- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 01:06:44 +0000 (01:06 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    chillispot.spec -> 1.3

chillispot.spec

index 193aecd..90f9a0c 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
 # initscript, requires, cleanups, create as webapp?,
 
 Summary:       ChilliSpot - a Wireless LAN Access Point Controller
-Summary(pl):   ChilliSpot - kontroler punktu dostêpowego (AP) lokalnej sieci bezprzewodowej
+Summary(pl.UTF-8):   ChilliSpot - kontroler punktu dostępowego (AP) lokalnej sieci bezprzewodowej
 Name:          chillispot
 Version:       1.1.0
 Release:       0.1
@@ -28,14 +28,14 @@ standard for public HotSpots and it supports Wireless Protected Access
 Authorization and Accounting (AAA) is handled by your favorite radius
 server. Read more on <http://www.chillispot.org/>.
 
-%description -l pl
-ChilliSpot to maj±cy otwarte ¼ród³a ograniczony portal lub kontroler
-punktu dostêpowego (Access Point) bezprzewodowej sieci lokalnej.
-Obs³uguje logowanie oparte na WWW, bêd±ce obecnie standardem dla
-publicznych HotSpotów, oraz WPA (Wireless Protected Access), bêd±ce
-standardem przysz³o¶ci. Uwierzytelnianie, autoryzacja i rozliczanie
-(Authentication, Authorization, Accounting - AAA) s± obs³ugiwane przy
-u¿yciu wybranego serwera radius. Wiêcej mo¿na przeczytaæ pod
+%description -l pl.UTF-8
+ChilliSpot to mający otwarte źródła ograniczony portal lub kontroler
+punktu dostępowego (Access Point) bezprzewodowej sieci lokalnej.
+Obsługuje logowanie oparte na WWW, będące obecnie standardem dla
+publicznych HotSpotów, oraz WPA (Wireless Protected Access), będące
+standardem przyszłości. Uwierzytelnianie, autoryzacja i rozliczanie
+(Authentication, Authorization, Accounting - AAA) są obsługiwane przy
+użyciu wybranego serwera radius. Więcej można przeczytać pod
 <http://www.chillispot.org/>.
 
 %prep
This page took 0.027699 seconds and 4 git commands to generate.