- new auto/th/cinnamon-nemo-extensions-4.6.0-1
authorJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Thu, 11 Jun 2020 04:39:50 +0000 (06:39 +0200)
committerJakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>
Thu, 11 Jun 2020 04:39:50 +0000 (06:39 +0200)
cinnamon-nemo-extensions-ac.patch [new file with mode: 0644]
cinnamon-nemo-extensions-pc.patch [new file with mode: 0644]
cinnamon-nemo-extensions.spec [new file with mode: 0644]

diff --git a/cinnamon-nemo-extensions-ac.patch b/cinnamon-nemo-extensions-ac.patch
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c9b34b9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,18 @@
+--- nemo-extensions-4.6.0/nemo-gtkhash/configure.ac.orig       2020-05-13 15:20:10.000000000 +0200
++++ nemo-extensions-4.6.0/nemo-gtkhash/configure.ac    2020-05-19 22:05:28.693253734 +0200
+@@ -304,13 +304,12 @@
+ if test "${enable_nls}" = "no" ; then
+       AC_DEFINE([ENABLE_NLS], [0])
+-else
++fi
+       GETTEXT_PACKAGE=nemo-extensions
+       AC_SUBST([GETTEXT_PACKAGE])
+       AC_DEFINE_UNQUOTED([GETTEXT_PACKAGE], ["${GETTEXT_PACKAGE}"], [Define the gettext package])
+-      IT_PROG_INTLTOOL([0.40.6])
++IT_PROG_INTLTOOL([0.40.6])
+       AM_GLIB_GNU_GETTEXT
+-fi
+ AC_DEFINE_UNQUOTED([G_LOG_DOMAIN], ["${PACKAGE_NAME}"], [Define the Glib log domain])
diff --git a/cinnamon-nemo-extensions-pc.patch b/cinnamon-nemo-extensions-pc.patch
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8906f2b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,9 @@
+--- nemo-extensions-4.6.0/nemo-python/nemo-python.pc.in.orig   2020-05-13 15:20:10.000000000 +0200
++++ nemo-extensions-4.6.0/nemo-python/nemo-python.pc.in        2020-05-19 20:02:37.356521024 +0200
+@@ -3,5 +3,5 @@
+ Version: @version@
+ prefix=@prefix@
+-libdir=${prefix}/lib
++libdir=@libdir@
+ pythondir=${prefix}/share/nemo-python/extensions
diff --git a/cinnamon-nemo-extensions.spec b/cinnamon-nemo-extensions.spec
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0d244e8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,784 @@
+# TODO: make gtkhash.spec with https://github.com/tristanheaven/gtkhash
+%define                nemo_ver        4.6.0
+Summary:       Extensions for Nemo file manager
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenia zarządcy plików Nemo
+Name:          cinnamon-nemo-extensions
+Version:       4.6.0
+Release:       1
+License:       GPL v2+, GPL v3+, LGPL v2
+Group:         X11/Applications
+#Source0Download: https://github.com/linuxmint/nemo-extensions/releases
+Source0:       https://github.com/linuxmint/nemo-extensions/archive/%{version}/nemo-extensions-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 9e923e27b402940735b81d39e07e99e4
+#Source1Download: https://github.com/linuxmint/cinnamon-translations/releases
+Source1:       https://github.com/linuxmint/cinnamon-translations/archive/%{version}/cinnamon-translations-%{version}.tar.gz
+# Source1-md5: 2a7f336ad50c2ec8ec4e80a7acf5f899
+Patch0:                %{name}-pc.patch
+Patch1:                %{name}-ac.patch
+URL:           https://github.com/linuxmint/nemo-extensions
+BuildRequires: autoconf >= 2.63
+BuildRequires: automake >= 1:1.11
+BuildRequires: cinnamon-desktop-devel >= 3.0.0
+BuildRequires: cinnamon-nemo-devel >= %{nemo_ver}
+BuildRequires: cjs-devel >= 4.6.0
+BuildRequires: clutter-devel >= 1.11.4
+BuildRequires: clutter-gst-devel >= 3.0
