- updated to 2.8.1 auto/th/cmake-2_8_1-1 auto/ti/cmake-2_8_1-1
authorlisu <lisu@pld-linux.org>
Thu, 18 Mar 2010 09:19:27 +0000 (09:19 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- adapter

Changed files:
    cmake.spec -> 1.47

cmake.spec

index 4d6acdaf020fb8134ba4c80a9d4034506116a8fe..737eff973630d2d649e07623030e124803d56719 100644 (file)
 Summary:       Cross-platform, open-source make system
 Summary(pl.UTF-8):     Wieloplatformowy system make o otwartych źródłach
 Name:          cmake
-Version:       2.8.0
-Release:       2
+Version:       2.8.1
+Release:       1
 License:       BSD
 Group:         Development/Building
 Source0:       http://www.cmake.org/files/v2.8/%{name}-%{version}.tar.gz
-# Source0-md5: 3b3679b8a6afaedc38a8c15dd7ff4fcf
+# Source0-md5: a92ad653f9ccc1595d16cd9707f49acc
 Patch0:                %{name}-lib64.patch
 URL:           http://www.cmake.org/
 %{?with_gui:BuildRequires:     QtGui-devel}
@@ -39,12 +39,12 @@ instantiation.
 
 %description -l pl.UTF-8
 CMake służy do sterowania procesem kompilacji oprogramowania przy
-użyciu prostych plików konfiguracyjnych niezależnych od platformy
-kompilatora. CMake generuje natywne pliki makefile i workspace,
+użyciu prostych plików konfiguracyjnych niezależnych od platformy i
+kompilatora. CMake generuje natywne pliki makefile i workspace,
 których można używać w wybranym środowisku kompilatora. CMake jest
 dość przemyślany: może obsłużyć złożone środowiska wymagające
-konfiguracji systemu, generowanie preprocesora, generowanie kodu
-dziedziczenie szablonów.
+konfiguracji systemu, generowanie preprocesora, generowanie kodu i
+dziedziczenie szablonów.
 
 %package gui
 Summary:       Qt GUI for CMake
@@ -115,5 +115,5 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cmake-gui
 %{_datadir}/mime/packages/cmakecache.xml
 %{_desktopdir}/CMake.desktop
-%{_pixmapsdir}/CMakeSetup.png
+%{_pixmapsdir}/CMakeSetup32.png
 %endif
This page took 0.652398 seconds and 4 git commands to generate.