- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:44 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    db4.1.spec -> 1.14

db4.1.spec

index 83961ad426cd50779e5e5d750006535d5599748e..19a33cacf2e81a26dd6e8b91cb91ed3d78f4612c 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 %bcond_with    java    # build db-java
 #
 Summary:       BSD database library for C
-Summary(pl):   Biblioteka C do obs³ugi baz Berkeley DB
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka C do obsługi baz Berkeley DB
 Name:          db4.1
 Version:       4.1.25
 Release:       1
@@ -33,15 +33,15 @@ provides embedded database support for both traditional and
 client/server applications. Berkeley DB is used by many applications,
 including Python and Perl, so this should be installed on all systems.
 
-%description -l pl
-Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
-zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley db jest u¿ywana w wielu aplikacjach, w tym w
+%description -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley db jest używana w wielu aplikacjach, w tym w
 Pythonie i Perlu.
 
 %package devel
 Summary:       Header files for Berkeley database library
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe do biblioteki Berkeley Database
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe do biblioteki Berkeley Database
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 Obsoletes:     db4-devel
@@ -57,20 +57,20 @@ recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
 This package contains the header files, libraries, and documentation
 for building programs which use Berkeley DB.
 
-%description devel -l pl
-Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
-zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
-funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
-transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+%description devel -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
 dla C, C++, Javy i Perla.
 
-Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i dokumentacjê do budowania
-programów u¿ywaj±cych Berkeley DB.
+Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe i dokumentację do budowania
+programów używających Berkeley DB.
 
 %package static
 Summary:       Static libraries for Berkeley database library
-Summary(pl):   Statyczne biblioteki Berkeley Database
+Summary(pl.UTF-8):   Statyczne biblioteki Berkeley Database
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 Obsoletes:     db4-static
@@ -86,20 +86,20 @@ recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
 This package contains the static libraries for building programs which
 use Berkeley DB.
 
-%description static -l pl
-Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
-zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
-funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
-transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+%description static -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
 dla C, C++, Javy i Perla.
 
-Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
-u¿ywaj±cych Berkeley DB.
+Ten pakiet zawiera statyczne biblioteki do budowania programów
+używających Berkeley DB.
 
 %package cxx
 Summary:       Berkeley database library for C++
-Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
 Group:         Libraries
 Provides:      db-cxx = %{version}-%{release}
 Obsoletes:     db4-cxx
@@ -107,12 +107,12 @@ Obsoletes:        db4-cxx
 %description cxx
 Berkeley database library for C++.
 
-%description cxx -l pl
+%description cxx -l pl.UTF-8
 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
 
 %package cxx-devel
 Summary:       Berkeley database library for C++
-Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla C++
 Group:         Libraries
 Requires:      %{name}-cxx = %{version}-%{release}
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
@@ -122,24 +122,24 @@ Conflicts:        db-devel < 4.1.25-3
 %description cxx-devel
 Berkeley database library for C++.
 
-%description cxx-devel -l pl
+%description cxx-devel -l pl.UTF-8
 Biblioteka baz danych Berkeley dla C++.
 
 %package java
 Summary:       Berkeley database library for Java
-Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy
 Group:         Libraries
 Provides:      db-java = %{version}-%{release}
 
 %description java
 Berkeley database library for Java.
 
-%description java -l pl
+%description java -l pl.UTF-8
 Biblioteka baz danych Berkeley dla Javy.
 
 %package tcl
 Summary:       Berkeley database library for Tcl
-Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
 Group:         Development/Languages/Tcl
 Requires:      tcl
 Provides:      db-tcl = %{version}-%{release}
@@ -148,12 +148,12 @@ Obsoletes:        db4-tcl
 %description tcl
 Berkeley database library for Tcl.
 
-%description tcl -l pl
+%description tcl -l pl.UTF-8
 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
 
 %package tcl-devel
 Summary:       Berkeley database library for Tcl
-Summary(pl):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl
 Group:         Development/Languages/Tcl
 Requires:      %{name}-tcl = %{version}-%{release}
 Requires:      tcl
@@ -163,12 +163,12 @@ Conflicts:        db-devel < 4.1.25-3
 %description tcl-devel
 Berkeley database library for Tcl.
 
-%description tcl-devel -l pl
+%description tcl-devel -l pl.UTF-8
 Biblioteka baz danych Berkeley dla Tcl.
 
 %package utils
 Summary:       Command line tools for managing Berkeley DB databases
-Summary(pl):   Narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii poleceñ
+Summary(pl.UTF-8):   Narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii poleceń
 Group:         Applications/Databases
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 Provides:      db-utils = %{version}-%{release}
@@ -186,16 +186,16 @@ recovery. DB supports C, C++, Java and Perl APIs.
 This package contains command line tools for managing Berkeley DB
 databases.
 
-%description utils -l pl
-Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzêdzi programistycznych
-zapewniaj±cych obs³ugê baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
-klient-serwer. Berkeley DB obs³uguje dostêp do bazy przez B-drzewa i
-funkcje mieszaj±ce ze sta³± lub zmienn± wielko¶ci± rekordu,
-transakcje, kroniki, pamiêæ dzielon± i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
+%description utils -l pl.UTF-8
+Berkeley Database (Berkeley DB) to zestaw narzędzi programistycznych
+zapewniających obsługę baz danych w aplikacjach tradycyjnych jak i
+klient-serwer. Berkeley DB obsługuje dostęp do bazy przez B-drzewa i
+funkcje mieszające ze stałą lub zmienną wielkością rekordu,
+transakcje, kroniki, pamięć dzieloną i odtwarzanie baz. Ma wsparcie
 dla C, C++, Javy i Perla.
 
-Ten pakiet zawiera narzêdzia do obs³ugi baz Berkeley DB z linii
-poleceñ.
+Ten pakiet zawiera narzędzia do obsługi baz Berkeley DB z linii
+poleceń.
 
 %prep
 %setup -q -n db-%{version}
This page took 0.043447 seconds and 4 git commands to generate.