+BuildRequires: clutter-gtk-devel >= 1.0.1
+BuildRequires: dbus-glib-devel >= 0.78
+BuildRequires: freetype-devel >= 2
+BuildRequires: gcr-ui-devel >= 3.4.0
+BuildRequires: gdk-pixbuf2-devel >= 2.23.0
+BuildRequires: gettext-tools
+BuildRequires: glib2-devel >= 1:2.38
+BuildRequires: gnome-common
+BuildRequires: gobject-introspection-devel >= 0.9.2
+BuildRequires: gpgme-devel >= 1.2.0
+BuildRequires: gstreamer-devel >= 1.0
+BuildRequires: gstreamer-plugins-base-devel >= 1.0
+BuildRequires: gtk+3-devel >= 3.6
+BuildRequires: gtk-doc
+BuildRequires: gtk-webkit4-devel
+BuildRequires: gtksourceview3-devel >= 3.0
+BuildRequires: intltool >= 0.40.6
+BuildRequires: libcryptui-devel
+BuildRequires: libgnome-keyring-devel
+BuildRequires: libmusicbrainz5-devel
+BuildRequires: libnotify-devel >= 0.7.0
+BuildRequires: libtool >= 2:2
+BuildRequires: linux-libc-headers >= 7:2.6.38
+BuildRequires: meson
+BuildRequires: ninja >= 1.5
+BuildRequires: perl-XML-Parser
+BuildRequires: pkgconfig >= 1:0.22
+BuildRequires: python-pygobject3-common-devel
+BuildRequires: python3-devel >= 1:3.2
+BuildRequires: python3-distutils-extra
+BuildRequires: python3-pygobject3-devel >= 3.0
+BuildRequires: python3-setuptools
+BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.736
+BuildRequires: xreader-devel
+BuildRequires: zlib-devel
+BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
+
+%description
+Extensions for Nemo file manager (used in Cinnamon desktop
+environment).
+
+%description -l pl.UTF-8
+Rozszerzenia zarządcy plików Nemo (używanego w środowisku graficznym
+Cinnamon).
+
+%package common
+Summary:       Common files for Nemo file manager extensions
+Summary(pl.UTF-8):     Wspólne pliki rozszerzeń zarządcy plików Nemo
+Group:         X11/Applications
+
+%description common
+Common files for Nemo file manager extensions.
+
+%description common -l pl.UTF-8
+Wspólne pliki rozszerzeń zarządcy plików Nemo.
+
+%package -n cinnamon-nemo-python
+Summary:       Python scripting extension for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie Nemo o obsługę skryptów Pythona
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Libraries
+Requires:      cinnamon-nemo >= %{nemo_ver}
+Requires:      python3-pygobject >= 3
+
+%description -n cinnamon-nemo-python
+Python scripting extension for Nemo.
+
+%description -n cinnamon-nemo-python -l pl.UTF-8
+Rozszerzenie Nemo o obsługę skryptów Pythona.
+
+%package -n cinnamon-nemo-python-devel
+Summary:       Development files for Python scripting extension for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Pliki programistyczne dla rozszerzenia Nemo o obsługę skryptów w Pythonie
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Development/Libraries
+Requires:      cinnamon-nemo-python = %{version}-%{release}
+Requires:      pkgconfig
+
+%description -n cinnamon-nemo-python-devel
+Development files for Python scripting extension for Nemo.
+
+%description -n cinnamon-nemo-python-devel -l pl.UTF-8
+Pliki programistyczne dla rozszerzenia Nemo o obsługę skryptów w
+Pythonie.
+
+%package -n cinnamon-nemo-python-apidocs
+Summary:       API documentation for Nemo Python scripting extension
+Summary(pl.UTF-8):     Dokumentacja API rozszerzenia Nemo do obsługi skryptów Pythona
+Group:         Documentation
+
+%description -n cinnamon-nemo-python-apidocs
+API documentation for Nemo Python scripting extension.
