packages/cgit.git
2012-06-24 Adam Gołębiowski- updated to 0.8.1
2012-06-24 Adam Gołębiowski- pass libdir AC-branch auto/ac/cgit-0_8_1-2 auto/th/cgit-0_8_1-2
2012-06-24 Adam Gołębiowski- cosmetics auto/th/cgit-0_8_1-1
2012-06-24 Adam Gołębiowski- use override
2012-06-24 Adam Gołębiowski- use system git instead of trying to build local copy
2012-06-24 Adam Gołębiowski- apache1/apache2 config
2012-06-24 Adam Gołębiowski- cgit configuration
2012-06-24 Adam Gołębiowski- new
This page took 0.038407 seconds and 4 git commands to generate.