- updated to 1.0.0
authorlisu <lisu@pld-linux.org>
Thu, 6 May 2010 08:58:06 +0000 (08:58 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- data.patch applied upstream
- adapter

Changed files:
    cytadela.spec -> 1.8

cytadela.spec

index 6d420ee..4216402 100644 (file)
@@ -1,20 +1,20 @@
 Summary:       A conversion of an Amiga Doom clone "Cytadela"
 Summary(pl.UTF-8):     Konwersja amigowego klona gry Doom "Cytadela"
 Name:          cytadela
-Version:       0.9
+Version:       1.0.0
 Release:       1
 License:       GPL v3+
 Group:         X11/Applications/Games
-Source0:       http://dl.sourceforge.net/cytadela/%{name}_%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5: d9a8c70273f5ecb9841920182214e105
+Source0:       http://downloads.sourceforge.net/cytadela/%{name}-%{version}.tar.bz2
+# Source0-md5: c1c664e4b73ce23c701e01a826f27ae4
 Source1:       %{name}.desktop
-Patch0:                %{name}-data.patch
 URL:           http://sourceforge.net/projects/cytadela/
 BuildRequires: OpenGL-GLU-devel
 BuildRequires: OpenGL-devel
 BuildRequires: SDL_mixer-devel
 BuildRequires: autoconf
 BuildRequires: automake
+BuildRequires: vlc-devel
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -27,17 +27,15 @@ order to make them easier to use with the conversion and to correct
 some bugs.
 
 %description -l pl.UTF-8
-Cytadela jest konwersją amigowej gry pod tym samym tytułem,
-stworzonej przez grupę Virtual Design. W konwersji wykorzystanych
-jest kilka algorytmów pochodzących z oryginału. Cała muzyka,
-większość grafiki, wszystkie dźwięki i poziomy pochodzą z wersji
-oryginalnej, ale w niektórych przypadkach zostały przetworzone i/lub
-zmodyfikowane w celu ułatwienia wykorzystania ich w konwersji i
-poprawienia kilku błędów.
+Cytadela jest konwersją amigowej gry o tym samym tytule, stworzonej
+przez grupę Virtual Design. W konwersji wykorzystanych jest kilka
+algorytmów pochodzących z oryginału. Cała muzyka, większość grafiki,
+wszystkie dźwięki i poziomy pochodzą z wersji oryginalnej, ale w
+niektórych przypadkach zostały przetworzone i/lub zmodyfikowane w celu
+ułatwienia wykorzystania ich w konwersji i poprawienia kilku błędów.
 
 %prep
-%setup -q -n %{name}
-%patch0 -p1
+%setup -q
 
 %build
 %{__aclocal}
This page took 0.077946 seconds and 4 git commands to generate.