+
+%description -n cinnamon-nemo-python-apidocs -l pl.UTF-8
+Dokumentacja API rozszerzenia Nemo do obsługi skryptów Pythona.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-audio-tab
+Summary:       Audio tag information extension for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie Nemo z informacjami o znacznikach w plikach dźwiękowych
+License:       GPL v3+
+Group:         X11/Applications
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo-python = %{version}-%{release}
+Requires:      python3-mutagen
+Requires:      python3-pygobject3 >= 3.0
+%if "%{_rpmversion}" >= "4.6"
+BuildArch:     noarch
+%endif
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-audio-tab
+audio-tab is Nemo extension to view audio tag information from the
+properties tab.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-audio-tab -l pl.UTF-8
+audio-tab to rozszerzenie Nemo do oglądania informacji o znacznikach w
+plikach dźwiękowych z poziomu zakładki właściwości.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-compare
+Summary:       Context menu comparison extension for Nemo file manager
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie zarządcy plików Nemo o porównywanie z menu kontekstowego
+License:       GPL v3+
+Group:         X11/Applications
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo-python = %{version}-%{release}
+Requires:      meld
+Requires:      python3-pygobject3 >= 3.0
+%if "%{_rpmversion}" >= "4.6"
+BuildArch:     noarch
+%endif
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-compare
+Simple Nemo file manager extension, inspired by the discontinued
+diff-ext extension. It extends context menu by providing "Compare ..."
+actions. Compare tool for different situations (one-on-one, three-way,
+multi-compare) can be chosen by configurator tool.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-compare -l pl.UTF-8
+Proste rozszerzenie zarządcy plików Nemo, zainspirowane porzuconym już
+rozszerzeniem diff-ext. Rozszerza menu kontekstowe udostępniając akcje
+"Porównaj ...". Narzędzie do porównywania w różnych sytuacjach (jeden
+do jednego, trzech wersji, wielokrotnego) można wybrać w
+konfiguratorze.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-dropbox
+Summary:       Dropbox extension for Nemo file manager
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie Dropbox do zarządcy plików Nemo
+License:       GPL v3+
+Group:         X11/Applications
+Requires(post,postun): gtk-update-icon-cache
+Requires:      cinnamon-nemo >= %{nemo_ver}
+Requires:      glib2 >= 1:2.38
+Requires:      hicolor-icon-theme
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-dropbox
+Dropbox extension for Nemo file manager.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-dropbox -l pl.UTF-8
+Rozszerzenie Dropbox do zarządcy plików Nemo.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-emblems
+Summary:       Emblem support for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Obsługa emblematów dla Nemo
+License:       GPL v3+
+Group:         X11/Applications
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo-python = %{version}-%{release}
+Requires:      python3-pygobject3 >= 3.0
+%if "%{_rpmversion}" >= "4.6"
+BuildArch:     noarch
+%endif
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-emblems
+Restores the emblems functionality that used to be in GNOME 2.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-emblems -l pl.UTF-8
+To rozszerzenie przywraca funkcjonalność emblematów, obecną w GNOME 2.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-fileroller
+Summary:       File Roller extension for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie File Roller dla Nemo
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Applications
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo >= %{nemo_ver}
+Requires:      file-roller
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-fileroller
+This extension adds entries to the context menu in Nemo, which allow
+you to make use of the compress and extract functions of the File
+Roller archive manager.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-fileroller -l pl.UTF-8
+To rozszerzenie dodane do menu kontekstowego w Nemo pozycje
+pozwalające na wykorzystanie funkcji kompresji i rozpakowywania
+zarządcy archiwów File Roller.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-gtkhash
+Summary:       GtkHash extension for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie GtkHash dla Nemo
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Applications
+Requires(post,postun): glib2 >= 1:2.38
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo >= %{nemo_ver}
+Requires:      glib2 >= 1:2.38
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-gtkhash
+Nemo GtkHash extension for computing message digests or checksums.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-gtkhash -l pl.UTF-8
+Rozszerzenie Nemo GtkHash do obliczania skrótów lub sum kontrolnych.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-image-converter
+Summary:       Nemo extension to mass resize images
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie Nemo do masowej zmiany rozmiarów obrazów
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Applications
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo >= %{nemo_ver}
+Requires:      ImageMagick
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-image-converter
+Adds a "Resize Images..." menu item to the context menu. This opens a
+dialog where you set the desired image size and file name.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-image-converter -l pl.UTF-8
+To rozszerzenie dodaje element menu kontekstowego "Zmień rozmiar
+zdjęć...", otwierający okno dialogowe, gdzie można ustawić pożądany
