- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:42 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    convmv.spec -> 1.4

convmv.spec

index 7208b35..5f7d22a 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       Convmv - convert filenames from one encoding to another
-Summary(pl):   Convmv - konwersja nazw plików z jednego kodowania do innego
+Summary(pl.UTF-8):   Convmv - konwersja nazw plików z jednego kodowania do innego
 Name:          convmv
 Version:       1.08
 Release:       1
@@ -24,18 +24,18 @@ UTF-8 encoded. Convmv is able to detect if certain files are UTF-8
 encoded and will skip them by default. To turn this smartness off use
 the "--nosmart" switch.
 
-%description -l pl
-Convmv ma za zadanie pomóc przy konwersji pojedynczych nazw plików,
-drzew katalogów wraz z zawartymi w nich plikami lub ca³ego systemu
-plików na inne kodowanie. Konwertuje tylko nazwy plików, a nie ich
-zawarto¶æ. Szczególn± cech± convmv jest to, ¿e dba tak¿e o dowi±zania
+%description -l pl.UTF-8
+Convmv ma za zadanie pomóc przy konwersji pojedynczych nazw plików,
+drzew katalogów wraz z zawartymi w nich plikami lub całego systemu
+plików na inne kodowanie. Konwertuje tylko nazwy plików, a nie ich
+zawartość. Szczególną cechą convmv jest to, że dba także o dowiązania
 symboliczne i konwertuje wskazania docelowe w przypadku, gdy cel
-dowi±zania jest zmieniany. Jest to pomocne przy przechodzeniu ze
-starych 8-bitowych lokalizacji do nowych w UTF-8. Mo¿na tak¿e
-przekonwertowaæ do UTF-8 katalogi, które by³y ju¿ czê¶ciowo kodowane w
-UTF-8. Convmv jest w stanie wykryæ, czy dane pliki s± zakodowane w
-UTF-8 i domy¶lnie je pomin±æ. Aby wy³±czyæ to zachowanie mo¿na u¿yæ
-prze³±cznika "--nosmart".
+dowiązania jest zmieniany. Jest to pomocne przy przechodzeniu ze
+starych 8-bitowych lokalizacji do nowych w UTF-8. Można także
+przekonwertować do UTF-8 katalogi, które były już częściowo kodowane w
+UTF-8. Convmv jest w stanie wykryć, czy dane pliki są zakodowane w
+UTF-8 i domyślnie je pominąć. Aby wyłączyć to zachowanie można użyć
+przełącznika "--nosmart".
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.256797 seconds and 4 git commands to generate.