- updated to 3.13 auto/th/crda-3.13-1
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sun, 9 Feb 2014 14:05:35 +0000 (15:05 +0100)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Sun, 9 Feb 2014 14:05:35 +0000 (15:05 +0100)
- new Source0 URL, more specific URL
- added destdir and link patches

crda-destdir.patch [new file with mode: 0644]
crda-link.patch [new file with mode: 0644]
crda.spec

diff --git a/crda-destdir.patch b/crda-destdir.patch
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e736904
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,22 @@
+--- crda-3.13/Makefile.orig    2013-11-20 13:12:54.000000000 +0100
++++ crda-3.13/Makefile 2014-02-09 14:55:48.603465772 +0100
+@@ -119,14 +119,14 @@
+ install-libreg-headers:
+       $(NQ) '  INSTALL  libreg-headers'
+-      $(Q)mkdir -p $(INCLUDE_DIR)
+-      $(Q)cp *.h $(INCLUDE_DIR)/
++      $(Q)mkdir -p $(DESTDIR)$(INCLUDE_DIR)
++      $(Q)cp *.h $(DESTDIR)$(INCLUDE_DIR)/
+ install-libreg:
+       $(NQ) '  INSTALL  libreg'
+-      $(Q)mkdir -p $(LIBDIR)
+-      $(Q)cp $(LIBREG) $(LIBDIR)/
+-      $(Q)ldconfig
++      $(Q)mkdir -p $(DESTDIR)$(LIBDIR)
++      $(Q)cp $(LIBREG) $(DESTDIR)$(LIBDIR)/
++      $(Q)-ldconfig
+ %.o: %.c regdb.h $(LIBREG)
+       $(NQ) '  CC  ' $@
diff --git a/crda-link.patch b/crda-link.patch
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8220803
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,11 @@
+--- crda-3.13/Makefile.orig    2014-02-09 14:56:57.600129540 +0100
++++ crda-3.13/Makefile 2014-02-09 15:02:37.646781938 +0100
+@@ -115,7 +115,7 @@
+ $(LIBREG): regdb.h reglib.h reglib.c
+       $(NQ) '  CC  ' $@
+-      $(Q)$(CC) $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -o $@ -shared -Wl,-soname,$(LIBREG) $^
++      $(Q)$(CC) $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -o $@ -shared -Wl,-soname,$(LIBREG) $^ $(LDLIBS)
+ install-libreg-headers:
+       $(NQ) '  INSTALL  libreg-headers'
index 2f142fc8121001c64a2757f84c3765475affa6aa..8709fbea633c209799a34d4e1cec11ec5e7fc441 100644 (file)
--- a/crda.spec
+++ b/crda.spec
@@ -1,19 +1,21 @@
 #
 # Conditional build:
-%bcond_with    verify  # don't verify database
+%bcond_with    verify  # database verification
 %bcond_without verbose # verbose build (V=1)
 
 Summary:       udev helper: Central Regulatory Domain Agent
 Summary(pl.UTF-8):     Program pomocniczy udev: Central Regulatory Domain Agent
 Name:          crda
-Version:       1.1.3
-Release:       4
+Version:       3.13
+Release:       1
 License:       ISC
 Group:         Networking/Daemons
-Source0:       http://linuxwireless.org/download/crda/%{name}-%{version}.tar.bz2
-# Source0-md5: 29579185e06a75675507527243d28e5c
+Source0:       https://www.kernel.org/pub/software/network/crda/%{name}-%{version}.tar.xz
+# Source0-md5: 66b1b0417c1ad19f0009a5c0c0c1aebc
 Patch0:                %{name}-regdb.patch
-URL:           http://wireless.kernel.org/en/developers/Regulatory
+Patch1:                %{name}-destdir.patch
+Patch2:                %{name}-link.patch
+URL:           http://wireless.kernel.org/en/developers/Regulatory/CRDA
 BuildRequires: libgcrypt-devel
 BuildRequires: libnl-devel >= 1:3.2
 BuildRequires: pkgconfig
@@ -21,6 +23,9 @@ BuildRequires:        python
 BuildRequires: python-M2Crypto
 BuildRequires: python-modules
 %{?with_verify:BuildRequires:  wireless-regdb}
+BuildRequires: tar >= 1:1.22
+BuildRequires: xz
+Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
 Requires:      udev-core
 Requires:      wireless-regdb
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
@@ -39,9 +44,34 @@ przepisami. Na potrzeby komunikacji polega na nl80211. CRDA jest
 przeznaczone do uruchamiania wyłącznie poprzez udev. Użytkownik nigdy
 nie powinien wywoływać go ręcznie, chyba że w celach diagnostyki udev.
 
+%package libs
+Summary:       CRDA libreg shared library
+Summary(pl.UTF-8):     Biblioteka współdzielona CRDA libreg
+Group:         Libraries
+
+%description libs
+CRDA libreg shared library.
+
+%description libs -l pl.UTF-8
+Biblioteka współdzielona CRDA libreg.
+
+%package devel
+Summary:       Header files for CRDA libreg library
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe biblioteki CRDA libreg
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-libs = %{version}-%{release}
+
+%description devel
+Header files for CRDA libreg library.
+
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe biblioteki CRDA libreg.
+
 %prep
 %setup -q
 %patch0 -p1
+%patch1 -p1
+%patch2 -p1
 
 %build
 CFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmcppflags}" \
@@ -58,11 +88,15 @@ CFLAGS="%{rpmcflags} %{rpmcppflags}" \
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{__make} install \
        %{?with_verbose:V=1} \
-       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
+       LIBDIR=/%{_lib}
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
+%post  libs -p /sbin/ldconfig
+%postun        libs -p /sbin/ldconfig
+
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc LICENSE README
@@ -71,3 +105,11 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %{_mandir}/man8/crda.8*
 %{_mandir}/man8/regdbdump.8*
 /lib/udev/rules.d/85-regulatory.rules
+
+%files libs
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) /%{_lib}/libreg.so
+
+%files devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_includedir}/reglib
This page took 0.329808 seconds and 4 git commands to generate.