- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:42 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    collectd.spec -> 1.6

collectd.spec

index 0cb834bb0ee49b037b4cafcf91239689ec45d447..7c8a7f7263ad41dcb84fac6f6f9d0be1219c4d0e 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 # - collection CGI script
 # - package contrib scripts as %doc
 Summary:       Collects system information in RRD files
-Summary(pl):   Zbieranie informacji o systemie w plikach RRD
+Summary(pl.UTF-8):   Zbieranie informacji o systemie w plikach RRD
 Name:          collectd
 Version:       3.10.1
 Release:       0.1
@@ -36,16 +36,16 @@ stays in memory, so there is no need to start up a heavy interpreter
 every time new values should be logged. This allows collectd to have a
 10 second resolution while being nice to the system.
 
-%description -l pl
-collectd to ma³y demon zbieraj±cy co 10 sekund informacje o systemie i
-zapisuj±cy wyniki do pliku RRD.
+%description -l pl.UTF-8
+collectd to mały demon zbierający co 10 sekund informacje o systemie i
+zapisujący wyniki do pliku RRD.
 
-W odró¿nieniu od innych podobnych programów collectd nie jest
-skryptem, lecz jest napisany w czystym C z my¶l± o wydajno¶ci i
-przeno¶no¶ci. Jako demon pozostaje w pamiêci, wiêc nie ma potrzeby
-urychamiania ciê¿kiego interpretera za ka¿dym razem, kiedy powinny byæ
-zapisane nowe warto¶ci. Dziêki temu collect mo¿e mieæ rozdzielczo¶æ 10
-sekund i nie obci±¿aæ zbytnio systemu.
+W odróżnieniu od innych podobnych programów collectd nie jest
+skryptem, lecz jest napisany w czystym C z myślą o wydajności i
+przenośności. Jako demon pozostaje w pamięci, więc nie ma potrzeby
+urychamiania ciężkiego interpretera za każdym razem, kiedy powinny być
+zapisane nowe wartości. Dzięki temu collect może mieć rozdzielczość 10
+sekund i nie obciążać zbytnio systemu.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.092499 seconds and 4 git commands to generate.