+rozmiar obrazu i nazwę pliku.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-media-columns
+Summary:       Nemo Media Columns extension
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie Nemo Media Columns
+License:       GPL v3
+Group:         X11/Applications
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo-python = %{version}-%{release}
+Requires:      gdk-pixbuf2 >= 2
+Requires:      gexiv2 >= 0.10
+Requires:      python3-PyPDF2
+Requires:      python3-pygobject3 >= 3.0
+Requires:      python3-mutagen
+Requires:      python3-pillow
+Requires:      python3-pymediainfo
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-media-columns
+This Nemo File Manager extension provides additional columns for the
+List View related to media-type files.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-media-columns -l pl.UTF-8
+To rozszerzenie zarządcy plików Nemo zapewnia na widoku listy
+dodatkowe kolumny związane z plikami multimedialnymi.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-pastebin
+Summary:       Pastebin extension for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie Pastebin dla Nemo
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Applications
+Requires(post,postun): glib2 >= 1:2.38
+Requires(post,postun): gtk-update-icon-cache
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo-python = %{version}-%{release}
+Requires:      hicolor-icon-theme
+Requires:      libnotify >= 0.7
+Requires:      pastebinit
+Requires:      python3-pygobject3 >= 3.0
+%if "%{_rpmversion}" >= "4.6"
+BuildArch:     noarch
+%endif
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-pastebin
+nemo-pastebin is an extension for the Nemo file manager, which allows
+users to send files to pastebins just a right-click away.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-pastebin -l pl.UTF-8
+nemo-pastebin to rozszerzenie zarządcy plików Nemo, pozwalające
+użytkownikom wysyłać pliki do pastebinów zwykłym kliknięciem prawym
+przyciskiem.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-preview
+Summary:       A quick previewer for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Szybki podgląd dla Nemo
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Applications
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo >= %{nemo_ver}
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-preview
+Nemo Preview is a GtkClutter and Javascript-based quick previewer for
+Nemo. It is capable of previewing documents, PDFs, sound and video
+files, some text files, and possibly others in the future.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-preview -l pl.UTF-8
+Nemo Preview to oparty na bibliotece GtkClutter i JavaScripcie szybki
+podgląd dla Nemo. Potrafi podglądać dokumenty, pliki PDF, dźwiękowe i
+filmowe, niektóre pliki tekstowe, a w przyszłości inne.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-repairer
+Summary:       Nemo extension for filename encoding repair
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie Nemo do naprawy kodowania nazw plików
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Applications
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo >= %{nemo_ver}
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-repairer
+nemo-filename-repairer is a Nemo extension which repairs filename
+which uses wrong encoding in Nemo. This extension provides the context
+menu for any file whose filename uses wrong encoding, so that you
+cannot read the filename in Nemo. You can find a candidate for
+filename in context menu or submenu. This extension also provides a
+decoded name for URL encoded filename.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-repairer -l pl.UTF-8
+nemo-filename-repairer to rozszerzenie Nemo służące do naprawiania
+nazw plików, które w Nemo używają złego kodowania. Rozszerzenie
+udostępnia menu kontekstowe dla każdego pliku ze złym kodowaniem,
+pozwalając wybrać kandydata dla właściwej nazwy. Rozszerzenie
+pozwala także dekodować nazwy z kodowania URL.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-seahorse
+Summary:       PGP encryption and signing for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Szyfrowanie i podpisy PGP dla Nemo
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Applications
+Requires(post,postun): glib2 >= 1:2.38
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo >= %{nemo_ver}
+Requires:      dbus-glib >= 0.78
+Requires:      gcr >= 3.4.0
+Requires:      glib2 >= 1:2.38
+Requires:      gnupg2 >= 2.2
+Requires:      gpgme >= 1.2.0
+Requires:      libnotify >= 0.7.0
+Requires:      seahorse
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-seahorse
+Seahorse Nemo is an extension for Nemo which allows encryption and
+decryption of OpenPGP files using GnuPG.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-seahorse -l pl.UTF-8
+Seahorse Nemo to rozszerzenie Nemo pozwalające na szyfrowanie i
+odszyfrowywanie plików OpenPGP przy użyciu GnuPG.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-share
+Summary:       Nemo extension to share folder using Samba
+Summary(pl.UTF-8):     Rozszerzenie Nemo do współdzielenia folderów przy użyciu Samby
+License:       GPL v2+
+Group:         X11/Applications
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-desktop >= 3.0.0
+Requires:      cinnamon-nemo >= %{nemo_ver}
+Requires:      glib2 >= 1:2.38
+Requires:      samba-client
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-share
+Nemo Share allows you to quickly share a folder from the Nemo file
+manager without requiring root access.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-share -l pl.UTF-8
+Nemo Share pozwala na szybkie udostępnienie folderu z zarządcy plików
+Nemo bez wymagania dostępu administratora.
