- 8.1pl4
[packages/coq.git] / coq.spec
index 8f17a8ece61dc0d964bec92c4adc4d971d28bbf3..ffdc542cd41864ef7aaabf4fc6c8a45004939385 100644 (file)
--- a/coq.spec
+++ b/coq.spec
@@ -1,22 +1,21 @@
 Summary:       The Coq Proof Assistant
-Summary(pl):   Coq - narzêdzie pomagaj±ce w udowadnianiu
+Summary(pl.UTF-8):     Coq - narzędzie pomagające w udowadnianiu
 Name:          coq
-Version:       8.0pl2
-Release:       2
+Version:       8.1pl4
+Release:       1
 License:       GPL
 Group:         Applications/Math
 Vendor:                INRIA Rocquencourt
-Source0:       ftp://ftp.inria.fr/INRIA/coq/V%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 39ee0fed76e47a11de2f49e2c236ef79
-# ftp://ftp.inria.fr/INRIA/coq/V8.0pl2/patch-coq-8.0pl2-ocaml-3.09
-Patch0:                %{name}-ocaml-3.09.patch
-Patch1:                %{name}-lablgtk26.patch
-Icon:          petit-coq.gif
+Source0:       http://coq.inria.fr/V%{version}/files/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 8fa623538d362d8f48d78e598c43215e
+Patch0:                %{name}-lablgtk2.patch
 URL:           http://coq.inria.fr/
+BuildRequires: bash
 BuildRequires: emacs
 BuildRequires: ocaml >= 3.09.0
-BuildRequires: ocaml-camlp4
+BuildRequires: camlp5 >= 5.01
 BuildRequires: ocaml-lablgtk2-devel >= 2.6.0
+BuildRequires: sed >= 4.0
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
@@ -27,19 +26,20 @@ Coq is a proof assistant which:
  - extracts a certified program from the constructive proof of its
    formal specification.
 
-%description -l pl
-Coq to narzêdzie pomagaj±ce w udowadnianiu, które:
-- pozwala uporaæ siê z twierdzeniami dotycz±cymi rachunku
-  ró¿niczkowego,
-- mechanicznie sprawdzaæ dowody tych twierdzeñ,
-- pomagaæ w znalezieniu formalnych dowodów,
-- wyci±gaæ program o dowiedzionej poprawno¶ci z konstruktywnego
+%description -l pl.UTF-8
+Coq to narzędzie pomagające w udowadnianiu, które:
+- pozwala uporać się z twierdzeniami dotyczącymi rachunku
+  różniczkowego,
+- mechanicznie sprawdzać dowody tych twierdzeń,
+- pomagać w znalezieniu formalnych dowodów,
+- wyciągać program o dowiedzionej poprawności z konstruktywnego
   dowodu jego formalnej specyfikacji.
 
 %prep
 %setup -q
-%patch0 -p0
-%patch1 -p1
+%patch0 -p1
+
+%{__sed} -i -e 's|#!/bin/sh|#!/bin/bash|' test-suite/check
 
 %build
 ./configure \
@@ -53,7 +53,7 @@ Coq to narz
        --coqide opt \
        -reals all      # Need ocamlc.opt and ocamlopt.opt 
 
-%{__make} world check  # Use native coq to compile theories
+%{__make} -j1 world check      # Use native coq to compile theories
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
@@ -74,8 +74,7 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqc
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqdep
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqdoc
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqide.byte
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqide.opt
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/coqide*
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqmktop
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/coqtop.byte
This page took 0.041424 seconds and 4 git commands to generate.