- desc fixes, pl (unsure about Z-polyhedron translation though)
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Wed, 23 May 2012 19:48:13 +0000 (19:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
- ghost soname symlink
- package .la (no pkg-config support)
- package static library

Changed files:
    cloog.spec -> 1.4

cloog.spec

index 4130c6b..4e69168 100644 (file)
@@ -1,20 +1,21 @@
 %define                tarball_name %{name}-ppl
 Summary:       The Chunky Loop Generator
+Summary(pl.UTF-8):     Chunky Loop Generator - generator pętli cząstkowych
 Name:          cloog
 Version:       0.15.11
 Release:       1
 License:       GPL v2+
 Group:         Libraries
-URL:           http://www.cloog.org/
 Source0:       ftp://gcc.gnu.org/pub/gcc/infrastructure/%{tarball_name}-%{version}.tar.gz
 # Source0-md5: 060ae4df6fb8176e021b4d033a6c0b9e
+URL:           http://www.cloog.org/
 BuildRequires: autoconf
 BuildRequires: automake
 BuildRequires: gmp-devel >= 4.1.3
 BuildRequires: gmp-c++-devel >= 4.1.3
 BuildRequires: libtool
-BuildRequires: libtool
 BuildRequires: ppl-devel >= 0.10
+BuildRequires: sed >= 4.0
 BuildRequires: texinfo >= 4.12
 Requires(post):        /sbin/ldconfig
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
@@ -26,23 +27,51 @@ of one or more parametrized polyhedron or parametrized polyhedra union
 is reached. CLooG is designed to avoid control overhead and to produce
 a very efficient code.
 
+%description -l pl.UTF-8
+CLooG to oprogramowanie generujące pętle do przeszukiwania
+Z-wielościanów (Z-polyhedra). Oznacza to, że CLooG znajduje kod lub
+pseudokod osiągający każdy punkt całkowity jednego lub większej liczby
+sparametryzowanych wielościanów lub sum sparametryzowanych
+wielościanów. CLooG jest zaprojektowany z myślą o zapobieganiu
+narzutowi na sterowaniu oraz generowaniu bardzo wydajnego kodu.
+
 %package ppl
 Summary:       Parma Polyhedra Library backend (ppl) based version of the Cloog binaries
-Group:         Development/Libraries
+Summary(pl.UTF-8):     Binaria CLooG w wersji opartej na bibliotece PPL (Parma Polyhedra Library)
+Group:         Development/Tools
 
 %description ppl
-The dynamic shared libraries of the Chunky Loop Generator
+The dynamic shared library and utility of the Chunky Loop Generator.
+
+%description ppl -l pl.UTF-8
+Biblioteka współdzielona i narzędzie Chunky Loop Generatora.
 
 %package ppl-devel
-Summary:       Development tools for the ppl based version of Chunky Loop Generator
+Summary:       Header files for the ppl based version of Chunky Loop Generator
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki nagłówkowe opartej na ppl wersji Chunky Loop Generatora
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-ppl = %{version}-%{release}
 Requires:      gmp-devel >= 4.1.3
+Requires:      gmp-c++-devel >= 4.1.3
 Requires:      ppl-devel >= 0.10
 
 %description ppl-devel
-The header files and dynamic shared libraries of the Chunky Loop
-Generator.
+The header files for Chunky Loop Generator library.
+
+%description ppl-devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe biblioteki Chunky Loop Generatora.
+
+%package ppl-static
+Summary:       Static library of ppl based version of Chunky Loop Generator
+Summary(pl.UTF-8):     Statyczna biblioteka opartej na ppl wersji Chunky Loop Generatora
+Group:         Development/Libraries
+Requires:      %{name}-ppl-devel = %{version}-%{release}
+
+%description ppl-static
+Static library of ppl based version of Chunky Loop Generator.
+
+%description ppl-static -l pl.UTF-8
+Statyczna biblioteka opartej na ppl wersji Chunky Loop Generatora.
 
 %prep
 %setup -q -n %{tarball_name}-%{version}
@@ -56,46 +85,51 @@ sed -i -e s/ppl_minor_version=10/ppl_minor_version=11/  configure*
 %{__autoheader}
 %{__automake}
 %configure \
-       --disable-static \
        --with-ppl
 
 # Remove the cloog.info in the tarball
 # to force the re-generation of a new one
-test -f doc/cloog.info && rm doc/cloog.info
+test -f doc/cloog.info && %{__rm} doc/cloog.info
 
 %{__make}
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
 %{__make} install \
        INSTALL="%{__install} -p" \
        DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
 
-%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/*.la
 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_infodir}/dir
 
 %clean
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
-%post ppl      -p /sbin/postshell
+%post  ppl -p /sbin/postshell
 /sbin/ldconfig
 -/usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir}
 
-%preun ppl
+%preun ppl
 if [ "$1" = 0 ]; then
        [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
 fi
 
-%postun ppl -p /sbin/ldconfig
+%postun        ppl -p /sbin/ldconfig
 
 %files ppl
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc README LICENSE
+%doc LICENSE README
 %attr(755,root,root) %{_bindir}/cloog
-%{_libdir}/libcloog.so.*
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libcloog.so.*.*.*
+%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libcloog.so.0
 %{_infodir}/cloog.info*
 
 %files ppl-devel
 %defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/libcloog.so
+%{_libdir}/libcloog.la
 %{_includedir}/cloog
-%{_libdir}/libcloog.so
+
+%files ppl-static
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_libdir}/libcloog.a
This page took 0.091816 seconds and 4 git commands to generate.