- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:41 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    centericq.spec -> 1.49

centericq.spec

index bca3754..0a85832 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 Summary:       Console ncurses based IM (ICQ, Yahoo!, MSN, AIM, IRC) client
-Summary(es):   CenterICQ es un cliente ICQ basado en ncurses para el modo texto
-Summary(pl):   Klient IM (ICQ, Yahoo!, MSN, AIM, IRC) w wersji tekstowej
-Summary(pt_BR):        O centerICQ é um cliente ICQ baseado em ncurses para o modo texto
+Summary(es.UTF-8):   CenterICQ es un cliente ICQ basado en ncurses para el modo texto
+Summary(pl.UTF-8):   Klient IM (ICQ, Yahoo!, MSN, AIM, IRC) w wersji tekstowej
+Summary(pt_BR.UTF-8):   O centerICQ é um cliente ICQ baseado em ncurses para o modo texto
 Name:          centericq
 Version:       4.21.0
 Release:       2
@@ -41,19 +41,19 @@ ignore, visible and invisible lists. It can also associate events with
 sounds, has support for Hebrew and Arabic languages and allows to
 arrange contacts into groups.
 
-%description -l pl
-CenterICQ to tekstowy, sterowany za pomoc± menu i okien interfejs do
-protoko³ów IM. Aktualnie obs³uguje protoko³y ICQ2000, Yahoo!, MSN, AIM
-TOC oraz IRC. Pozwala na wysy³anie, odbiór oraz przesy³anie dalej
-wiadomo¶ci, adresów i kontaktów, wysy³anie wielu wiadomo¶ci naraz,
-przegl±danie informacji o innych u¿ytkownikach, rejestracjê nowego
-UINu oraz uzupe³nianie swoich informacji, informowanie o nadej¶ciu
-nowej poczty, w³±czanie automatycznego stanu Away po wybranym czasie
-nieaktywno¶ci (na dowolnej konsoli!), posiadanie w³asnej listy osób
-ignorowanych. Mo¿e tak¿e powi±zaæ zdarzenia z d¼wiêkami.
+%description -l pl.UTF-8
+CenterICQ to tekstowy, sterowany za pomocą menu i okien interfejs do
+protokołów IM. Aktualnie obsługuje protokoły ICQ2000, Yahoo!, MSN, AIM
+TOC oraz IRC. Pozwala na wysyłanie, odbiór oraz przesyłanie dalej
+wiadomości, adresów i kontaktów, wysyłanie wielu wiadomości naraz,
+przeglądanie informacji o innych użytkownikach, rejestrację nowego
+UINu oraz uzupełnianie swoich informacji, informowanie o nadejściu
+nowej poczty, włączanie automatycznego stanu Away po wybranym czasie
+nieaktywności (na dowolnej konsoli!), posiadanie własnej listy osób
+ignorowanych. Może także powiązać zdarzenia z dźwiękami.
 
-%description -l pt_BR
-O centerICQ é um cliente ICQ baseado em ncurses para o modo texto.
+%description -l pt_BR.UTF-8
+O centerICQ é um cliente ICQ baseado em ncurses para o modo texto.
 
 %prep
 %setup -q
This page took 0.162074 seconds and 4 git commands to generate.