- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 7 Feb 2017 21:14:18 +0000 (22:14 +0100)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Tue, 7 Feb 2017 21:14:18 +0000 (22:14 +0100)
cronie.spec

index f90431ea61beaa632c87cf2a7132c496948326ff..2c959cd215848be746b6072eb0d82d9d28c182c6 100644 (file)
@@ -15,6 +15,7 @@
 %endif
 
 Summary:       Cron daemon for executing programs at set times
 %endif
 
 Summary:       Cron daemon for executing programs at set times
+Summary(pl.UTF-8):     Demon cron do uruchamiania programów o zadanym czasie
 Name:          cronie
 Version:       1.5.1
 Release:       1
 Name:          cronie
 Version:       1.5.1
 Release:       1
@@ -31,7 +32,7 @@ Patch0:               inotify-nosys.patch
 Patch1:                sendmail-path.patch
 URL:           https://fedorahosted.org/cronie/
 %{?with_audit:BuildRequires:   audit-libs-devel}
 Patch1:                sendmail-path.patch
 URL:           https://fedorahosted.org/cronie/
 %{?with_audit:BuildRequires:   audit-libs-devel}
-BuildRequires: autoconf
+BuildRequires: autoconf >= 2.60
 BuildRequires: automake
 BuildRequires: glibc-devel >= 6:2.21
 %{?with_selinux:BuildRequires: libselinux-devel}
 BuildRequires: automake
 BuildRequires: glibc-devel >= 6:2.21
 %{?with_selinux:BuildRequires: libselinux-devel}
@@ -72,10 +73,18 @@ BuildRoot:  %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 Cronie contains the standard UNIX daemon crond that runs specified
 programs at scheduled times and related tools. It is based on the
 original cron and has security and configuration enhancements like the
 Cronie contains the standard UNIX daemon crond that runs specified
 programs at scheduled times and related tools. It is based on the
 original cron and has security and configuration enhancements like the
-ability to use pam and SELinux.
+ability to use PAM and SELinux.
+
+%description -l pl.UTF-8
+Cronie zawiera standardowego demona uniksowego crond, uruchamiającego
+podane programy o zadanym czasie, oraz powiązane narzędzia. Jest
+oparty na oryginalnym cronie i zawiera rozszerzenia bezpieczeństwa i
+konfiguracji, takie jak możliwość wykorzystania mechanizmów PAM i
+SELinux.
 
 %package anacron
 Summary:       Utility for running regular jobs
 
 %package anacron
 Summary:       Utility for running regular jobs
+Summary(pl.UTF-8):     Narzędzie do uruchamiania regularnych zadań
 Group:         Base
 Provides:      anacron = 2.4
 Obsoletes:     anacron <= 2.3
 Group:         Base
 Provides:      anacron = 2.4
 Obsoletes:     anacron <= 2.3
@@ -85,6 +94,11 @@ Anacron becames part of cronie. Anacron is used only for running
 regular jobs. The default settings execute regular jobs by anacron,
 however this could be overloaded in settings.
 
 regular jobs. The default settings execute regular jobs by anacron,
 however this could be overloaded in settings.
 
+%description anacron -l pl.UTF-8
+Anacron stał się częścią cronie. Służy tylko do uruchamiania
+regularnych zadań. Domyślne ustawienia wykonują zadania przy użyciu
+anacrona, ale może to być zmienione w ustawieniach.
+
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
@@ -100,16 +114,16 @@ however this could be overloaded in settings.
        SYS_CROND_DIR=/etc/cron.d \
        --sysconfdir=/etc/cron \
        --with-editor=/bin/vi \
        SYS_CROND_DIR=/etc/cron.d \
        --sysconfdir=/etc/cron \
        --with-editor=/bin/vi \
+       --with-audit%{!?with_audit:=no} \
+       --with-inotify%{!?with_inotify:=no} \
        --with-pam \
        --with-pam \
-       --with%{!?with_selinux:out}-selinux \
-       --with%{!?with_audit:out}-audit \
-       --with%{!?with_inotify:out}-inotify \
+       --with-selinux%{!?with_selinux:=no} \
        --disable-syscrontab \
        --disable-syscrontab \
+       --enable-anacron \
 %if "%{cc_version}" >= "3.4"
        --enable-pie \
 %endif
 %if "%{cc_version}" >= "3.4"
        --enable-pie \
 %endif
-       --enable-relro \
-       --enable-anacron
+       --enable-relro
 
 %{__make}
 
 
 %{__make}
 
This page took 0.076635 seconds and 4 git commands to generate.