+
+%package -n cinnamon-nemo-extension-terminal
+Summary:       Embedded terminal window for Nemo
+Summary(pl.UTF-8):     Osadzone okno terminala dla Nemo
+License:       GPL v3+
+Group:         X11/Applications
+Requires(post,postun): glib2 >= 1:2.38
+Requires:      %{name}-common = %{version}-%{release}
+Requires:      cinnamon-nemo-python = %{version}-%{release}
+Requires:      gtk+3 >= 3.6
+Requires:      python3-pygobject3 >= 3.0
+Requires:      vte >= 0.38
+Requires:      xapps >= 1.0
+%if "%{_rpmversion}" >= "4.6"
+BuildArch:     noarch
+%endif
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-terminal
+Embedded terminal window for Nemo.
+
+%description -n cinnamon-nemo-extension-terminal -l pl.UTF-8
+Osadzone okno terminala dla Nemo.
+
+%prep
+%setup -q -n nemo-extensions-%{version} -a1
+%patch0 -p1
+%patch1 -p1
+
+%build
+cd nemo-python
+%meson build \
+       -Dgtk_doc=true
+%ninja_build -C build
+
+cd ../nemo-audio-tab
+%py3_build
+
+cd ../nemo-compare
+%py3_build
+
+cd ../nemo-dropbox
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal}
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+       --disable-static
+%{__make}
+
+cd ../nemo-emblems
+%py3_build
+
+cd ../nemo-fileroller
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal}
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+       --disable-static
+%{__make}
+
+cd ../nemo-gtkhash
+install -d m4
+%{__glib_gettextize}
+%{__intltoolize}
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal} -I m4
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+       --enable-linux-crypto \
+       --enable-nemo \
+       --disable-silent-rules \
+       --with-gtk=3.0
+%{__make}
+
+cd ../nemo-image-converter
+install -d m4
+%{__glib_gettextize}
+%{__intltoolize}
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal} -I m4
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+       --disable-silent-rules
+%{__make}
+
+cd ../nemo-media-columns
+%py3_build
+
+cd ../nemo-pastebin
+%py3_build
+
+cd ../nemo-preview
+install -d m4
+%{__intltoolize}
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal} -I m4
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+       --disable-silent-rules
+%{__make}
+
+cd ../nemo-repairer
+install -d m4
+%{__glib_gettextize}
+%{__intltoolize}
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal} -I m4
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+       --disable-static
+%{__make}
+
+cd ../nemo-seahorse
+%{__glib_gettextize}
+%{__intltoolize}
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal} -I m4
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+       GNUPG=/usr/bin/gpg \
+       --disable-gpg-check \
+       --disable-silent-rules
+%{__make}
+
+cd ../nemo-share
+install -d m4
+%{__glib_gettextize}
+%{__intltoolize}
+%{__libtoolize}
+%{__aclocal} -I m4
+%{__autoconf}
+%{__autoheader}
+%{__automake}
+%configure \
+       --disable-static
+%{__make}
+
+cd ../nemo-terminal
+%py3_build
+cd ..
