with rpm_db}
567%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{libver}.so
568%endif
841072e5
JB
569%if %{with default_db}
570%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_sql_codegen
841072e5
JB
571%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb-%{major}.so
572%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb.so
573%attr(755,root,root) %{_libdir}/libndbm.so
574%{_libdir}/libdb.la
575%{_libdir}/libndbm.la
576%else
577%dir %{_includedir}
578%endif
579%{_includedir}/db.h
580%{_includedir}/db_185.h
581%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs
582%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference
583%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/C
584%{_docdir}/db-%{version}-docs/articles
585%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg
586%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/C
587%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn
588%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/C
589%dir %{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep
590%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/C
591%{_docdir}/db-%{version}-docs/installation
592%{_docdir}/db-%{version}-docs/porting
593%{_docdir}/db-%{version}-docs/programmer_reference
594%{_docdir}/db-%{version}-docs/upgrading
595%{_examplesdir}/db-%{version}
596
597%if %{with static_libs}
598%files static
599%defattr(644,root,root,755)
600%{_libdir}/libdb-%{libver}.a
601%if %{with default_db}
602%{_libdir}/libdb.a
603%{_libdir}/libndbm.a
604%endif
605%endif
606
607%files cxx
608%defattr(644,root,root,755)
609%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.so
610
611%files cxx-devel
612%defattr(644,root,root,755)
613%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.la
614%if %{with default_db}
615%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx-%{major}.so
616%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_cxx.so
617%{_libdir}/libdb_cxx.la
618%endif
619%{_includedir}/db_cxx.h
620%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/CXX
621%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/STL
622%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/CXX
623%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/CXX
624%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/CXX
625%{_examplesdir}/db-cxx-%{version}
626
627%if %{with static_libs}
628%files cxx-static
629%defattr(644,root,root,755)
630%{_libdir}/libdb_cxx-%{libver}.a
631%if %{with default_db}
632%{_libdir}/libdb_cxx.a
633%endif
634%endif
635
636%if %{with java}
637%files java
638%defattr(644,root,root,755)
639%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}.so
640%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{libver}_g.so
641%{_javadir}/db-%{libver}.jar
642%if %{with default_db}
643%{_javadir}/db.jar
644%endif
645
646%files java-devel
647%defattr(644,root,root,755)
648%{_libdir}/libdb_java-%{libver}.la
649%if %{with default_db}
650%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java.so
651%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_java-%{major}.so
652%{_libdir}/libdb_java.la
653%endif
654%{_docdir}/db-%{version}-docs/collections
655%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg/JAVA
656%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_txn/JAVA
657%{_docdir}/db-%{version}-docs/gsg_db_rep/JAVA
658%{_docdir}/db-%{version}-docs/java
659%{_examplesdir}/db-java-%{version}
660%endif
661
662%if %{with tcl}
663%files tcl
664%defattr(644,root,root,755)
665%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.so
666
667%files tcl-devel
668%defattr(644,root,root,755)
669%{_libdir}/libdb_tcl-%{libver}.la
670%if %{with default_db}
671%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl.so
672%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_tcl-%{major}.so
673%{_libdir}/libdb_tcl.la
674%endif
675%{_docdir}/db-%{version}-docs/api_reference/TCL
676%endif
677
678%files sql
679%defattr(644,root,root,755)
680%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.so
681
682%files sql-devel
683%defattr(644,root,root,755)
684%{_libdir}/libdb_sql-%{libver}.la
685%if %{with default_db}
686%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql.so
687%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_sql-%{major}.so
688%endif
689%{_includedir}/dbsql.h
690%{_docdir}/db-%{version}-docs/bdb-sql
691
692%files stl
693%defattr(644,root,root,755)
694%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.so
695
696%files stl-devel
697%defattr(644,root,root,755)
698%{_libdir}/libdb_stl-%{libver}.la
699%if %{with default_db}
700%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl.so
701%attr(755,root,root) %{_libdir}/libdb_stl-%{major}.so
702%endif
703%{_includedir}/dbstl_base_iterator.h
704%{_includedir}/dbstl_common.h
705%{_includedir}/dbstl_container.h
706%{_includedir}/dbstl_dbc.h
707%{_includedir}/dbstl_dbt.h
708%{_includedir}/dbstl_element_ref.h
709%{_includedir}/dbstl_exception.h
710%{_includedir}/dbstl_inner_utility.h
711%{_includedir}/dbstl_map.h
712%{_includedir}/dbstl_resource_manager.h
713%{_includedir}/dbstl_set.h
714%{_includedir}/dbstl_utility.h
715%{_includedir}/dbstl_vector.h
716
4e6e1f78 717%if %{with sqlite3}
841072e5
JB
718%files sqlite3
719%defattr(644,root,root,755)
720%attr(755,root,root) %{_bindir}/sqlite3
721%attr(755,root,root) %{_libdir}/libsqlite3.so
722
723%files sqlite3-devel
724%defattr(644,root,root,755)
725%{_libdir}/libsqlite3.la
726%{_includedir}/sqlite3.h
4e6e1f78 727%endif
841072e5
JB
728
729%files utils
730%defattr(644,root,root,755)
731%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_archive
732%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_checkpoint
733%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_deadlock
734%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_dump
735%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_hotbackup
736%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_load
737%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_log_verify
738%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_printlog
739%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_recover
740%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_replicate
741%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_stat
742%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_tuner
743%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_upgrade
744%attr(755,root,root) %{_bindir}/db%{libver}_verify
745%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql-%{libver}
746%if %{with default_db}
747%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_archive
748%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_checkpoint
749%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_deadlock
750%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_dump
751%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_hotbackup
752%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_load
753%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_log_verify
754%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_printlog
755%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_recover
756%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_replicate
757%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_stat
758%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_tuner
759%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_upgrade
760%attr(755,root,root) %{_bindir}/db_verify
761%attr(755,root,root) %{_bindir}/dbsql
762%endif
This page took 0.180937 seconds and 4 git commands to generate.