- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:44 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    db4.4.spec -> 1.8

db4.4.spec

index ee8c1f9..35ee729 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@
 #
 %{?with_nptl:%define   with_pmutex     1}
 Summary:       Berkeley DB database library for C
-Summary(pl):   Biblioteka C do obs³ugi baz Berkeley DB
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
 Name:          db4.4
 Version:       4.4.20
 Release:       2
@@ -40,15 +40,15 @@ provides embedded database support for both traditional and
 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
 
-%description -l pl
-Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
-zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley db jest u¿ywana w wielu aplikacjach, w tym w
+%description -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
 Pythonie i Perlu.
 
 %package devel
 Summary:       Header files for Berkeley database library
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe do biblioteki Berkeley Database
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Provides:      db-devel = %{version}-%{release}
@@ -66,20 +66,20 @@ recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
 This package contains the header files, libraries, and documentation
 for building programs which use Berkeley DB.
 
-%description devel -l pl
-Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
-zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
-funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
-transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+%description devel -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
 dla C, C++, Javy i Perla.
 
-Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i dokumentacjê do budowania
-programów u¿ywaj±cych Berkeley DB.
+Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
+programów używających Berkeley DB.
 
 %package static
 Summary:       Static libraries for Berkeley database library
-Summary(pl):   Statyczne biblioteki Berkeley Database
+Summary(pl.UTF-8):   Statyczne biblioteki Berkeley Database
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Provides:      db-static = %{version}-%{release}
@@ -97,20 +97,20 @@ recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
 This package contains the static libraries for building programs which
 use Berkeley DB.
 
-%description static -l pl
-Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
-zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
-funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
-transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+%description static -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
 dla C, C++, Javy i Perla.
 
-Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
-u¿ywaj±cych Berkeley DB.
+Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
+używających Berkeley DB.
 
 %package cxx
 Summary:       Berkeley database library for C++
-Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
 Group:         Libraries
 Provides:      db-cxx = %{version}-%{release}
 Obsoletes:     db4-cxx
@@ -118,12 +118,12 @@ Obsoletes:        db4-cxx
 %description cxx
 Berkeley database library for C++.
 
-%description cxx -l pl
+%description cxx -l pl.UTF-8
 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
 
 %package cxx-devel
 Summary:       Header files for db-cxx library
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe biblioteki db-cxx
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-cxx = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Requires:      %{name}-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
@@ -133,12 +133,12 @@ Conflicts:        db-devel < 4.1.25-3
 %description cxx-devel
 Header files for db-cxx library.
 
-%description cxx-devel -l pl
-Pliki nag³ówkowe biblioteki db-cxx.
+%description cxx-devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe biblioteki db-cxx.
 
 %package cxx-static
 Summary:       Static version of db-cxx library
-Summary(pl):   Statyczna wersja biblioteki db-cxx
+Summary(pl.UTF-8):   Statyczna wersja biblioteki db-cxx
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-cxx-devel = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Provides:      db-cxx-static = %{version}-%{release}
@@ -147,12 +147,12 @@ Conflicts:        db-static < 4.2.50-1
 %description cxx-static
 Static version of db-cxx library.
 
-%description cxx-static -l pl
+%description cxx-static -l pl.UTF-8
 Statyczna wersja biblioteki db-cxx.
 
 %package java
 Summary:       Berkeley database library for Java
-Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
 Group:         Libraries
 Requires:      jre
 Provides:      db-java = %{version}-%{release}
@@ -160,12 +160,12 @@ Provides: db-java = %{version}-%{release}
 %description java
 Berkeley database library for Java.
 
-%description java -l pl
+%description java -l pl.UTF-8
 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
 
 %package java-devel
 Summary:       Development files for db-java library
-Summary(pl):   Pliki programistyczne biblioteki db-java
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki programistyczne biblioteki db-java
 Group:         Development/Languages/Java
 Requires:      %{name}-java = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Provides:      db-java-devel = %{version}-%{release}
@@ -174,12 +174,12 @@ Conflicts:        db-devel < 4.1.25-3
 %description java-devel
 Development files for db-java library.
 
-%description java-devel -l pl
+%description java-devel -l pl.UTF-8
 Pliki programistyczne biblioteki db-java.
 
 %package tcl
 Summary:       Berkeley database library for Tcl
-Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
 Group:         Development/Languages/Tcl
 Requires:      tcl
 Provides:      db-tcl = %{version}-%{release}
@@ -188,12 +188,12 @@ Obsoletes:        db4-tcl
 %description tcl
 Berkeley database library for Tcl.
 
-%description tcl -l pl
+%description tcl -l pl.UTF-8
 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
 
 %package tcl-devel
 Summary:       Development files for db-tcl library
-Summary(pl):   Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki programistyczne biblioteki db-tcl
 Group:         Development/Languages/Tcl
 Requires:      %{name}-tcl = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Provides:      db-tcl-devel = %{version}-%{release}
@@ -202,12 +202,12 @@ Conflicts:        db-devel < 4.1.25-3
 %description tcl-devel
 Development files for db-tcl library.
 
-%description tcl-devel -l pl
+%description tcl-devel -l pl.UTF-8
 Pliki programistyczne biblioteki db-tcl.
 
 %package utils
 Summary:       Command line tools for managing Berkeley DB databases
-Summary(pl):   Narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii poleceñ
+Summary(pl.UTF-8):   Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
 Group:         Applications/Databases
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 Provides:      db-utils = %{version}-%{release}
@@ -226,16 +226,16 @@ recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
 databases.
 
-%description utils -l pl
-Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
-zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
-funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
-transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+%description utils -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
 dla C, C++, Javy i Perla.
 
-Ten pakiet zawiera narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii
-poleceñ.
+Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
+poleceń.
 
 %prep
 %setup -q -n db-%{version}
This page took 0.099028 seconds and 4 git commands to generate.