- typos / formatting / etc.
authorsnurf <snurf@pld-linux.org>
Tue, 31 Aug 2004 03:31:58 +0000 (03:31 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    db4.1.spec -> 1.7

db4.1.spec

index 51cec768b71ce97f6817f391e4cb121ef1877fed..0f99204a2fd03eec4c27d6754726f7f9f4b118c2 100644 (file)
@@ -63,7 +63,7 @@ for building programs which use Berkeley DB.
 %description devel -l pl
 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley DB obs³ugje dostêp do bazy przez B-drzewa i
+klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
 funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
 transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
 dla C, C++, Javy i Perla.
@@ -95,7 +95,7 @@ use Berkeley DB.
 %description static -l pl
 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley DB obs³ugje dostêp do bazy przez B-drzewa i
+klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
 funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
 transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
 dla C, C++, Javy i Perla.
@@ -202,7 +202,7 @@ databases.
 %description utils -l pl
 Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
 zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley DB obs³ugje dostêp do bazy przez B-drzewa i
+klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
 funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
 transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
 dla C, C++, Javy i Perla.
This page took 0.066485 seconds and 4 git commands to generate.