- pl
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Mon, 7 Jan 2008 19:48:36 +0000 (19:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- unified License spelling

Changed files:
    concurrent.spec -> 1.4

concurrent.spec

index 74ba3a7ca0a184b2276137efd9b88d5a2717a6a3..a0a867779459cc9ea689c57925b3c85a93b2eaf0 100644 (file)
@@ -1,14 +1,15 @@
 %include       /usr/lib/rpm/macros.java
 Summary:       Utility classes for concurrent Java programming
+Summary(pl.UTF-8):     Klasy narzędziowe do programowania współbieżnego w Javie
 Name:          concurrent
 Version:       1.3.2
 Release:       1
 Epoch:         0
-License:       Public domain
+License:       Public Domain
+Group:         Development/Languages/Java
 Source0:       http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/current/%{name}.tar.gz
 # Source0-md5: 6a7898a403c3c400f271c6e9285ce9a2
 Source1:       %{name}-ant.xml
-Group:         Development/Languages/Java
 URL:           http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/
 BuildRequires: ant
 BuildRequires: jpackage-utils >= 0:1.5
@@ -27,14 +28,26 @@ Discussions of the rationale and applications of several of these
 classes can be found in the second edition of Concurrent Programming
 in Java.
 
+%description -l pl.UTF-8
+Ten pakiet udostępnia ustandaryzowaną, wydajną wersję klas
+narzędziowych zwykle spotykanych w programowaniu współbieżnym w Javie.
+Ten kod składa się z implementacji idei, które istniały od wieków i ma
+jedynie uchronić przed kodowaniem ich. Dyskusje o zasadności
+stosowania niektórych z nich można znaleźć w drugim wydaniu pozycji
+"Concurrent Programming in Java" (Programowanie współbieżne w Javie).
+
 %package javadoc
 Summary:       Javadoc for %{name}
+Summary(pl.UTF-8):     Dokumentacja Javadoc dla pakietu %{name}
 Group:         Documentation
 Requires:      jpackage-utils
 
 %description javadoc
 Javadoc for %{name}.
 
+%description javadoc -l pl.UTF-8
+Dokumentacja Javadoc dla pakietu %{name}.
+
 %prep
 %setup -c -q
 mkdir -p src/EDU/oswego/cs/dl/util
@@ -43,9 +56,9 @@ cp %{SOURCE1} build.xml
 
 %build
 %ant \
-  -Dversion=%{version} \
-  -Dj2se.apiurl=%{_javadocdir}/java \
-  jar javadoc
+       -Dversion=%{version} \
+       -Dj2se.apiurl=%{_javadocdir}/java \
+       jar javadoc
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
@@ -65,7 +78,7 @@ ln -nfs %{name}-%{version} %{_javadocdir}/%{name}
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%{_javadir}/*.jar
+%{_javadir}/concurrent*.jar
 
 %files javadoc
 %defattr(644,root,root,755)
This page took 0.072439 seconds and 4 git commands to generate.