- BR: perl-base, typo
authordarekr <darekr@pld-linux.org>
Fri, 1 Apr 2005 21:42:11 +0000 (21:42 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    centericq.spec -> 1.42

centericq.spec

index 0f578d764b39ea37a1da008bcf82ed8de07e4a80..9662c9fa9b61486fec8a50dbe0e051ebedbf7c2a 100644 (file)
@@ -18,8 +18,9 @@ BuildRequires:        gnutls-devel
 BuildRequires: libsigc++1-devel >= 1.0.0
 BuildRequires: libstdc++-devel
 BuildRequires: libtool
-BuildRequires: openssl-devel >= 0.9.7d
 BuildRequires: ncurses-devel
+BuildRequires: openssl-devel >= 0.9.7d
+BuildRequires: perl-base
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 Obsoletes:     centerICQ
 
@@ -41,7 +42,7 @@ arrange contacts into groups.
 CenterICQ to tekstowy, sterowany za pomoc± menu i okien interfejs do
 protoko³ów IM. Aktualnie obs³uguje protoko³y ICQ2000, Yahoo!, MSN, AIM
 TOC oraz IRC. Pozwala na wysy³anie, odbiór oraz przesy³anie dalej
-wiadomo¶ci, adresów i kontaktów, wysy³anie wielu wiadomo¶ci na raz,
+wiadomo¶ci, adresów i kontaktów, wysy³anie wielu wiadomo¶ci naraz,
 przegl±danie informacji o innych u¿ytkownikach, rejestracjê nowego
 UINu oraz uzupe³nianie swoich informacji, informowanie o nadej¶ciu
 nowej poczty, w³±czanie automatycznego stanu Away po wybranym czasie
This page took 0.077329 seconds and 4 git commands to generate.