- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Fri, 3 Aug 2007 17:24:11 +0000 (17:24 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- install man page from debian patch

Changed files:
    csstidy.spec -> 1.9

csstidy.spec

index 965130bc1e9de6abf39fedf998f9d8bce700b547..d5532d516a0dfae89f104ace18c6418cce37326f 100644 (file)
@@ -1,8 +1,9 @@
-Summary:       Opensource CSS parser and optimiser
+Summary:       Open Source CSS parser and optimiser
+Summary(pl.UTF-8):     Analizator i optymalizator CSS z otwartymi źródłami
 Name:          csstidy
 Version:       1.2
 Release:       0.3
-License:       GPL v2
+License:       GPL v2+
 Group:         Applications/WWW
 Source0:       http://dl.sourceforge.net/csstidy/%{name}-source-%{version}.zip
 # Source0-md5: cd2e1e50289fdaba0c56dcb293de8c40
@@ -17,7 +18,14 @@ csstidy parses and optimises your CSS code, making it cleaner and more
 concise. The end result is a smaller CSS file and better written code.
 It has a variety of option settings giving the user a significant
 amount of control over the level of file compression and readability.
-It is not meant to be a css validator.
+It is not meant to be a CSS validator.
+
+%description -l pl.UTF-8
+csstidy analizuje i optymalizuje kod CSS, czyniąc go czystszym i
+bardziej zwięzłym. Efekt końcowy to mniejszy plik CSS i lepiej
+napisany kod. Ma rozmaite ustawienia opcji dające użytkowi znaczącą
+kontrolę nad poziomem kompresji i czytelności pliku. Program nie jest
+przeznaczony do sprawdzania poprawności CSS.
 
 %prep
 %setup -qc
@@ -33,7 +41,9 @@ chmod +x configure
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{__make} install \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
 install -D csstidy.layout $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/csstidy.layout
+install -D debian/csstidy.1 $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/csstidy.1
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
@@ -43,3 +53,4 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/csstidy
 %dir %{_datadir}/%{name}
 %{_datadir}/%{name}/csstidy.layout
+%{_mandir}/man1/csstidy.1*
This page took 0.037088 seconds and 4 git commands to generate.