+
+%{__make} -C cinnamon-translations-%{version}
+
+%install
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%ninja_install -C nemo-python/build
+
+install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/cinnamon-nemo-python-%{version}
+cp -p nemo-python/examples/* $RPM_BUILD_ROOT%{_examplesdir}/cinnamon-nemo-python-%{version}
+
+cd nemo-audio-tab
+%py3_install
+
+cd ../nemo-compare
+%py3_install
+cd ..
+
+%{__make} -C nemo-dropbox install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+cd nemo-emblems
+%py3_install
+cd ..
+
+%{__make} -C nemo-fileroller install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} -C nemo-gtkhash install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} -C nemo-image-converter install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+cd nemo-media-columns
+%py3_install
+
+cd ../nemo-pastebin
+%py3_install
+cd ..
+
+%{__make} -C nemo-preview install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} -C nemo-repairer install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} -C nemo-seahorse install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+%{__make} -C nemo-share install \
+       DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
+
+cd nemo-terminal
+%py3_install
+cd ..
+
+# drop useless .la
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libnemo-*.la
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libgtkhash-properties.la
+%{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/nemo-preview/libnemo-preview-1.0.la
+
+#%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/nemo-python/
+
+cd cinnamon-translations-%{version}
+for f in usr/share/locale/*/LC_MESSAGES/nemo-extensions.mo ; do
+       install -D "$f" "$RPM_BUILD_ROOT/$f"
+done
+cd ..
+
+# not supported by glibc 2.31
+%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_localedir}/ie
+
+# common for nemo-audio-tab[py],nemo-compare[py],nemo-emblems[py],nemo-fileroller[so],nemo-gtkhash[so],nemo-image-converter[so],nemo-media-columns[py],nemo-pastebin[py],nemo-preview[so],nemo-repairer[so],nemo-seahorse[so],nemo-share[so],nemo-terminal[py]
+%find_lang nemo-extensions
+# not used(?), C part doesn't have defined domain, JS part uses "nemo-extensions" domain
+%find_lang nemo-preview
+# not used actually(?), sources have "nemo-extensions" domain hardcoded
+%find_lang nemo-share
+
+%clean
+rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
+
+%post  -n cinnamon-nemo-extension-dropbox
+%update_icon_cache hicolor
+
+%postun        -n cinnamon-nemo-extension-dropbox
+%update_icon_cache hicolor
+
+%post  -n cinnamon-nemo-extension-gtkhash
+%glib_compile_schemas
+
+%postun        -n cinnamon-nemo-extension-gtkhash
+%glib_compile_schemas
+
+%post  -n cinnamon-nemo-extension-pastebin
+%glib_compile_schemas
+%update_icon_cache hicolor
+
+%postun        -n cinnamon-nemo-extension-pastebin
+%glib_compile_schemas
+%update_icon_cache hicolor
+
+%post  -n cinnamon-nemo-extension-seahorse
+%glib_compile_schemas
+
+%postun        -n cinnamon-nemo-extension-seahorse
+%glib_compile_schemas
+
+%post  -n cinnamon-nemo-extension-terminal
+%glib_compile_schemas
+
+%postun        -n cinnamon-nemo-extension-terminal
+%glib_compile_schemas
+
+%files common -f nemo-extensions.lang
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc README
+
+%files -n cinnamon-nemo-python
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-python/{AUTHORS,README}
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libnemo-python.so
+%dir %{_datadir}/nemo-python
+%dir %{_datadir}/nemo-python/extensions
+
+%files -n cinnamon-nemo-python-devel
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_pkgconfigdir}/nemo-python.pc
+
+%files -n cinnamon-nemo-python-apidocs
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_gtkdocdir}/nemo-python
+%{_examplesdir}/cinnamon-nemo-python-%{version}
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-audio-tab
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_datadir}/nemo-python/extensions/nemo-audio-tab.py
+%{_datadir}/nemo-audio-tab/nemo-audio-tab.glade
+%{py3_sitescriptdir}/nemo_audio_tab-%{version}-py*.egg-info
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-compare
+%defattr(644,root,root,755)
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/nemo-compare-preferences
+%{_datadir}/nemo-python/extensions/nemo-compare.py
+%{_datadir}/nemo-compare/nemo-compare-preferences.py
+%{_datadir}/nemo-compare/utils.py*
+%{py3_sitescriptdir}/nemo_compare-%{version}-py?.?.egg-info/
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-dropbox
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-dropbox/{AUTHORS,README}
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libnemo-dropbox.so
+%{_datadir}/nemo-dropbox
+%{_iconsdir}/hicolor/*x*/apps/dropbox.png
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-emblems
+%defattr(644,root,root,755)
+%{_datadir}/nemo-python/extensions/nemo-emblems.py
+%{py3_sitescriptdir}/nemo_emblems-%{version}-py?.?.egg-info/
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-fileroller
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-fileroller/README
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libnemo-fileroller.so
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-gtkhash
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-gtkhash/{AUTHORS,NEWS,README}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/gtkhash
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libgtkhash-properties.so
+%{_datadir}/glib-2.0/schemas/app.gtkhash.gschema.xml
+%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.nemo.extensions.gtkhash.gschema.xml
+%{_datadir}/nemo-gtkhash
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-image-converter
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-image-converter/{AUTHORS,NEWS,README}
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libnemo-image-converter.so
+%{_datadir}/nemo-image-converter
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-media-columns
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-media-columns/{AUTHORS,MAINTAINERS,README}
+%{_datadir}/nemo-python/extensions/nemo-media-columns.py
+%{py3_sitescriptdir}/nemo_media_columns-%{version}-py*.egg-info
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-pastebin
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-pastebin/{NEWS,README}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/nemo-pastebin-configurator
+%{_datadir}/nemo-python/extensions/nemo-pastebin.py
+%{_datadir}/glib-2.0/schemas/nemo-pastebin.gschema.xml
+%{_datadir}/nemo-pastebin
+%{py3_sitescriptdir}/nemo_pastebin-%{version}-py*.egg-info
+%{_iconsdir}/hicolor/48x48/apps/nemo-pastebin.png
+%{_iconsdir}/hicolor/scalable/apps/nemo-pastebin.svg
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-preview -f nemo-preview.lang
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-preview/{AUTHORS,README,TODO}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/nemo-preview
+%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/nemo-preview-start
+%dir %{_libdir}/nemo-preview
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/nemo-preview/libnemo-preview-1.0.so
+%{_libdir}/nemo-preview/girepository-1.0
+%dir %{_datadir}/nemo-preview
+%{_datadir}/nemo-preview/gir-1.0
+%{_datadir}/nemo-preview/js
+%{_datadir}/nemo-preview/style
+%{_datadir}/dbus-1/services/org.nemo.Preview.service
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-repairer
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-repairer/{AUTHORS,NEWS,README}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/nemo-filename-repairer
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libnemo-filename-repairer.so
+%{_datadir}/nemo-filename-repairer
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-seahorse
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-seahorse/{AUTHORS,MAINTAINERS,NEWS,README}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/nemo-seahorse-tool
+%attr(755,root,root) %{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libnemo-seahorse.so
+%{_desktopdir}/nemo-seahorse-pgp-*.desktop
+%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.nemo.plugins.seahorse*gschema.xml
+%{_datadir}/nemo-seahorse
+%{_mandir}/man1/nemo-seahorse-tool.1*
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-share -f nemo-share.lang
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-share/AUTHORS
+%{_libdir}/nemo/extensions-3.0/libnemo-share.so
+%{_datadir}/nemo-share
+%{_datadir}/polkit-1/actions/org.nemo.share.samba_install.policy
+
+%files -n cinnamon-nemo-extension-terminal
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc nemo-terminal/{AUTHORS,README}
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/nemo-terminal-prefs
+%{_datadir}/nemo-python/extensions/nemo_terminal.py
+%{_datadir}/nemo-terminal
+%{_datadir}/glib-2.0/schemas/org.nemo.extensions.nemo-terminal.gschema.xml
+%{py3_sitescriptdir}/nemo_terminal-%{version}-py*.egg-info
This page took 0.136515 seconds and 4 git commands to generate.